Nagłaśnianie wyników badań

„Naukowy facebook” prawdę powie

Rz

Powstaje serwis społecznościowy, za pomocą którego europejscy naukowcy będą dzielić się swoimi odkryciami

REIsearch.eu, czyli Research Excellence Innovation Network, to darmowe internetowe narzędzie, które pozwoli europejskim naukowcom wymieniać dane badawcze z innymi ośrodkami połączonymi w wielkiej interdyscyplinarnej sieci. Za jej pomocą możliwe będzie nagłaśnianie wyników badań na szerszym forum, tak aby dotarły zarówno do mediów, jak i do przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem nowych idei i wynalazków.

28 września – Międzynarodowy Dzień Prawa do Informacji.

WRZESIEŃ MIESIĄCEM DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ!

serwis Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR

28 września to Międzynarodowy Dzień Prawa do Informacji.


Z okazji 10. rocznicy uchwalenia ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz Międzynarodowego Dnia Prawa do Informacji organizacje tworzące Koalicję na rzecz dostępu do informacji publicznej zachęcają do przyłączenia się do organizowanych przez siebie działań: