Nowy system szkolnictwa wyższego

ZUPEŁNIE NOWY SYSTEM

Forum Akademickie

Rozmowa z prof. Stefanem Jackowskim, koordynatorem merytorycznym prac zespołu opracowującego Strategię rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku

Wprowadzamy zasadniczą zmianę, że uczelnia sama decyduje o tym, jakich kwalifikacji naukowych będzie wymagać na danym stanowisku. Posiadanie stopnia doktora byłoby obligatoryjnie wymagane w stosunku do większości nauczycieli akademickich. Habilitacja mogłaby być wewnętrzną procedurą stabilizacji zatrudnienia w danej uczelni, według ustalonych w uczelni zasad. Podobnie tytuł naukowy mógłby być wymagany przez uczelnię przy zatrudnianiu na stanowisko profesora zwyczajnego. Chcemy też uczynić uczelnie znacznie bardziej otwartymi na zatrudnianie praktyków. W celu realizacji programów zawodowych starszym wykładowcą, docentem, profesorem wizytującym będzie mógł zostać praktyk bez doktoratu. Zatrudnianie całej kadry akademickiej w uczelniach publicznych będzie się odbywało w drodze konkursu ogłaszanego na stronach internetowych ministerstwa. A konkursy na stanowiska profesorskie w uczelniach akademickich i badawczych będą międzynarodowe.

Ważne novum, mające na celu ograniczenie wsobnego chowu kadry, powszechnego w dużych uczelniach, to propozycja zakazu zatrudniania własnych doktorów przez dwa lata po uzyskaniu doktoratu. Jednocześnie proponujemy wprowadzenie podoktorskich staży badawczych w silnych ośrodkach naukowych i staży praktycznych, w przemyśle.

Forowi frustraci i trolle

Forowi frustraci

GW

Kiedy czyta się opinie internautów w forach internetowych, można nabrać przekonania, że jest to jakiś inny świat, mijający się z realną rzeczywistością.

Obrona strategii

Strategia, którą warto przyjąć

Dziennik Polski, Andrzej Jajszczyk: POLEMIKA

Strategia, której jestem współautorem, wychodzi z założenia, że jak najwięcej osób powinno studiować bezpłatnie, ale jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że nasze państwo (podobnie jak większość innych) nie jest w stanie sfinansować studiów dla wszystkich z pieniędzy podatników. Dlatego też proponujemy system, który, na podstawie wyników matur, czy postępów studiowania, będzie dawał szansę na bezpłatne studia ogromnej większości młodzieży. Dodatkowo stwarzamy możliwość studiowania, nawet tym słabszym, ale już za własne pieniądze.

Obawa przed globalnym ochłodzeniem

Gigantyczna kolizja na Antarktydzie; dryfująca góra lodowa może ochłodzić klimat na Ziemi

Onet

Góra lodowa wielkości Luksemburga oderwała się od antarktycznego lodowca, w który uderzył inny lodowy gigant. Antarktyda nieco się zmniejszyła…Góra zawiera tyle słodkiej wody, jaką świat zużywa w ciągu roku. Takie zjawisko może mieć wpływ na klimat na całej kuli ziemskiej. W ciągu najbliższych kilku dekad zimy mogą stać się bardziej surowe – tyle teoria. Pocieszający jest jednak fakt, że oderwanie się góry lodu od Antarktydy nie jest konsekwencją zmian klimatycznych. // //

Pożądana ocena niezależna

ONZ sprawdzi klimatologów

Rz

ONZ powoła niezależny zespół naukowców, który oceni pracę oskarżanego o niechlujność Międzyrządowego Panelu do spraw Zmian Klimatu (IPCC)

Wykładowcy z konkursów

Polsko-ukraiński uniwersytet: Wykładowcy z konkursów

GW Lublin

Wykładowcy będą wybierani w konkursie, a prace magisterskie zamawiane przez rządy obu państw – na takich m.in. założeniach opierać się będzie Polsko-Ukraiński Uniwersytet Europejski w Lublinie.

5 marca profesor Zanussi otrzyma (kontrowersyjny) doktorat honoris causa Uniwersytetu Opolskiego

Rektor UO liczy, że nie będzie afrontu wobec Zanussiego

GW Opole

W czwartek senat uczelni podjął uchwałę o zakończeniu postępowania w sprawie nadania doktoratu honoris causa Krzysztofowi Zanussiemu.

Prof. Krystyna Czaja, rektor Uniwersytetu Opolskiego: …. Kilka osób zgłosiło swoje wątpliwości w związku ze sprawą Zanussi – Polański. ..
Uchwała została podjęta jednomyślnie? 
– Zdecydowaną większością głosów. Kilka osób wstrzymało się od głosu na pięćdziesięcioro członków senatu. Nikt nie był przeciw. Procedowanie zostało tym samym zakończone, 5 marca profesor Zanussi otrzyma doktorat honoris causa Uniwersytetu Opolskiego.

Pikieta przeciw uhonorowaniu Zanussiego na Uniwersytecie Opolskim

GW Opole

Dawni działacze opolskiego podziemia nawoływali dziś podczas pikiety do nie przyznawania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego Krzysztofowi Zanussiemu za jego wypowiedzi ws. Polańskiego. 

Czy w nauce też już się czuje wiosenny powiew PRL-u ?

Wiosna za pasem, czuję świeży  powiew PRL-u!

Psucie szkoły

Psucie szkoły

Debata

W dwadzieścia lat po zmianach szkoły podstawowe i średnie okazują się tą częścią życia w Polsce, gdzie trudno mówić o postępie. Duży wzrost dochodów obywateli i państwa nie przełożył się na poprawę wyników w tej dziedzinie. Dlaczego?…

A uczelnie?

Nie piszę tu szerzej o szkołach wyższych. Krótkie porównanie jest jednak celowe. Wydaje się, że ich wyniki są stosunkowo lepsze. Przy mało co zwiększonej kadrze i skąpych nakładach, wykształcenie otrzymuje dużo więcej studentów niż kiedyś. Przyjmowanie słabszych maturzystów rzutuje negatywnie na średni poziom, ale jednak otrzymują oni wiedzę dawniej im niedostępną. Dążenie części studentów do uzyskania dyplomu jak najniższym kosztem wynika z tego, że w sektorze publicznym dyplom nadal liczy się bardziej od wiedzy – a nie z wad samych uczelni. Kierunki bardziej poszukiwane poziom zresztą obroniły.

Dlaczego na uczelniach jest w sumie znośnie?

Obawa przed drenażem mózgów

Pracodawcy boją się drenażu mózgów

Rz

Aż 78 proc. pracodawców uważa, że w ciągu najbliższej dekady kłopoty sprawi im odpływ najlepszych pracowników do innych krajów – wynika z badań naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzonych w ramach projektu finansowanego przez UE…– Są nieco zaskakujące, bo wielkość migracji zarobkowych spada, co jest też jedną z przyczyn wzrostu bezrobocia w kraju od IV kwartału 2008 roku – komentuje współautor badań Konrad Turek, socjolog z UJ. – Ale drenaż mózgów był w wielu branżach istotnym problemem w ostatnich latach. Być może pracodawcy obawiają się ponownego nasilenia tego trendu.