Logo „HR Excellence in Research” dla polskich ośrodków naukowych

Dwa polskie ośrodki naukowe dołączyły do europejskiej czołówki

serwis MNiSW

Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie i Wrocławskie Centrum Badań EIT+ otrzymały prestiżowe logo „HR Excellence in Research”. Przyznawane przez Komisję Europejską wyróżnienie otrzymują jedynie jednostki, które zapewniają najwyższe standardy zatrudnienia oraz prowadzenia badań.

O znak „HR Excellence in Research” mogą ubiegać się instytucje działające w sferze B+R (instytuty badawcze, uczelnie i przedsiębiorstwa) oraz organizacje finansujące badania, które wdrażają zasady zawarte w Europejskiej karcie naukowca oraz Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

…….

Lista polskich instytucji, posiadających logo „HR Excellence in Research”:

  • Wrocławskie Centrum Badań EIT+ (styczeń 2016),
  • Instytut Agrofizyki PAN (styczeń 2016),
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (listopad 2015),
  • Instytut Fizyki PAN (lipiec 2015),
  • Instytut Chemii Fizycznej PAN (grudzień 2014),
  • Instytut Genetyki Roślin PAN (styczeń 2014),
  • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (październik 2013),
  • Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN (luty 2013),
  • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (czerwiec 2012).

Minister Gowin w Brukseli: polską gospodarkę oprzemy na nauce

Minister Gowin w Brukseli: polską gospodarkę oprzemy na nauce

serwis MNiSW

…Chcemy politykę gospodarczą oprzeć w jak największym stopniu na innowacjach, nowoczesnych technologiach i na polskiej nauce – zapewnił Jarosław Gowin.

Wicepremier wyraził nadzieję, że do rozwoju kraju przyczyni się również ścisła współpraca polskich naukowców z instytucjami Unii Europejskiej. Przyznał, że obecność polskich uczonych w programie Horyzont 2020 czy liczba otrzymanych przez nich grantów w ramach European Research Council nie oddają potencjału polskiej nauki. Gowin zapowiedział kontynuację działań na rzecz podniesienia wynagrodzeń dla polskich uczonych, uczestniczących w projektach w ramach Horyzontu 2020….

Modyfikacja zasad zatrudniania nauczycieli akademickich

Będą zmiany w zatrudnianiu na uczelniach i w systemie wynagrodzeń

Dziennik Gazeta Prawna

Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki, zapowiedział prace nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym. W jej ramach zamierza również zmodyfikować zasady zatrudniania nauczycieli akademickich. – Planujemy uruchomić trzy ścieżki kariery: naukowo-dydaktyczną, dydaktyczną i wdrożeniową – zapowiada….

Skarga na uchwałę Wydziału Prawa UJ bezzasadna.

Skarga na uchwałę Wydziału Prawa UJ bezzasadna. Jest decyzja Senatu uczelni

Radio Kraków

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego odrzucił skargę na listopadową uchwałę Wydziału Prawa UJ, apelującą do prezydenta Andrzeja Dudy o przestrzeganie konstytucji. Uchwała odnosiła się do działań prezydenta w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Do władz uniwersyteckich wpłynęła na nią skarga, która decyzją Senatu została uznana za bezzasadną.

Uniwersytet u progu zasadniczych zmian

Kleiber: Uniwersytet u progu zasadniczych zmian

Dziennik Gazeta Prawna

Powszechność wyższego wykształcenia jest niekwestionowanym sukcesem nowoczesnych społeczeństw. Niegdysiejszy przywilej małej części obywateli traktowany jest dzisiaj jako swoiste prawo każdego chcącego się uczyć. Powszechnie akcentowane jest kluczowe znaczenie edukacji na tym poziomie dla cywilizacyjnego i gospodarczego rozwoju, czego konsekwencją jest traktowanie państwa jako gwaranta szerokiej dostępności studiów. Tym bardziej więc zastanawiają coraz częściej ukazujące się w wielu krajach, także w Polsce, artykuły informujące o różnorodnych kłopotach uczelni, nawet tych najlepszych……

Promocja „Słownika biograficznego polskich uczonych”,

Co Polska dała światu? Promocja „Słownika biograficznego polskich uczonych” (foto i wideo relacja)

wpolityce.pl

W Klubie Ronina miała miejsca promocja „Słownika biograficznego polskich uczonych”, którego pełen tytuł brzmi: „Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki” pod redakcją prof. Bolesława Orłowskiego. W spotkaniu uczestniczył również prof. Sławomir Łotycz z Instytutu Pamięci Narodowej, autor wielu biogramów oraz prowadzący spotkanie prof. Jan Żaryn.

