Pikieta na inaugurację roku akademickiego

Inauguracja roku akademickiego z pikietami

Dziennik Polski

…jutro przed budynkiem Auditorium Maximum UJ odbędzie się pikieta, podczas której grupa kilkudziesięciu naukowców, zrzeszonych w „Solidarności”, rozwiesi transparenty i będzie przedstawiać postulaty. Związkowcy mówią, że na tym nie koniec – wspominają o sporze zbiorowym z rządem i nie wykluczają referendum strajkowego.

– Płace są niskie na wszystkich szczeblach, ale najbardziej dramatyczna sytuacja dotyczy pracowników zaraz po doktoracie oraz pracowników technicznych…..Związkowcy nie zgadzają się również z niektórymi założeniami nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym. – Popieramy likwidację wieloetatowości, ale równocześnie powinno zostać zwiększone wynagrodzenie nauczycieli akademickich. Praca na kilku etatach jest skutkiem niskich zarobków – zaznacza prof. Malec.

 

Rozpoczęcie nowego roku akademickiego ze zmianami prawnymi

Studentów już wkrótce czekają poważne zmiany

onet.pl

Rozpoczęcie nowego roku akademickiego zbiega się w tym roku z poważnymi zmianami prawnymi. 1 października wchodzą w życie dwie ustawy, wprowadzające m.in. odpłatność za drugi kierunek studiów i ograniczenie pracy wykładowców na kilku uczelniach.

Niektóre przepisy ustawy budzą sprzeciw. Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęła skarga posłów PiS, którzy uważają, że wprowadzenie odpłatności za naukę na drugim kierunku jest niezgodne z konstytucją.

Własny wniosek do TK zapowiadała też Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”. Związkowcy mieli zaskarżyć przepisy dotyczące okresu zatrudnienia asystentów i adiunktów. Związki zawodowe zabiegały o to, aby osoby obecnie zatrudnione na tych stanowiskach, zachowały je na dotychczasowych warunkach, a ograniczenie obowiązywało tylko nowo przyjęte do pracy osoby. Parlament jednak zdecydował, że limit będzie dotyczył wszystkich. Wniosek „Solidarności” jak dotąd nie wpłynął do TK.

Według danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obecnie w Polsce jest 458 szkół wyższych. Z tego 132 to uczelnie publiczne, a 326 – niepubliczne. Cały czas bardziej popularne jest studiowanie na studiach stacjonarnych, na które uczęszczało o w zeszłym roku ok. 52 proc. studentów.

Jak poinformowało MNiSW, w listopadzie 2010 r. w Polsce studiowało ok. 1,8 mln osób. Ile osób zacznie studia w tym roku – nie wiadomo, rekrutacja na niektórych uczelniach jeszcze trwa.

„Kluczowe są wartości i cechy, jakie pracownik ze sobą przynosi do firmy

Jakich absolwentów uczelni szukają pracodawcy

PAP – Nauka w Polsce

Istnieje luka w zestawie cech i umiejętności, jakie absolwenci wynoszą z uczelni i jakie cenią potencjalni pracodawcy i właściciele firm – mówili w poniedziałek uczestnicy konferencji „Kształcenie dla przyszłości”, zorganizowanej w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) w Warszawie. ….

Sposobami dostosowania sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy są seminaria magisterskie dla studentów III roku studiów licencjackich, warsztaty tematyczne albo wykłady monograficzne, których tematykę można co semestr zmieniać zgodnie z potrzebami – mówił Biernat.

Z kolei pracodawcy podkreślali, że u absolwentów uczelni cenią nie tylko wiedzę. „Umie myśleć, jest kreatywny, wykazuje inicjatywę i potrafi myśleć innowacyjnie” – tak o idealnym kandydacie do pracy w swojej firmie mówił Wojciech Lasek z firmy Chem Tech-ProSynTech.

„Kluczowe są wartości i cechy, jakie pracownik ze sobą przynosi do firmy” – dodał z kolei dr Krzysztof Kucharczyk z firmy Techniki Elektroforetyczne, produkującej sprzęt laboratoryjny. „Ja bym podkreślił rzetelność i uczciwość. Jeżeli rzetelny pracownik zawali jakiś projekt i przyzna się do tego wcześniej, to mamy jeszcze jakiś czas na załatwienie sprawy. Ale jeśli pracownik zawali i do końca nas zwodzi, to nie zrealizujemy kontraktu i jesteśmy w kropce. Kompetencje techniczne pracownika nie są tak ważne, jak jego rzetelność i uczciwość” – przekonywał.

