System kształcenia w Polsce do lamusa

Warszawskie uczelnie chcą się dopasowywać do rynku pracy

Gazeta Wyborcza Stołeczna

Czy nie będzie już wkuwania na pamięć? Największe i najlepsze warszawskie uczelnie zaczynają sprawdzać, czy oby ich absolwenci uczą się przydatnych rzeczy. Ma to służyć dopasowaniu programów studiów do potrzeb pracodawców….

System kształcenia w Polsce to ciągle w dużej mierze mechaniczne przyswajanie wiedzy. Na uczelniach często brakuje analitycznego myślenia, wyciągania wniosków i rozwiązywania problemów – ocenia Anna Herra odpowiedzialna za rekrutację w PricewaterhouseCoopers. Tu o pracę co roku stara się wielu absolwentów SGH i UW.

– Pracuję od 40 lat. I kiedyś, jak ktoś przygotowywał się do pracy w przemyśle, miał więcej praktyki. Ten, kto szykował się do kariery naukowej, miał teorię. To jest aktualne do dziś – stwierdza Ryszard Nowak, dyrektor ds. techniki i technologii w Centrum Naukowo-Produkcyjnym Elektroniki Profesjonalnej „Radwar” SA. Tu o pracę stara się wielu absolwentów PW.

Oboje dobrze oceniają plany uczelni. Anna Herra: – Mam nadzieję, że uda się przekuć badania na realne rozwiązania, by zwiększyć sukces absolwentów na rynku pracy.

SGH już zaczął badania. Pozostałe uczelnie wystartują w najbliższym czasie. Ankiety będą prowadzone elektronicznie.

Transfer pracowników nauki do firm za środki UE

Unia Europejska zapłaci za staże naukowców w firmach

Dziennik Gazeta Prawna

Przedsiębiorcy, uczelnie, jednostki naukowe i instytucje szkoleniowe mogą ubiegać się o unijne dofinansowanie na realizację projektów, które polegają na współpracy sektora nauki z przemysłem. Dotację można otrzymać na tymczasowe zatrudnienie pracownika nauki w firmie z sektora małych, średnich przedsiębiorstw….

Transfer pracowników nauki do firm za środki UE jest możliwy na podstawie przepisów nowelizacji rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. z 2008 r. nr 224, poz. 1484). Firma może uzyskać zwrot połowy kosztów związanych z zatrudnieniem takiej osoby. Oddelegowany pracownik musi być zatrudniony w jednostce naukowej od co najmniej dwóch lat oraz zajmować się badaniami naukowymi, rozwojem i innowacją. Nie może w firmie przyjmującej go zastępować innego pracownika, lecz powinien być zatrudniony na nowym stanowisku pracy. Do 2013 roku na współpracę nauki z przemysłem UE przeznaczy 127 mln euro.

Cała nadzieja w Chińczykach

Polskie uczelnie chcą kształcić studentów z Chin

Gazeta Wyborcza Kraków

Siedem polskich uczelni wyższych – w tym jedna krakowska – utworzyło konsorcjum Michała Boyma, by promować wybrane kierunki akademickie wśród chińskich studentów…

Konsorcjum współtworzy obecnie siedem szkół wyższych, publicznych i niepublicznych: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Politechnika Łódzka oraz Uniwersytet Łódzki. Przystąpić do niego mogą inne placówki, które zgłoszą do wspólnego pakietu ofertowego dwa kierunki w języku angielskim, na których będą mogli studiować Chińczycy. Uczelnie zrzeszone w konsorcjum nie mogą ze sobą konkurować.

W planach konsorcjum jest m.in. powołanie w Chinach polsko-chińskiej szkoły wyższej,

Konflikt interesów

Conflict of Interest in Central and Eastern Europe

strona konferencji

Conflict of interest (COI) is usually understood quite broadly as a social phenomenon related to corruption, lobbying, nepotism, patronage, clientelism or the activity of informal networks of power. What are the current expressions of conflicts of interest in various spheres of social life in Central and Eastern Europe – politics, economy, science? What approaches to COI social sciences should apply? Why does COI often remain an unexplored issue, a part of the lost reality of social sciences, as Sojak and Wicenty call it? In what ways are scientists, including social scientists themselves, involved in various conflicts of interest, such as ‚rent-seeking’ activities?

Although diverse examples of COI are studied by social researchers from Central and Eastern Europe who tend to agree about its ubiquity and importance in post-communist CEE countries, the questions mentioned above remain often unanswered. The aim of our conference is to fill the gap and ask about the many faces of COI and the role it plays in different areas of social life in post-communist countries.

