Zmienia się funkcja wykładowcy akademickiego

Prof. Rok: w dobie MOOC zmienia się funkcja wykładowcy akademickiego

Etyk biznesu dr hab. Bolesław Rok, profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w rozmowie z PAP zwraca uwagę na zmiany, jakie zachodzą w szkolnictwie wyższym w związku z nowymi technologiami. Według niego szczególnie dużym wyzwaniem zwłaszcza dla edukacji podyplomowej stają się masowe otwarte kursy online – tzw. MOOC (ang. massive open online courses, czyt. muk).

MOOC to bezpłatne interaktywne zajęcia, w których uczestniczyć może zdalnie każdy zainteresowany. Bywa, że biorą w nich udział nawet setki tysięcy osób. Kursy często firmowane są przez prestiżowe uczelnie, np. Uniwersytet Stanforda, MIT czy Harvard….jako wykładowca – muszę sam rozumieć te wszystkie zasoby. A one są przede wszystkim globalne, na bardzo różnym poziomie. Muszę umieć wybrać, które są na naprawdę wysokim poziomie, a które są śmieciami, chłamem. I muszę wciągnąć w interaktywne gry studenta. Bo inaczej studenci nie będą chcieli przychodzić na zajęcia” – mówi prof. Rok. Jego zdaniem jest to istotna zmiana z punktu widzenia edukacji akademickiej. „Większość środowiska akademickiego jeszcze tego nie zauważyła wystarczająco mocno” – przyznaje naukowiec.

Uniwersytet w Stambule zwolnił ze stanowisk 95 swych nauczycieli akademicki

Turcja: Nauczycielom akademickim zabroniono wyjazdów za granicę

Dziennik Gazeta Prawna

Nadzorująca system oświatowy Turcji Wysoka Rada Edukacji zabroniła wszystkim nauczycielom akademickim wyjazdów za granicę, co ma obowiązywać do odwołania – poinformowała w środę turecka państwowa telewizja TRT…..Przedstawiciel tureckich władz oświadczył, że zakaz ma charakter tymczasowy i ma zapobiec ucieczce za granicę domniemanych współorganizatorów puczu. Jak zaznaczył, uważa się, że niektórzy przedstawiciele społeczności akademickiej utrzymywali kontakty z komórkami wewnątrz sił zbrojnych….Według TRT, uniwersytet w Stambule zwolnił ze stanowisk 95 swych nauczycieli akademickich…..

Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów potępia dymisje i wyraził poparcie dla społeczności akademickiej w Turcji.

EUA przeciwko „wymuszonej rezygnacji” tureckich dziekanów 

PAP

Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (EUA) zdecydowanie i bezwarunkowo potępiło „wymuszoną rezygnację” 1577 dziekanów wszystkich tureckich uniwersytetów, zarówno państwowych i prywatnych.

W następstwie nieudanego zamachu stanu w Turcji Turecka Rada Szkolnictwa Wyższego (YÖK) nakazała rezygnację 1577 dziekanów. Ponad 15 tys. pracowników szkolnictwa zostało zawieszonych. We wtorek rada zabroniła też wszystkim nauczycielom akademickim wyjazdów za granicę, a ministerstwo oświaty cofnęło licencje 21 tys. nauczycieli zatrudnionych w instytucjach prywatnych.

Po tym zamachu zarząd Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów wezwał wszystkie rządy krajów europejskich, uniwersytety i uczonych do zdecydowanego przeciwstawiania się takim działaniom, i do wspierania demokracji w Turcji, w tym autonomii instytucjonalnej i wolności akademickiej dla uczonych i studentów. Jednocześnie potępił dymisje i wyraził poparcie dla społeczności akademickiej w Turcji…

75 lat temu Niemcy zamordowali polskich profesorów

75 lat temu Niemcy zamordowali polskich profesorów

Gość Niedzielny

4 lipca 1941 r. Niemcy rozstrzelali na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie 22 profesorów lwowskich uczelni, członków ich rodzin oraz osoby, które przebywały z nimi w chwili aresztowania….Aresztowani naukowcy byli pracownikami trzech lwowskich uczelni: Uniwersytetu Jana Kazimierza, Politechniki Lwowskiej oraz Akademii Medycyny Weterynaryjnej….

Profesor odnosi się do apelu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Profesor Bartyzel odpowiada Radzie Nauki: tolerancja to fałszywy bożek

pch24

W swojej pracy akademickiej, tak badawczej, jak dydaktycznej, nie zamierzam otaczać „troską” – nie tylko „szczególną”, lecz w ogóle żadną – „zasad tolerancji”, tego fałszywego bożka naszych czasów, lecz przeciwnie: będę, tak jak dotąd to czyniłem, wskazywał jego asubstancjalność i miałkość – deklaruje prof. Jacek Bartyzel odnosząc się do apelu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego…..