ERC – w tym roku zajmujemy 18. miejsce na 21 krajów

Nauka nie pędzi po euro

Rz

Polscy naukowcy przegrywają wyścig o dofinansowanie badań. Tylko nielicznym udaje się zdobyć granty..

Grant ERC to dla naukowców nie tylko pieniądze, ale i prestiżowe wyróżnienie. – Dlatego że przyznawany jest osobom, które wykazały się już samodzielnością i kreatywnością w nauce – zauważa dr Nowotny.

Jak dogonić Anglików

– Zdobycie grantu to też promocja dla kraju, bo to pokazuje, że można w nim uprawiać naukę na światowym poziomie – zauważa dr Tomasz Perkowski, wiceprezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Niestety, Polska od lat jest w ogonie państw, z których naukowcy dostają granty. W tym roku zajmujemy 18. miejsce na 21 krajów.

Nagłaśnianie wyników badań

„Naukowy facebook” prawdę powie

Rz

Powstaje serwis społecznościowy, za pomocą którego europejscy naukowcy będą dzielić się swoimi odkryciami

REIsearch.eu, czyli Research Excellence Innovation Network, to darmowe internetowe narzędzie, które pozwoli europejskim naukowcom wymieniać dane badawcze z innymi ośrodkami połączonymi w wielkiej interdyscyplinarnej sieci. Za jej pomocą możliwe będzie nagłaśnianie wyników badań na szerszym forum, tak aby dotarły zarówno do mediów, jak i do przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem nowych idei i wynalazków.

28 września – Międzynarodowy Dzień Prawa do Informacji.

WRZESIEŃ MIESIĄCEM DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ!

serwis Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR

28 września to Międzynarodowy Dzień Prawa do Informacji.


Z okazji 10. rocznicy uchwalenia ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz Międzynarodowego Dnia Prawa do Informacji organizacje tworzące Koalicję na rzecz dostępu do informacji publicznej zachęcają do przyłączenia się do organizowanych przez siebie działań:

Oferta PiS dla młodych

Oferta PiS dla młodych

Nasz Dziennik

Utrzymanie bezpłatnych studiów dziennych, ….gwarantuje prezes PiS Jarosław Kaczyński, gdy zostanie premierem…..Na spotkaniu z młodzieżą szef PiS skrytykował politykę rządu Donalda Tuska, zarzucając mu doprowadzenie do 25-procentowego bezrobocia wśród absolwentów (połowa bezrobotnych ma obecnie poniżej 30 lat). Jak przypomniał, koalicja rządowa zlikwidowała przywileje dla studentów, np. możliwość bezpłatnego studiowania na drugim kierunku, a ponadto planuje ograniczenie stypendiów…

Stypendia kopernikańskie
Inna młoda działaczka PiS Sylwia Ługowska pytała, jak będzie wyglądała kwestia odpłatności za drugi kierunek studiów („dokonanie” koalicji PO – PSL). – Zniesiemy ten przepis – zadeklarował krótko Kaczyński, dodając, że nie będzie też opłat za poprawki.
Ługowska przypomniała, że jako studentka walczyła o przywrócenie dawnej wysokości ulg dla studentów. Projekt leżał bardzo długo w sejmowej zamrażarce, aż przed wyborami prezydenckimi wykorzystała go Platforma. – Co do przewrotności Platformy, to wszyscy wiemy, że na pewno utrzymamy te ulgi – powiedział prezes PiS. Dodał, że planuje również wprowadzić tzw. stypendia kopernikańskie dla studentów, którzy chcą studiować za granicą.
Kaczyński opowiedział się za utrzymaniem lekcji historii w szkołach średnich. – Tu nie ma żadnej dyskusji – nauka historii do matury to kwestia fundamentalna – rozstrzygnął.

