Nagroda za odwagę i walkę o wolność słowa

Sukces naszej Ewy! Gratulujemy!

solidarni2010

Ewa Stankiewicz – reżyserka i publicystka GP i GPC, prezes Stowarzyszenia Solidarni2010 – laureatką nagrody im. Jacka Maziarskiego!!! To nagroda za  „heroiczną walkę o wolność słowa”!

26 października po raz trzeci została wręczona nagroda im. Jacka Maziarskiego. Jest to nagroda przyznawana za działanie na rzecz wysokich etyczno-moralnych standardów w twórczości literackiej i publicystycznej.

 
Ewo! Twój sukces jest sukcesem nas wszystkich – Solidarnych 2010. Udowadnia osłabłym  i zalęknionym, że odwaga i bezkompromisowość mają sens. Gratulujemy z całego serca!

Fuzja uczelni

Prywatne uczelnie zwarły szyki

PAP-Nauka w Polsce

Łączenie prywatnych uczelni zwiększa ich atrakcyjność w dobie krzyzsu, gdy szkoły wyższe coraz silniej odczuwają skutki fali niżu demograficznego – uważa rektor Uczelni Vistula, Krzysztof Rybiński. Jego uczelnia przyłączyła niedawno pięć innych.

Fuzja objęła sześć szkół wyższych z Warszawy i Łodzi: Uczelnię Vistula, Akademię Finansów w Warszawie, Wyższą Szkołę Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki w Warszawie, Wyższą Szkołę Turystki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie, Wyższą Szkołę Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi oraz Europejską Akademię Sztuk.

Z ich połączenia powstały trzy ośrodki – szkoła wyższa o profilu finansowo-biznesowym, kolejna o profilu hotelarsko-turystyczno-gastronomicznym oraz Europejska Akademia Sztuk. Wszystkie działają pod szyldem Grupy Szkół Wyższych Vistula. Kształcą w sumie 5,5 tys. studentów w 60 specjalizacjach, na stopniu licencjackim, magisterskim i doktoranckim.

Taka fuzja może być sposobem na oparcie się skutkom niżu demograficznego wśród kandydatów na studia, który – według ekspertów – uczelnie odczują w najbliższych latach. „Demograficzne tsunami zbliża się do rynku uczelni wyższych z całą siłą. Panuje przekonanie, że do 2020 r. połowa prywatnych uczelni może zbankrutować. Stąd pukanie do drzwi, gdy uczelnie dowiedziały się, że integrujemy rynek edukacji. Chętnych do statusu przyszłych partnerów jest wielu, a proces powiększania grupy będzie trwał” – wyjaśnia PAP rektor Rybiński……..

Będą uproszczenia podatkowe dla naukowców, 1 proc. CIT na naukę

Kudrycka rozwinęła „expose” Tuska: Będą uproszczenia podatkowe dla naukowców i 1 proc. CIT na naukę

Dziennik Gazeta Prawna

Będą uproszczenia podatkowe dla naukowców, 1 proc. CIT na naukę oraz specjalna spółka wspierająca innowacje – zapowiada minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka. Instytutom i uczelniom ma pomóc też złagodzenie zasad przetargów, aby mogli łatwiej kupować sprzęt laboratoryjny……Przypomniała, że, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w latach 2012-2015 na infrastrukturę naukową i badawczą na uczelniach ma zostać wydanych 10 mld zł, z czego 7 mld zł pochodzić będzie z funduszy strukturalnych, a 3 mld zł z budżetu państwa. „Wiemy, że bez dobrej infrastruktury laboratoryjnej nie ma dobrych badań. Wiemy też, że potrzebne są dobre warunki pracy dydaktycznej” – zaznaczyła minister.

Program Konferencji Smoleńskiej

KONFERENCJA SMOLEŃSKA
PROGRAM
Transmisja na żywo z obrad Konferencji będzie
dostępna w dniu 22.X.2012 w godzinach: 9:00 – 19:00
na stronach internetowych:
http://www.konferencjasmolenska.pl/ oraz
http://smolenskcrash.com
09:00 – 09:05

WPROWADZENIE
Prowadzący Jacek Rońda, Akademia Górniczo-Hutnicza
09:05 – 09:20 Piotr Witakowski, Akademia Górniczo-Hutnicza – Referatwprowadzający do Konferencji

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE I ANALIZA WRAKOWISKA
Prowadzący Kazimierz Flaga, Politechnika Krakowska
09:20 – 09:40 Chris Cieszewski, University of Georgia – Micro-detail comparative forest site analysis using high-resolution satellite imagery
09:40 – 10:10 Piotr Witakowski, Akademia Górniczo-Hutnicza – Mechanizm zniszczenia w wybranych katastrofach lotniczych
10:10 – 10:30 Jacek F. Gieras, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy – Ocena, technika badań oraz możliwość awarii systemu elektroenergetycznego samolotu Tu-154M
10:30 – 10:50 Gregory Szuladziński, Analytical Service Pty Ltd – Niektóre aspekty katastrofy smoleńskiej i tematy z tym związane

