Usunięty za szkodzenie procesowi edukacyjnemu i wychowawczemu

Profesor Zubow usunięty z MGIMO za krytykę polityki Putina

onet.pl

Profesor Andriej Zubow, znany rosyjski historyk i religioznawca, został usunięty z elitarnego Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (MGIMO) za krytykę polityki prezydenta Rosji Władimira Putina wobec Ukrainy….
….

Liczne wypowiedzi i wywiady Zubowa na temat wydarzeń na Ukrainie i polityki zagranicznej Rosji wywołują oburzenie i zdumienie w środowisku uniwersyteckim. Są one sprzeczne z kursem Rosji na arenie międzynarodowej, poddają bezmyślnej i nieodpowiedzialnej krytyce działania państwa, szkodzą procesowi edukacyjnemu i wychowawczemu – oświadczyła w uzasadnieniu administracja MGIMO, mającego status uniwersytetu….

Oświadczenie Kongresu Mediów Niezależnych o represjach wobec wolnego słowa i dziennikarzy

Oświadczenie Kongresu Mediów Niezależnych o represjach administracyjnych i sądowo-prokuratorskich wobec wolnego słowa i dziennikarzy.

Kongres Mediów Niezależnych protestuje przeciwko używaniu instytucji państwowych jako instrumentów cenzury represyjnej, która ma zniszczyć media niezależne i zmusić dziennikarzy do posłuszeństwa wobec władzy wykonawczej. Działania takie trwają od dawna, ale w marcu tego roku przybrały charakter masowy. Użyto na dużą skalę rozmaitych form represji administracyjnych, by zamknąć usta lub ukarać nieposłusznych dziennikarzy i obywateli, krytykujących władze…..

……2 – Na wniosek policji rozpoczął się 17 marca przed sądem wrocławskim proces 23 osób obwinionych o zakłócenie wykładu mjr KBW Zygmunta Baumana. W ten sposób władze Wrocławia mszczą się za zwrócenie uwagi opinii publicznej na fakt fetowania przez burmistrza Wrocławia i tamtejszy uniwersytet mjr Baumana, byłego członka stalinowskiego aparatu bezpieczeństwa. Młodzi ludzie mają odpowiadać jak w czasach PRL za okrzyki: „Precz z komuną”;……

……Kongres Mediów Niezależnych z ubolewaniem stwierdza, że władze III RP stosują wobec dziennikarzy i innych obywateli metody szykan administracyjnych i sądowo-prokuratorskich żywcem przeniesione z lat stanu wojennego w PRL. Wzywamy władze do natychmiastowego zaprzestania represji i apelujemy do opinii publicznej o potępienia takich praktyk władz państwowych III RP.

Prof. Piotr Sztompka o Kongresie Kultury Akademickiej

Prof. Piotr Sztompka o Kongresie Kultury Akademickiej 20 III 2014

http://www.tvp.pl/krakow/tematy-dnia/wideo/prof-piotr-sztompka-o-kongresie-kultury-akademickiej-20-iii-2014/14468615

Tematy Dnia

Erozja kultury akademickiej

W Auditorium Maximum UJ rozpoczął się Kongres Kultury Akademickiej

strona UJ

Przez najbliższe trzy dni gorliwie dyskutować będziemy o stanie nauczania w Polsce. O etosie każdego członka społeczności akademickiej od studenta do profesora. O tym, czy w dobie globalizacji, a często niestety tabloidyzacji naszego życia społecznego w ogóle, szkoły wyższe i ich kadra naukowa właściwie wypełniają swoją misję wychowawczą. Chcemy nie tylko jak najlepiej przekazywać wiedzę następnym pokoleniom i kreatywnie pracować naukowo, ale również wychowywać młodych ludzi w duchu poszanowania najważniejszych wartości – mówił prof. dr hab. med. Wojciech Nowak…..

…prof. dr hab. Piotr Sztompka, przewodniczący Rady Programowej. Profesor zwrócił uwagę na bardzo niepokojące zmiany w szkolnictwie wyższym. Ostatnie dekady przyniosły bowiem erozję kultury akademickiej i dryfują w stronę odmiennej kultury korporacyjnej. Mówiąc przenośnie w miejsce kultury rozumu pojawia się przedsiębiorstwo przerobu studentów, a zamiast świata wiedzy administracyjny biurowiec.

Czy studenci są kształceni czy produkowani

Kongres Kultury Akademickiej. Pytania o misję uczelni

GW Kraków

Minister podkreśliła, że uniwersytety zawsze były głęboko osadzone w społeczeństwie, bo społeczeństwo i uniwersytet to naczynia połączone, które tworzą polską tkankę, a nie zamknięty twór.

Jaka jest dziś misja uniwersytetu

– Pytania o przyszłość uniwersytetu są pytaniami o przyszłość społeczeństwa. Dlatego w okresie głębokich przemian powstaje pytanie o misję uniwersytetu, jak ją na nowo zdefiniować – zaznaczyła minister. Polska – mówiła minister – jest czwartym krajem w Europie pod względem liczby studiujących, ma ponad 400 uczelni. – To pozytywny efekt przemian po 1989 r. Teraz musimy myśleć o kolejnym etapie transformacji uniwersytetów, bo z jednej strony mamy niż demograficzny, z drugiej kryzys ekonomiczny, zmiany wartości, przemiany technologiczne. Należy patrzeć na przemiany przez pryzmat europejski – powiedziała minister………Rektor podkreślił, że jubileusz nakłada na uczelnię nowe obowiązki i wyznacza nowe zadania. Jednym z pytań, na które uczestnicy kongresu będą starali się odpowiedzieć, to, czy w dobie działania ponad 400 uczelni w Polsce, studenci są kształceni czy produkowani i czy właściwe uczelnie otrzymują właściwe fundusze.

Idea uniwersytetu ginie

Prof. Sztompka: uniwersytet nie może być przedsiębiorstwem

PAP -Nauka w Polsce

Musimy powrócić do wysokich standardów akademickich i do wspólnoty uczonych. Uniwersytet nie może być firmą, taśmowo produkującą absolwentów – mówi PAP prof. Piotr Sztompka, szef Rady Programowej zaczynającego się w czwartek Kongresu Kultury Akademickiej.

PAP: Hasłem krakowskiego Kongresu Kultury Akademickiej jest „Idea Uniwersytetu – Reaktywacja”. Czy mają więc rację ci, którzy alarmują, że umiera idea uniwersytetu w dotychczasowej postaci?

Prof. Piotr Sztompka: Niestety tak jest: idea uniwersytetu ginie i dlatego właśnie potrzebujemy Kongresu. Możemy to zjawisko zauważyć w bardzo wielu punktach. Kryteria i standardy uniwersyteckie uległy takiej zmianie, że naukowca ocenia się dziś przy pomocy skonstruowanych przez urzędników tabelek czy punktów. Utrapieniem uczonych jest też sprawozdawczość, bo polega ona na tym, że pisze się nieustannie jakieś dokumenty, których potem nikt nie czyta……