=============

O konflikcie interesów – konferencja w Instytucie Socjologii UMK

PAP – Nauka w Polsce

Studenci upominają się o prezydencki dług

Studenci upominają się o prezydencki dług

tvn.24

Studenci przypominają prezydentowi, by spełnił jedną ze swoich wyborczych obietnic. Żacy z Wrocławia wystosowali do Bronisława Komorowskiego list z prośbą o zajęcie się kwestią przywrócenia 50 proc. zniżki na przejazdy PKP. „Prezydent ma wobec nas drobny dług wdzięczności” – piszą.

Jak mówił we wtorek we Wrocławiu dziennikarzom Karol Przywara z Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, w ostatnich dniach kampanii wyborczej prezydent Bronisław Komorowski deklarował, że przywróceniem 50 proc. zniżki zajmie się w ciągu pierwszych 500 dni swojego urzędowania…….

Inicjatywę, której elementem jest wtorkowy list, poparło ponad osiem tys. studentów z całej Polski. Ulgę na przejazdy PKP i PKS dla uczniów i studentów obniżono w 2001 r. z 50 do 37 proc. za rządów koalicji SLD-PSL. Teraz z 49 proc. zniżki na przejazdy PKS i PKP (bez ekspresów) mogą korzystać tylko te osoby, które kupią imienne bilety miesięczne. Pozostali mają prawo tylko do 37 proc. ulgi.

Studenci przypominają o obietnicach wyborczych

Rz

Wyjmie głowę z piasku

Wyjmie głowę z piasku

Rz – R.Krauze


Doktoranci- praca na pełnym etacie i jednocześnie stypendium

Doktoranci będą mogli pracować na pełny etat i jednocześnie pobierać stypendium

Dziennik Gazeta Prawna

Uczestnik studiów doktoranckich będzie mógł pobierać wyższe stypendium i jednocześnie pracować na pełny etat.

Doktoranci, którzy otrzymają stypendium doktoranckie w roku akademickim 2010/2011, nie będą musieli się zastanawiać, czy bardziej opłaca im się pracować w pełnym wymiarze godzin czasu pracy, czy pobierać stypendium. Będą mogli zarówno pracować (na pełnym etacie), jak i pobierać stypendium. Obecnie wysokość stypendium doktoranckiego to kwota od 1 tys. zł do 1,3 tys. zł. Przed wprowadzeniem zmian student, który chciał otrzymywać stypendium doktoranckie, mógł pracować wyłącznie w niepełnym wymiarze godzin w danej firmie.

– Przepis ten likwiduje fikcję. Doktoranci, którym przyznano stypendium doktoranckie, na okres jego pobierania podpisywali z pracodawcami umowy na niepełny wymiar czasu pracy, aby móc je otrzymywać – mówi Jacek Lewicki, wiceprzewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD)…..

Polskie uniwersytety to światowa prowincja

Polskie uniwersytety to światowa prowincja

Dziennik Gazeta Prawna

Pozycję polskiej nauki bezlitośnie obnaża prestiżowy ranking szanghajski, czyli klasyfikacja szkół wyższych. Znalazły się w nim tylko dwa polskie uniwersytety – Warszawski i Jagielloński. Ale dopiero w czwartej setce….

Na 700 możliwych do zdobycia punktów Uniwersytet Jagielloński dostał w tym roku 71. Warszawski niewiele więcej, bo 75 (rok temu miał ich 75,3).

Ale tak naprawdę i te punkty polskie uczelnie dostały trochę na wyrost. Uniwersytetowi Warszawskiemu pomogło to, że niegdyś studiowali na nim laureaci Nagrody Nobla – pokojowej Menachem Begin (prawo skończył w 1935 roku) oraz za osiągnięcia w matematyce Leonid Hurwicz (obronił się w 1938 roku). UJ taki wynik osiągnął dzięki temu, że połączył się z Collegium Medicum i to ono zdobywa punkty za cytowalność badań.

Academic Ranking of World Universities – 2010

Academic Ranking of World Universities – 2010

W Sejmie o planowanej reformie polskich uczelni

W Sejmie o planowanej reformie polskich uczelni

PAP – Nauka w Polsce

Decentralizacja systemu studiów i zwiększenie autonomii uczelni to jedno z najważniejszych zadań reformy szkolnictwa wyższego – powiedział podsekretarz stanu w resorcie nauki Zbigniew Marciniak, który 5 sierpnia w Sejmie przedstawił posłom informację o planowanych zmianach w szkolnictwie wyższym. 

Posłowie omawiali m.in. założenia do projektów nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, które we wrześniu, po przyjęciu ich przez Komitet Stały Rady Ministrów, mają trafić do prac parlamentarnych. Założenia do tych projektów rząd przyjął w październiku 2009 r…