OECD i KE przedstawiły we wtorek w Brukseli raport o edukacji

Raport OECD i KE: Wyższe wykształcenie chroni przed bezrobociem

Gazeta Prawna

OECD i KE przedstawiły we wtorek w Brukseli raport o edukacji w 34 krajach OECD. Dokument przedstawia cele dotyczące poprawy jakości edukacji i stwierdza, że nawet w kryzysie wyższe wykształcenie daje największe szanse na uniknięcie bezrobocia.

Wśród najważniejszych wniosków z raportu jest konstatacja, że nawet w okresie kryzysu gospodarczego i przy rosnącym bezrobociu osoby posiadające wyższe wykształcenie mają największe szanse na zdobycie lub zachowanie pracy, a popyt na pracowników o szczególnie wysokich kwalifikacjach intelektualnych wciąż przewyższa podaż. Sprawdza się to zarówno w krajach UE jak i w pozostałych państwach objętych analizą Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

W takim kontekście niekorzystnie wypadają dane na temat Polski, a także Francji, Hiszpanii, Słowenii i Portugalii, gdzie średnia liczba osób, które zdobywają wyższe wykształcenie jest niższa od ogólnej średniej dla OECD wynoszącej 31 proc…..

Miejsce polskich uczelni

Przoduje MIT, a najlepsza polska uczelnia jest na miejscu 398

GW

Pierwsze miejsce w tegorocznym rankingu „QS World University Rankings” zajął Massachusetts Institute of Technology (MIT) z USA. Najlepsza polska uczelnia, Uniwersytet Warszawski, znalazła się w końcu czwartej setki….Na liście 700 najlepszych ośrodków znalazło się tylko kilka szkół wyższych z Polski. Wśród nich najlepiej wypadł Uniwersytet Warszawski, który zajął 398. miejsce. Uczelnia ta awansowała, bo w zeszłym roku była sklasyfikowana w przedziale miejsc od 400 do 450. Do tego przedziału trafił teraz Uniwersytet Jagielloński po spadku z ubiegłorocznego 393. miejsca.W rankingu zmieściły się jeszcze PolitechnikaWarszawska i Uniwersytet Łódzki, plasując się w ostatniej, siódmej setce….

http://www.topuniversities.com/

Cykl edukacji historycznej: „Sylwetki niezwykłe”

Uwaga! Rusza cykl edukacji historycznej SPJN p.t. „Sylwetki niezwykłe”. U nas pełen plan zajęć. Zanotuj, znajdź chwilę, przyjdź!

wpolityce.pl

Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza (nie mylić z partią 🙂 zaprasza na wykłady kolejnego cyklu edukacji historycznej p.t. „Sylwetki niezwykłe”.

Program cyklu:

11.09.2012 prof. Andrzej Nowak (UJ) – Józef Piłsudski – spór o Polskę
25.09.2012 prof. Edward Opaliński (IH PAN) – Zygmunt August – król reformator
02.10.2012 prof. Jan Żaryn (UKSW) – Irena i Jerzy Iłłakowiczowie, bohaterowie pokolenia Polski Odrodzonej
23.10.2012 prof. Tadeusz Rutkowski (IH UW) – Żołnierz, renegat, historyk. O Kazimierzu Rosen Zawadzkim
06.11.2012 prof. Marek Barański (UKSW) – Władysław Łokietek i zjednoczenie Polski
27.11.2012 prof. Zofia Zielińska (IH UW) – Stanisław Konarski
11.12.2012 prof. Tadeusz Wolsza (IH PAN) – Nieudany eksperyment Stanisława Mikołajczyka z lat 1945-47
18.12.2012 prof. Jan Dzięgielewski (UKSW) – Piotr Skarga
15.01.2013 prof. Roman Michałowski (IH UW) – Bolesław Chrobry Wielki
05.03.2013 prof. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska (IH PAN) – Stanisław Patek – dyplomata w starciach z Rosją
19.03.2013 prof. Andrzej Rachuba (IH PAN) – Niezwykła kariera Pawła Jana Sapiehy
09.04.2013 prof. Tomasz Panfil (KUL) – Ksiądz Infułat Generał Brygady Witold Kiedrowski
30.04.2013 prof. Janusz Odziemkowski (UKSW) – Władysław Sikorski – wojskowy i mąż stanu
14.05.2013 dr Jolanta Mysiakowska-Muszyńska – Sowietyzacja Polski i Europy Wschodniej w myśli politycznej Władysława Studnickiego (1945-53)
28.05.2013 dr hab. Sławomir Cenckiewicz (IPN) – Prezydent Lech Kaczyński
11.06.2013 prof. Zdzisław Krasnodębski (Uniw. w Bremie) – Jan Paweł II jako polityk i myśliciel