Misje uczelni

Gowin: pojawia się potrzeba zróżnicowania misji uczelni

PAP

O potrzebie podziału uczelni na trzy typy: dydaktyczne, badawczo-dydaktyczne i badawcze mówił w środę w Gdańsku wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Zaznaczył, że granice między tymi trzema typami uczelni będą otwarte.

Gowin wystąpił na konferencji „Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian”……

„Jestem pewien, że dzięki takim konferencjom, jak ta w Gdańsku, powstanie projekt ustawy, która oczywiście nie będzie zaakceptowana przez wszystkich, bo takie rzeczy są po prostu niemożliwe, ale wierzę, że będzie to ustawa, która zyska poparcie zdecydowanej większości środowiska akademickiego” – powiedział Gowin na konferencji prasowej zorganizowanej podczas spotkania……

Minister ocenił, że o tworzeniu uczelni badawczych nie ma sensu mówić, jeśli nie wzrośnie finansowanie na naukę. „Warunkiem wstępnym jest to, że (…) żadna z uczelni dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych nie ucierpi finansowo z faktu powstania uczelni badawczych” – zaznaczył.

„Finansowanie uczelni badawczych to finansowanie dodatkowe, musi pochodzić ze wzrostu nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe w roku 2018 i w następnych latach” – powiedział minister i dodał: „Uczelnie badawcze nie mogą +żerować+ na pozostałych typach uczelni”.

Bez zmian w nakładach nie można mówić o sukcesie reformy

Prof. Kwiek: Finanse kluczowe w proponowanej koncepcji reformy szkolnictwa wyższego

Gazeta Prawna

Większe niż dotąd fundusze na szkolnictwo wyższe, to – zdaniem prof. Marka Kwieka – podstawowy wymóg dobrej reformy szkolnictwa wyższego. W jego opinii duże pule środków powinny trafiać do kilku wybranych, prężnie działających ośrodków naukowych i badawczych.

„Bez zmian w nakładach nie można mówić o sukcesie reformy” – mówił Kwiek. Wielokrotnie podkreślał, że – aby wprowadzić prawdziwie owocne zmiany w funkcjonowaniu uczelni – potrzebne są rzeczywiście duże środki.

Jego zdaniem środki te powinny być dzielone w taki sposób, by duża ich część trafiała do wybranych ośrodków o dużym potencjale naukowym i badawczym.

Jarosław Gowin ogłosił strategię rozwoju dla polskich uczelni i nauki.

serwis MNiSW

Przez ostatnie lata polska nauka i uniwersytety rozwijały się, ale zbyt wolno. Po ćwierćwieczu dreptania, proponuję dekadę szybkiego marszu – powiedział Jarosław Gowin. Minister nauki i szkolnictwa wyższego ogłosił dziś swoją strategię dla nauki i szkolnictwa wyższego.

Po kilku miesiącach intensywnej pracy i realizacji kluczowych zadań resortu, Jarosław Gowin ogłosił strategię rozwoju dla polskich uczelni i nauki. Składająca się z trzech filarów propozycja zmian i reform ma zagwarantować poprawę kondycji polskich uniwersytetów oraz zapewnić rozwój nauki.

…Strategia Jarosława Gowina opiera się na trzech podstawowych filarach: Konstytucji dla nauki, która przyniesie zmiany systemowe w szkolnictwie wyższym, Innowacjach dla gospodarki, w których łączą się komercjalizacja badań i partnerstwo z biznesem oraz Nauce dla Ciebie – programowi społecznej odpowiedzialności nauki…..

Uniwersytet w Stambule zwolnił ze stanowisk 95 swych nauczycieli akademicki

Turcja: Nauczycielom akademickim zabroniono wyjazdów za granicę

Dziennik Gazeta Prawna

Nadzorująca system oświatowy Turcji Wysoka Rada Edukacji zabroniła wszystkim nauczycielom akademickim wyjazdów za granicę, co ma obowiązywać do odwołania – poinformowała w środę turecka państwowa telewizja TRT…..Przedstawiciel tureckich władz oświadczył, że zakaz ma charakter tymczasowy i ma zapobiec ucieczce za granicę domniemanych współorganizatorów puczu. Jak zaznaczył, uważa się, że niektórzy przedstawiciele społeczności akademickiej utrzymywali kontakty z komórkami wewnątrz sił zbrojnych….Według TRT, uniwersytet w Stambule zwolnił ze stanowisk 95 swych nauczycieli akademickich…..

Założenia do nowej ustawy przygotują trzy zwycięskie zespoły

„Ustawa 2.0”: znamy zwycięzców!

serwis MNiSW

Założenia do nowej ustawy przygotują trzy zwycięskie zespoły, każdy z nich został afiliowany przy uczelni lub instytucji działającej na rzecz nauki.

Najlepsze propozycje przygotowali naukowcy z zespołów związanych z:

  • Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu – pod przewodnictwem prof. Marka Kwieka,
  • Uniwersytetem SWPS – z przewodniczącym zespołu prof. Hubertem Izdebskim, oraz
  • Instytutem Allerhanda – pod kierunkiem dr. Arkadiusza Radwana.
  • ….– Wszyscy w środowisku akademickim zgadzają się, że potrzebne są nie kolejne nowelizacje, a nowa ustawa – powiedział wicepremier Jarosław Gowin. – Zależy nam, aby powstała ona poprzez dialog. Dialog wewnątrz środowiska akademickiego, ale i między tym środowiskiem, a rządem……Trzy wybrane zespoły po pierwsze, bardzo dobrze oceniły sytuację w jakiej znajduje się nauka polska, a po drugie, ich propozycje dawały dużą szansę na powodzenie polskich uczelni w międzynarodowej konkurencji – powiedział przewodniczący komisji konkursowej, prof. Tomasz Dietl.

    Prace zespołów zakończą się w styczniu 2017 r. Ich efektem będą trzy konkurencyjne projekty założeń do ustawy. Staną się one punktem wyjścia do zaplanowanego na 2017 rok cyklu konferencji, które złożą się na Narodowy Kongres Nauki. W toku debat ustawa uzyska finalny kształt, a następnie trafi do prac legislacyjnych, tak aby wejść w życie od roku akademickiego 2018/2019.

Oświadczenie w związku z listem otwartym do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Oświadczenie w związku z listem otwartym do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

AKO

…..My, członkowie środowisk akademickich skupieni w Akademickich Klubach Obywatelskich uważamy, że w swej publicystycznej wypowiedzi minister Gowin zawarł treści całkowicie zrozumiałe i oczywiste. Jesteśmy przekonani, że polskie społeczeństwo trafnie odczyta, co jest walką o tracone uprzywilejowane pozycje, a co prawdziwą troską o odbudowę etosu polskiego życia publicznego.

 

 

Sejm RP – Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego

Sejm RP – Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego

Sejm RP

* aktualny skład podkomisji – 13. posłów
Podkomisja Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży