Remedium na przestarzałe podręczniki

Przestarzałe podręczniki – jak temu zaradzić?

Sprawy Nauki, Barbara Walczak   

Podręczniki i książki muszą być dostosowane do błyskawicznego tempa zmian, modernizacji, metod badawczych, wynalazków i wdrożeń nowych technologii, jakie niosą za sobą komputeryzacja, Internet, inżynieria genetyczna, fizyka jądrowa, astrofizyka, biotechnologie itd.  

Podręczniki dopuszczane przez władze oświatowe do nauczania są nieaktualne i nieekonomiczne ze względu na błyskawiczne tempo zmian, modernizacji, wprowadzania ulepszeń oraz nowych funkcji: komputerów, urządzeń, badań i technologii. Nowa forma podręczników pozwoli na sprawne nauczanie i łatwy dostęp do aktualnej wiedzy w szkolnictwie wyższym….

Praktycznym rozstrzygnięciem tej kwestii byłoby publikowanie podręczników i książek w formie elektronicznej i drukowanej z aktualizatorami.

Popowodziowy przegląd kadr akademickich

Cięcia uczelniane, teraz w Politechnice Lubelskiej

Czy powódź uderzy w emerytów z Politechniki Lubelskiej? Właśnie rozpoczyna się przegląd kadr. Rektor: – Obawiam się, że z powodu powodzi uczelnie dostaną mniej pieniędzy. Rzecznik ministerstwa nauki: – Absolutnie dementuję.

Jaki jest główny powód zmian? – W przyszłym roku akademickim spodziewam się mniejszej dotacji na uczelnie z ministerstwa nauki. Coraz głośniej mówi się, że skutkiem powodzi będą zmiany w budżecie państwa, które uderzą też w szkoły wyższe – twierdzi rektor PL i zwraca też uwagę na obecny niż demograficzny. – Na razie kondycja finansowa PL jest dobra, ostatni rok zakończyliśmy z zyskiem 1,5 mln zł. Chcemy utrzymać tę kondycję i nie dać się zaskoczyć.

Bartosz Loba, rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podkreśla tymczasem, że powódź nie będzie miała wpływu na wysokości dotacji uczelnianych: – Absolutnie dementuję – mówi. – Co więcej, zgodnie z planem nakłady na szkolnictwo wyższe wzrosną.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybrało już siedzibę Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki powstanie przy Małym Rynku

Gazeta Wyborcza Kraków

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybrało już siedzibę Narodowego Centrum Nauki, które ma rozpocząć działalność w październiku tego roku. Minister Barbara Kudrycka zdecydowała, że placówka wprowadzi się do dwóch kamienic przy Małym Rynku w Krakowie.

Narodowe Centrum Nauki w Krakowie i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie mają być dwoma filarami reformy polskiej nauki szykowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. NCN rocznie dysponować będzie kilkuset milionami złotych, które trafią do ośrodków akademickich w całej Polsce na różnego typu badania. Wesprze też młode talenty naukowe – część pieniędzy przeznaczy na stypendia dla młodych doktorantów zaczynających karierę badawczą. Jak podaje resort, do 2020 roku 50 proc. kasy z budżetu przeznaczonej na szkolnictwo trafiać ma właśnie na cele naukowe. Ta pula dzielona byłaby między centrum krakowskie i warszawskie.

 

Ranking wydziałów prawa

IV Ranking wydziałów prawa: Warszawa kształci najlepiej

 • Komentarz redakcji do IV Rankingu Wydziałów prawa
 • Metodologia i punktacja – czyli jak powstał Ranking
 •  Dziennik Gazeta Prawna

  Doktoranci do ministra

  Doktoranci do ministra

  Rz

  Doktoranci ze Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile apelują o utworzenie systemu stypendialnego dla młodych naukowców. Wysłali list do minister nauki prof. Barbary Kudryckiej.

  – Proponujemy, by co roku tysiąc najlepszych osób otrzymywało stypendia zapewniające stabilność materialną w czasie studiów doktoranckich ….

