Uniwersytety nie mogą cenzurować wykładów swoich profesorów

Wykładowca „mowy nienawiści” wraca na uczelnię

Fronda.pl

Zwolniony z Uniwersytetu w Illinois za „mowę nienawiści” prof. Kenneth Howell został przywrócony na uczelnię…..Uniwersytety nie mogą cenzurować wykładów swoich profesorów, zwłaszcza dyskusji podczas zajęć, tylko dlatego, że pewne jej idee miały rzekomo obrazić anonimowego studenta – powiedział David French, przedstawiciel reprezentującej Howella Alliance Defense Fund (ADF)

Nowelizacja ustawy z powodu naukowców

Trzecia nowelizacja ustawy o IPN

Rz

Naukowcy wybrali tylko ośmiu z 24 elektorów, którzy wyłonią nowe władze Instytutu. PO chce zmienić przepisy

Minister nauki trzaska drzwiami na spotkaniu z uczelnianą „Solidarnością”

Unik Kudryckiej

Minister nauki trzaska drzwiami na spotkaniu z uczelnianą „Solidarnością”

Nasz Dziennik

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” zaproponowała resortowi nauki podpisanie sześciopunktowego porozumienia. Ministerstwo odpowiedziało, że nie może zrealizować żadnego z nich. W trakcie prezentacji postulatów „Solidarności” Barbara Kudrycka, szefowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, po prostu wyszła, zasłaniając się obowiązkami. „Solidarność” uczelniana zapowiada akcje protestacyjne……………………..

– Wyglądało na to, że pani minister Kudrycka była dotknięta reakcjami prasowymi na protesty „Solidarności” uczelnianej, a w szczególności na konferencję prasową, którą zorganizowaliśmy 22 czerwca w Krakowie.
Kiedy przewodniczący KSN zaproponował podpisanie porozumienia, analiza poszczególnych punktów trwała blisko dwie godziny. Ostatecznie Witold Jurek, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, uznał, że nie można zrealizować żadnego z punktów, co „nie wynika ze złej woli ministerstwa, ale z ograniczonych możliwości budżetu”. Dotyczyły one m.in. eliminacji wieloetatowości w grupie profesorów tytularnych i określenia wieloletniej perspektywy dojścia do unijnych standardów budżetowych nakładów zawartych w strategii Europa 2020 – 3 proc. na naukę i 2 proc. na szkolnictwo wyższe. Dokument zaleca również, by obecnie minimalny poziom środków finansowych z budżetu państwa wynosił 0,6 proc. PKB na naukę i 1,2 proc. PKB na szkolnictwo wyższe.

Obieg prawdy

Obieg prawdy, takze w środowisku akademickim

Rz, A,Krauze

Sejm zwalnia profesora

Polacy zmuszani do emerytury

Dziennik Gazeta Prawna

Sejm zwalnia profesora

O dyskryminacji ze względu na wiek można też mówić w przypadku profesorów akademickich. Zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego wygasa z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on 70 lat. Wygaśnięcie stosunku pracy stwierdza rektor.

Wyjątkiem od tej reguły są mianowani nauczyciele akademiccy pełniący funkcję rektora. Tych nie zwalnia się po ukończeniu 70 lat, ale przez czas pozostały do zakończenia pełnienia tej funkcji pracują na podstawie umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy z profesorem następuje automatycznie. Takich ograniczeń nie ma w przypadku doktorów czy docentów.

Forum Akademickie

Forum Akademickie nr 07-08/2010

Nadciąga rewolucja w świecie nauki

Nadciąga rewolucja w świecie nauki

PolskaMichał Kleiber

2010-07-22

Do kogo należy wiedza? Za tym niewinnym pytaniem kryje się jeden z najpoważniejszych dylematów współczesności – ale którego wagę doceniają w Polsce niestety tylko nieliczni. Doświadczeni wizjonerzy przyszłości są jednak zadziwiająco jednomyślni. Zrozumienie i wykorzystanie na rzecz rozwoju nowych zjawisk zachodzących na świecie przy tworzeniu i dyfuzji wiedzy jest kluczem do sukcesów w globalnej rywalizacji.

Zakaz bycia chrześcijaninem na Uniwerystecie

Zakaz bycia chrześcijaninem na Uniwerystecie

Fronda.pl

Na stanowym Uniwersytecie Augusta  w USA studentka została poinformowana, że musi porzucić chrześcijaństwo,  aby móc skończyć studia. Inaczej zostanie wydalona z uczelni. Studentka pozwała szkołę do sądu.

—–

Augusta State U. Is Accused of Requiring a Counseling Student to Accept Homosexuality

The Chronicle of Higher Education

A graduate student in school counseling is accusing Augusta State University in federal court of violating her constitutional rights by demanding that she work to change her views opposing homosexuality.

Senat a nowelizacja ustawy reformującej system nauki

Senat poparł nowelę dot. przepisów wprowadzających reformę nauki

PAP – Nauka w Polsce

Senat poparł w czwartek nowelizację ustawy dotyczącej przepisów wprowadzających ustawy reformujące system nauki. Nowela zakłada m.in., że dyrektor Narodowego Centrum Nauki – jako osoba pełniąca funkcję publiczną – będzie musiał składać oświadczenie lustracyjne…

Narodowe Centrum Nauki ma działać od kolejnego roku akademickiego – 2010/11. Najważniejszym jego organem będzie 24-osobowa Rada złożona z wybitnych uczonych. Rada przygotuje konkurs na dyrektora zarządzającego Centrum i będzie wraz z nim decydować o dyscyplinach, w których ogłaszane będą konkursy. Rada ma być wyłoniona do końca 2010 r.

Ustawy reformujące system polskiej nauki wejdą w życie 1 października 2010 r. NNO

Pałac Kultury i Nauki ( także samobójców naukowych)

Pałac Kultury ma dziś urodziny

Rz

55 lat kończy dziś Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Wzniesiony jako „dar narodu radzieckiego dla Polski”, potocznie nazywany Pekinem, w 2007 roku został zabytkiem

Osobny rozdział w historii Pałacu stanowią samobójcy….Ostatnim samobójcą był młody naukowiec z PAN, wyrzucony z pracy w stanie wojennym za związki z podziemną Solidarnością.