10:50 – 11:20 Przerwa

II. BADANIA FIZYKOCHEMICZNE, ASPEKTY WYTRZYMAŁOŚCIOWE
Prowadzący Robert Gałązka, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
11:20 – 11:40 Wacław Berczyński, Former Politechnika Łódzka, Concordia Univ., Widener Univ., Boeing – Analiza wytrzymałościowa elementów struktury Tu-154M
11:40 – 12:00 Jan Błaszczyk, Wojskowa Akademia Techniczna – Brzoza smoleńska – aspekty wytrzymałościowe struktury skrzydła samolotu Tu-154
12:00 – 12:15 Wojciech Fabianowski, Politechnika Warszawska, Jan Jaworski, Uniwersytet Warszawski – Charakteryzacja próbek 1 – 5 metodami mikroskopii elektronowej i mikroanalizy rentgenowskiej (EDS)

12:15 – 12:30 Jan Obrębki, Politechnika Warszawska – Opis sposobu zniszczenia małego fragmentu Tu-154M nr 101
12:30 – 12:50 Chris Cieszewski, University of Georgia – Assessment of wood properties for the birch samples from Poland, USA, and Smolensk using NIR spectroscopy and SilviScan

12:50 – 13:50
Przerwa obiadowa

III. ZAGADNIENIA ZWIAZANE Z TRAJEKTORIĄ LOTU
Prowadzący Zdzisław Gosiewski, Politechnika Białostocka
13:50 – 14:20 Kazimierz Nowaczyk, University of Maryland – Analiza zapisów urządzeń TAWS i FMS firmy Universal Avionics System Corporation zainstalowanych w rządowym samolocie Tu-154M 101
14:20 – 14:40 Marek Dąbrowski – Położenie samolotu w momencie uderzenia w brzozę i bezpośrednio po uderzeniu wg danych MAK i KBWL LP
14:40 – 15:00 Michał Jaworski – Próba interpretacji wybranych parametrów lotu – trajektoria pionowa oraz kąt przechylenia
15:00 – 15:20 Andrzej Flaga, Politechnika Krakowska – O potrzebie i możliwościach przeprowadzenia badań modelowych w tunelu aerodynamicznym Politechniki Krakowskiej potwierdzających
hipotezę zniszczenia samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem przez rozerwanie samolotu w powietrzu
15:20 – 15:40 Jacek F. Gieras, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy – Hipoteza eksplozji w zewnętrznym zbiorniku paliwa lewego skrzydła na skutek zapłonu elektrycznego mieszanki paliwo-powietrze

15:40 – 16:10 Przerwa

IV. ANALIZA ZDERZEŃ I MODELOWANIE NUMERYCZNE
Prowadzący Grzegorz Jemielita, Politechnika Warszawska
16:10 – 16:40 Wiesław Binienda, The University of Akron – Symulacje komputerowe za pomocą programów LSDYNA3D oraz CFX weryfikujące przyczyny katastrofy samolotu Tu-154M w Smoleńsku
16:40 – 17:00 Aleksander Olejnik, Stanisław Kachel, Adam Kozakiewicz, Wojskowa Akademia Techniczna – Zastosowanie inżynierii odwrotnej do procesu modelowania lotniczych konstrukcji cienkościennych
17:00 – 17:20 Marek Czachor, Politechnika Gdańska – Testy niszczące samolotów Douglas DC-7 i Lockheed Constellation a katastrofa Tu-154M w Smoleńsku
17:20 – 17:40 Andrzej Morka, Tadeusz Niezgoda, Paweł Dziewulski, Sebastian Stanisławek, Wojskowa Akademia Techniczna – Problemy modelowania numerycznego zagadnienia zderzeń ciał

17:40 – 17:50 Przerwa

17:50 – 19:00
DYSKUSJA GENERALNA
Prowadzący Jacek Rońda, Akademia Górniczo-Hutnicza

PEŁEN ZAPIS KONFERENCJI   Smoleńskiej

http://www.popler.tv/KonferencjaSmolenska#50728
http://www.popler.tv/KonferencjaSmolenska#50735
http://www.popler.tv/KonferencjaSmolenska#50739
http://www.popler.tv/KonferencjaSmolenska#50756
http://www.popler.tv/KonferencjaSmolenska#50764
http://www.popler.tv/KonferencjaSmolenska#50771

Przełamanie impasu bierności świata naukowego w kraju jest bardzo ważne.