 

Studenci będą partnerami dla władz uczelni

Z czym po studiach do pracodawcy

Rz

Studenci będą partnerami dla władz uczelni – mówi minister nauki Barbara Kudrycka przed rozpoczęciem roku akademickiego

…Najważniejsze są rozwiązania dla studentów. Opinie studentów o nauczycielach akademickich będą brane pod uwagę przy ocenie ich pracy. Monitorowane będą losy absolwentów na rynkach pracy. Treść recenzji prac dyplomowych będzie znana studentom. Będą zawierane umowy między uczelnią i studentem określające jednoznacznie dopuszczalne opłaty, również na studiach bezpłatnych, aby studenci nie byli zaskakiwani dodatkowymi kosztami w trakcie studiów. Wprowadzony został też katalog usług, za które uczelnia nie może żądać pieniędzy od studenta, również na studiach płatnych. To wszystko sprawia, że po raz pierwszy studenci naprawdę będą partnerami dla władz i pracowników uczelni.

,,,Planujemy powołanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Powstanie z wykorzystaniem doświadczeń Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji oraz Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. To będzie instytucja, która zajmie się w szerszym wymiarze międzynarodową wymianą studentów i naukowców. Jej zadaniem będzie też szeroka promocja wszystkich możliwych wyjazdów zagranicznych i ofert współpracy. Ta agencja mogłaby też pomóc niektórym polskim uczelniom w przetrwaniu niżu demograficznego. W czasie naszej prezydencji występujemy z wnioskiem rozszerzenia programu wymiany studentów Erasmus na kraje Partnerstwa Wschodniego. Szersze otwarcie polskich uczelni na studentów z państw Partnerstwa Wschodniego jest szansą na ich większe umiędzynarodowienie.

,,,,Teraz jestem krytykowana, że może niektóre zmiany były zbyt słabe, np. że nie zlikwidowałam habilitacji. Jednak to, co najważniejsze, udało mi się zrealizować. Przestawiłam cały system nauki i szkolnictwa wyższego na bardziej nowoczesny, europejski. Reszta zależy już od samego środowiska naukowego i akademickiego – w jaki sposób skorzysta z szans i możliwości, które nadaje mu nowe prawo. Wierzę też, że nie zawiodłam wyborców, którzy głosowali na mnie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 r.

Sytuacja studentów na forum walki wyborczej

Prezes PiS straszy młodych m.in. mniejszymi stypendiami

MINISTER KUDRYCKA ODPOWIADA: NIEPRAWDA!

tvn.24

Ogromne bezrobocie wśród absolwentów i młodych ludzi, plany ograniczenia stypendiów i wyrzeczenie się marzeń – zarzucał Jarosław Kaczyński Platformie Obywatelskiej podczas niedzielnego spotkania z młodzieżą. Od razu temat podjęła minister nauki Barbara Kudrycka, która podkreśla, że jest dokładnie na odwrót.

Kaczyński spotkał się z młodzieżą w Warszawie, gdzie zarzucał rządowi Donalda Tuska, że doprowadził do 25-proc. bezrobocia wśród absolwentów, że połowa bezrobotnych ma poniżej 30 lat, a ok. 470 tys. osób do 24. roku życia poszukuje pracy.

Prezes PiS krytykował też zniesienie przywilejów, jak wprowadzenie opłat za studiowanie na drugim kierunku, czy plany ograniczenia stypendiów. Jak mówił, według wyliczeń, którymi dysponuje, od nowego roku akademickiego ich liczba spadłaby o 50 tys. (Kaczyński nie doprecyzował, o jakie stypendia chodzi)

Kto miesza w głowach?

„Kaczyński znów miesza w głowach studentom” – napisała na twitterze minister Kudrycka niedługo po wystąpieniu lidera PiS. Następnie przesłała poprzez swojego rzecznika oświadczenie: „Kaczyński mówi nieprawdę o stypendiach i wprowadza w błąd studentów. Stypendiów od nowego roku akademickiego będzie więcej. Nawet 50 tys. więcej studentów otrzyma stypendia socjalne. Zagwarantowaliśmy też wzrost łącznej puli na stypendia w 2012 roku” – napisała….

 

Widmo banktructwa krąży nad uczelniami

Widmo bankructwa zmusi szkoły wyższe do zrzeszania

Dziennik Gazeta Prawna

Uczelnie nie planują się łączyć, mimo że taką możliwość daje im nowelizacja z 18 marca 2011 r. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 84, poz. 455). Wejdzie ona w życie już 1 października 2011 r. Dzięki niej placówki te będą mogły włączać inne szkoły we własne struktury lub tworzyć partnerskie związki.