  Czym jest próba dyskusji w Polsce

  Przegra państwo polskie

  Forum Akademickie 6/ 2010

  Krzysztof Pawłowski- Replika na artykuł Jerzego Woźnickiego „Dzieło środowiska i dlatego nowy system” („Forum Akademickie” nr 5, maj 2010).

  …Artykuł Jerzego Woźnickiego jak w soczewce pokazuje, czym jest próba dyskusji w Polsce. Zamiast merytorycznej dyskusji o problemach czy różnicy poglądów jest bądź próba zdyskredytowania polemisty (K. Pawłowskiego), bądź totalnego odrzucenia projektu konkurencyjnego (J. Woźnicki pisze o „skrzywionej” perspektywie projektu Ernst&Young i IBnGR, a następnie wylicza 20 rozwiązań, na które nie ma zgody i po tym zachęca do debaty)..

  Potrzebny nowy ład akademicki

  Czyżby nastał koniec na samym początku?

  Forum Akademickie 6/2010

  Zdaniem ekspertów EI perspektywa poprawy międzynarodowej pozycji polskich uczelni nie jest realna bez dokonania zmian w ładzie akademickim, w szczególności w sposobie powoływania i odpowiedzialności władz akademickich….

  Potrzebny nowy ład akademicki

  Zdaniem ekspertów EI nie jest realna perspektywa poprawy międzynarodowej pozycji polskich uczelni bez dokonania zmian w ładzie akademickim, w szczególności w sposobie powoływania i odpowiedzialności władz akademickich. Dotychczasowa koncepcja senatu akademickiego jako organu nadzoru jest nie do przyjęcia w dzisiejszej kulturze zarządzania. Nadzoru nie może sprawować ciało składające się z osób bezpośrednio zależnych służbowo od nadzorowanego, w dodatku obradujące pod jego przewodnictwem! Istotnym novum jest wprowadzenie w strategii EI rad powierniczych uczelni, których zadaniem jest powoływanie w trybie konkursowym władz uczelni, akceptowanie strategii i rozliczanie władz uczelni z realizacji tej strategii.

  Warunki startu młodego uczonego

  Kryterium kompetencji i dorobku

  Forum Akademickie  6/2010

  Zależy nam na tym, żeby warunki startu młodego uczonego były jak najlepsze, żeby jego praca była oceniana z punktu widzenia dorobku i wartości dydaktycznej i naukowej, a nie innych względów.

  Rozmowa z dr hab. Hanną Mamzer, przewodniczącą oraz dr. Tomaszem Zalasińskim, wiceprzewodniczącym Rady Młodych Naukowców

  Studenci płacą, więc wymagają

  Prof. ekonomii z USA: u nas studenci płacą, więc wymagają

  PAP – Nauka w Polsce

  Na uczelniach w USA student jest klientem i w związku z tym wymaga od nauczycieli jak najlepszego wykształcenia. To powoduje, że amerykańskie uczelnie są najlepsze na świecie – ocenia prof. ekonomii Josef Strada zArizona State Univeristy, który 18 czerwca gościł w Warszawie. …

  W jego opinii, płatne studia w USA decydują o tym, że tamtejsze uczelnie są bardziej, od np. polskich, nastawione na rywalizację i w efekcie podnoszą jakość edukacji. Ekspert zwrócił też uwagę, że studenci w USA dokonując wyboru studiów, za które płacą, muszą odpowiedzialnie myśleć o swojej przyszłości na rynku pracy…

  Apolityczne uniwersytety coraz bardziej polityczne

  Studenci chcą kolejnej debaty na UW – wysłali zaproszenia do sztabów

   Alert24.pl

  Na Alert24 dostaliśmy informację od stowarzyszenia MłodaRP, które organizowało przed pierwszą turą wyborów debatę kandydatów na Uniwersytecie Warszawskim. Studenci chcą, żeby obaj kandydaci biorący udział w drugiej turze wzięli udział w kolejnej debacie na uniwersytecie. Wysłali już zaproszenia do sztabów wyborczych.