Obrady rektorów

Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy

serwis UŚ

13 września 2011 r. w Warszawie odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Spotkanie będzie miało charakter seminarium akademickiego z udziałem zaproszonych gości. W wydarzeniu udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Podczas obrad omówiona zostanie m.in. tematyka obszaru badań nad szkolnictwem wyższym z uwzględnieniem doświadczeń międzynarodowych i kontekstu związanego z planowanym wprowadzeniem nowej dyscypliny naukowej pn. „nauki o polityce publicznej”. Poruszone zostaną również kwestie: Centrum Analiz i Dialogu FRP oraz seminarium dla doktorantów ISW.

Polscy badacze nie chcą unijnych pieniędzy ?

Europejskie granty czekają również na polskich badaczy

PAP – Nauka w Polsce,

W ciągu najbliższy pięciu lat Europejska Rada ds. Naukowych (ERC) w ramach czwartej edycji programu „ERC Starting Grant” wesprze 480 badaczy grantami wartymi w sumie ponad 670 mln euro. O granty mogą ubiegać się również polscy badacze.

Jak poinformowała Izabela Zbonikowska z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w przekazanym PAP komunikacie, w latach 2007-2011 z Polski wysłano 540 propozycji projektów, spośród których zaakceptowano 10. Osiem z nich przyznano w kategorii Starting Grants i dwa w kategorii Advanced Grants.

Łączna suma grantów dla Polski wyniosła około 15,6 mln euro. Siedem dotyczyło nauk ścisłych, dwa – nauk przyrodniczych i jeden – nauk społecznych i humanistycznych. Ponadto granty otrzymało sześciu Polaków pracujących dla zagranicznych ośrodków. W 2011 r. spośród 480 projektów wybranych przez KE, zaledwie dwa pochodzą z Polski. Plasujemy się więc na 18. miejscu wśród 21 krajów biorących udział w projekcie..

Studenci pod lupą

Uczelnie śledzą studentów

Dziennik Gazeta Prawna

Badanie zawodowych losów absolwentów ma pomóc dostosować ofertę szkół do potrzeb rynku pracy. Pozwoli też najlepszym uczelniom promować skuteczność kształcenia.

Od 1 października wszystkie uczelnie muszą badać losy zawodowe absolwentów. Ma to im ułatwić dostosowywanie polityki edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. Wiele uczelni wyprzedziło ministerialną inicjatywę i prowadzi własne programy. Przynosi to efekty.