Prowadzący spotkanie Prof. Żaryn, podkreślił wkład Polaków w kształtowaniu się nowoczesnych państw np. w Ameryce Południowej, gdzie Polacy nie tylko prowadzili różne przedsięwzięcia techniczne, ale zakładali pierwsze wyższe uczelnie techniczne w tych krajach. Aktywność Polaków, przypadła na XIXXX wiek, kiedy polskie państwo nie istniało. Los Polskich naukowców i wynalazców, nie by łatwy. Często byli oni zmuszani do opuszczenia polskich ziem, ponieważ byli powstańcami, konspiratorami, prowadzili działalność patriotyczną……

Minister nauki Jarosław Gowin zapowiedział rozpoczęcie prac nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym

Rektorzy uczelni wyższych chwalą propozycję ministra Gowina: „Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym jest potrzebna”

wpolityce.pl

Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym jest potrzebna, ale powinna dawać uczelniom więcej autonomii, być jak najprostsza, a przede wszystkim stawiać na jakość kształcenia – oceniają rektorzy uczelni. Prace nad nową ustawą zapowiedział minister nauki Jarosław Gowin.

W połowie stycznia – podczas posiedzenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) – minister nauki Jarosław Gowin zapowiedział rozpoczęcie prac nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym. Zdaniem ministra obecna „była nowelizowana tyle razy, że jest już właściwie nieczytelna”. Jak zapowiedział minister punktem wyjścia do napisania nowej ustawy będzie konkurs na trzy zespoły ekspertów, które później przygotują konkurencyjne projekty nowej ustawy w szkolnictwie wyższym. Pracom nad ustawą towarzyszyć ma szeroka środowiskowa dyskusja…..

Oblicza Manipulacji

Plan prac nad nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym

Gowin o nowelizowanej ustawie o szkolnictwie wyższym: Zdejmiemy z uczelni kajdany biurokracji

Dziennik Gazeta Prawna

Plan prac nad nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym minister zapowiedział podczas poniedziałkowego posiedzenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w Katowicach. Jak ocenił Gowin na konferencji prasowej, obecna ustawa o szkolnictwie wyższym „była nowelizowana tyle razy, że jest już właściwie nieczytelna”….Wyjaśnił, że punktem wyjścia do napisania nowej ustawy będzie konkurs, który wkrótce ogłosi resort. „Ministerstwo określi ramowe wytyczne, na podstawie których wyłonione drogą konkursową zespoły ekspertów, ekspertów reprezentujących środowisko akademickie, przygotują trzy konkurencyjne wersje – projekty nowej ustawy w szkolnictwie wyższym” – dodał Gowin…..

 

Dlaczego partii rządzącej ma zależeć na zmianie rektora?

A teraz PiS chce przejąć Uniwersytet Warszawski. Przez przychylnego partii rektora

GW

Na Uniwersytecie Warszawskim huczy od plotek, że PiS chce mieć swojego człowieka na stanowisku rektora. Jak partia może wygrać na największej uczelni wyższej w Polsce?..Na UW będzie 362 elektorów. To studenci, doktoranci, pracownicy naukowi i administracyjni – reprezentują całą społeczność akademicką. Zostaną wybrani do 22 lutego. Pierwszy raz zbiorą się 9 marca. Każdy z nich zapisze wtedy na kartce nazwiska dwóch kandydatów na rektora. Spośród tych, którzy zdobędą co najmniej 10 proc. głosów i zgodzą się na kandydowanie, rektora uczelni elektorzy wskażą 20 kwietnia.

Własnych będzie mieć Parlament Studentów – tu może się zgłosić każdy, kto ma indeks uczelni. Pozostali wybierani są na zebraniach w poszczególnych wydziałach uniwersytetu. – Nigdy nie jest tak, że przychodzą wszyscy pracownicy. Niektórzy nie są tym zainteresowani. Wygląda to mniej więcej tak, że ktoś zgłasza siebie albo kolegę, a kolega – koleżankę. I się głosuje – opowiada pracownik UW.

Nasi rozmówcy uważają, że jeśli zwolennicy PiS zmobilizują się na różnych wydziałach, będą w stanie wskazać wielu elektorów spośród siebie. Dlaczego partii rządzącej ma zależeć na zmianie rektora?……