NASZ WYWIAD. Bujnowski: zderzenie z brzozą w wersji opisywanej w raportach MAK i Millera nie miało miejsca

wpolityce.pl

Przełamanie impasu bierności świata naukowego w kraju jest bardzo ważne. Dlaczego w pracach badawczych mają uczestniczyć w decydującej mierze naukowcy i specjaliści polonijni? Czas, aby wykorzystać ogromny potencjał naukowców polskich pracujących w instytucjach naukowych w Polsce. Mało tego, te prace powinny być finansowane przez państwo. Doprawdy nie można sobie wyobrazić, żeby polskie czynniki rządowe nie chciały znać prawdziwych przyczyn tragedii smoleńskiej i to nie tylko z powodu należnego złożenia hołdu pamięci ofiar katastrofy, czy oczyszczenia naszych pilotów ze stawianych zarzutów, ale także, aby nie dopuścić w przyszłości do takich czy podobnych tragedii narodowych……Od dawna środowiska inżynierskie, naukowe, intelektualne domagały się powołania komisji międzynarodowych i podjęcia badań na temat tragedii smoleńskiej. Naukowcy na Zachodzie podjęli ogromne zadanie zbadania przyczyn katastrofy i wynika z nich, że są całkiem inne niż podane przez obie Komisje. Także naukowcy w kraju jak i inżynierowie, prawnicy, lekarze sugerowali od dawna podjęcie prac badawczych w różnych dziedzinach przez polskie instytucje naukowe. Nie było to popierane przez struktury rządowe w tym szczególnie przez prokuraturę czy sądy. Niemniej ten postulat zaczął się realizować przez zaangażowanie wielu specjalistów i naukowców w kraju. I po długich zabiegach doprowadzono do ogłoszenia, przygotowania i zorganizowania pierwszej takiej konferencji w kraju. Organizatorzy postawili następujący Cel: „Stworzenie forum dla przedstawienia interdyscyplinarnych badań dotyczących mechaniki lotu i mechaniki zniszczenia samolotu TU-154M w katastrofie smoleńskiej.”…..

Naukowcy mogą uratować Stadion Narodowy

Naukowcy wynaleźli ryż, który urośnie nawet na Narodowym

polskieradio.pl

„Naukowcy wynaleźli ryż, który urośnie nawet na narodowym”, „Donald Plusk”. Internetowe reakcje na więcej niż symboliczną kompromitację
wpolityce.pl

 

 

Czystka na uniwersytecie w Grodnie

Trwa czystka na grodzieńskim uniwersytecie

wpolityce.pl, 14.10.2012

Jej ofiarą padł kolejny wykładowca historii Ihar Kuzminicz. Powodem zwolnienia z pracy były wpisy na jego blogu…

Do niedawna Kuzminicz pełnił obowiązki wicedziekana wydziału prawa. Na początku czerwca został wezwany przez rektora Jauhena Rołbę. Okazało się, że rozmowa nie dotyczy pracy wydziału, ale publikacji na jego blogu na temat powstania herbu Pogoni i historycznej flagi białoruskiej. Rektor miał dopytywać się wykładowcę, czy nie wstyd mu za jego wpisy.

Rektorat wzywał historyka jeszcze kilkakrotnie po każdej jego większej publikacji w internecie na aktualne tematy społeczne.

Złe poglądy

„Po tym wszystkim znowu zostałem wezwany i poinformowano mnie, że podjęto decyzję o usunięciu mnie z uniwersytetu z powodu moich poglądów….

Czystka niepokornych

..Kuzminicz nie jest pierwszym wykładowcą uniwersytetu w Grodnie wyrzuconym za poglądy. We wrześniu z pracą pożegnał się inny historyk Andrej Czarniakiewicz – którego winą był udział napisaniu podręcznika historii miasta pt. „Grodnoznastwo, historia europejskiego miasta”. Historyk został wezwany na rozmowę z funkcjonariuszem KGB. Okazało się, że organom nie spodobały się również ilustracje przedstawiające Pogoń i historyczną flagę Białorusi. Pod pretekstem rzekomego kilkuminutowego spóźnienia się na zajęcia – historyk został zwolniony…..

 

Żenada na uniwersytecie

Szymon Peres na UJ o konieczności ograniczenia nauki historii

Nauczyciel akademicki świadkiem prawdy

Nauczyciel akademicki świadkiem prawdy

Rozwój kraju zależy od poziomu edukacji i nauki

Rozwój kraju zależy od poziomu edukacji i nauki

serwis MNiSW

czwartek, 11 października 2012

Prof. Barbara Kudrycka przedstawiła w Sejmie informację o efektach reform nauki i szkolnictwa wyższego.

Rozwój kraju zależy nie tylko od poziomu przedsiębiorczości, inwestycji infrastrukturalnych, budowy dróg czy wydobycia bogactw naturalnych, ale także od poziomu edukacji i nauki, które determinują wartość kapitału społecznego – podkreśliła minister.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego wymieniła pięć najważniejszych dotychczasowych osiągnięć reformy. – Opierając się o zasadę powszechności szkolnictwa wyższego i elitaryzm nauki zintegrowaliśmy obydwa systemy. Stymulujemy uczelnie do efektywnego gospodarowania środkami publicznymi, by mogły na wysokim poziomie kształcić umiejętności praktyczne i prowadzić badania – wymieniała. Do widocznych efektów reform zaliczyła także upowszechnienie kultury grantowej, a co za tym idzie nowych możliwości rozwoju dla najlepszych jednostek naukowych i pracowników dydaktycznych……