Barbara Kudrycka tłumaczy istotę i cel reformy szkolnictwa wyższego w Polsce.

Zmiany w szkolnictwie wyższym. „Unikalny zapis w skali całej Unii Europejskiej”

onet.pl

W zeszłym tygodniu Użytkownicy Onet.pl mieli okazję zadać pytania minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbarze Kudryckiej w związku z wprowadzaną przez ministerstwo reformą. Akcja Onet.pl spotkała się z dużym zainteresowaniem Użytkowników. Barbara Kudrycka w swoich odpowiedziach tłumaczy istotę i cel reformy szkolnictwa wyższego w Polsce.

Minister podkreśliła, że 4 marca rozpocznie działalność Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, które przeznaczy 20 proc. swojego budżetudla młodych naukowców, realizujących projekty nowatorskie i na wysokim merytorycznym poziomie. Jak podkreśla Barbara Kudrycka, to „zapis unikalny w skali całej Unii Europejskiej”.

 

Nadszedł najwyższy czas na internacjonalizację szkolnictwa wyższego i

Prof. Musioł: powinna powstać Polska Agencja Wymiany Akademickiej

PAP-Nauka w Polsce, 2011-02-24

 

Nadszedł najwyższy czas na internacjonalizację szkolnictwa wyższego i powołanie Polskiej Agencji Wymiany Akademickiej, która będzie dbać o promocję polskiego szkolnictwa wyższego na świecie – uważa rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Karol Musioł.

O umiędzynarodowieniu polskiego szkolnictwa wyższego, pozyskiwaniu studentów zagranicznych i promocji polskich uczelni za granicą rozmawiają w Łodzi przedstawiciele uczelni z całego kraju na konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce”. W dwudniowym spotkaniu, które organizowane jest w ramach programu „Study in Poland”, prowadzonego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, biorą udział przedstawiciele ok. 80 uczelni.

„Po zmianie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, po opracowaniu strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce czas najwyższy na internacjonalizację. To jest naturalny krok niezbędny, żeby Polska mogła uczestniczyć w budowie europejskiej przestrzeni edukacyjnej i badawczej” – powiedział w czwartek dziennikarzom prof. Musioł, który jest przewodniczącym Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP.

Wyniki badań naukowych mają być dostępne za darmo w sieci

Wyniki badań naukowych mają być dostępne za darmo w sieci

PAP

Wyniki badań, zrealizowanych za państwowe pieniądze, mają być publikowane w internecie. Rząd pracuje nad odpowiednią ustawą. Projekt założeń do niej może powstać już w połowie marca – poinformował PAP rzecznik resortu nauki Bartosz Loba.

Ustawa o dostępności materiałów naukowych w sieci ma być częścią tzw. ofensywy legislacyjnej rządu. Jak poinformowała kancelaria premiera na swojej stronie internetowej, dzięki nowym przepisom „małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały dostęp do wiedzy i innowacji”.

„Ustawa nałoży obowiązek wprowadzania do umów grantowych zapisu o publikowaniu wyników badawczych w systemie otwartego dostępu (Open Access). Na podstawie nowych regulacji utworzone zostaną repozytoria do deponowania otwartych treści. Model Open Access zostanie również wdrożony dla czasopism naukowych finansowanych ze środków publicznych” – czytamy w komunikacie na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Open Access oznacza darmowy dostęp do publikacji internetowych zainteresowanym podmiotom. Według wstępnych założeń publiczne instytucje, realizujące badania lub przygotowujące analizy za państwowe pieniądze, będą miały obowiązek udostępniać je w sieci za darmo pod warunkiem, że będą posiadały do nich wyłączne prawa….

Przeciw degradacji nauki

Przeciw degradacji nauki i zagrożeniu wolności debaty

Nasz Dziennik


Grupa profesorów Uniwersytetu Warszawskiego wystąpiła na forum publicznym „W obronie prawdy” („Rzeczypospolita” z 8 II 2011). Wyrażamy pełną solidarność z tą oceną sytuacji oraz z troską o przestrzeganie standardów uczciwej i otwartej (na racjonalne argumenty) debaty o najważniejszych sprawach Polski.

Jednym z jaskrawych przejawów lekceważenia tych standardów jest ostatnio sposób forsowania rządowego pakietu ustaw o szkolnictwie wyższym, o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o Polskiej Akademii Nauk. Koalicja rządząca, korzystając z arytmetycznej przewagi głosów w parlamencie, pozwala sobie na całkowite zlekceważenie merytorycznych zastrzeżeń wyrażanych przez środowisko akademickie wobec niezwykle ryzykownych rozwiązań tego projektu.
Nauka i szkolnictwo wyższe poddane są, zgodnie z literą tego projektu, dyktatowi biurokratycznie sterowanej komercjalizacji. Zagrożona jest nie tylko ich autonomia, ale także zasadnicza rola w społeczeństwie….

Gdyby uniwersytet kiedykolwiek zrezygnował z poszukiwania Prawdy, to stalibyśmy się tylko zbiorowiskiem przebierańców w togach

Misja uniwersytetu – aspekt dzisiejszy

Niedziela

W obronie prawdy

A jednak Uniwersytet jest społecznością wyjątkową. Przysięga doktorska, którą składaliśmy, wspólna dla całego Uniwersytetu, w zasadzie mówi tylko o Prawdzie: „nie dla czczej chwały, ale by jaśniej błyszczało światło Prawdy, od którego dobro rodzaju ludzkiego zależy”. Każdy więc z doktorów uniwersytetu wyrażał przekonanie, że Prawda istnieje i że jego celem będzie dążenie do niej. Możemy mieć kłopoty z jej znalezieniem, ale jest do czego dążyć i trzeba to robić, a uniwersytet jest tutaj szczególnym miejscem. Gdyby uniwersytet kiedykolwiek zrezygnował z poszukiwania Prawdy, to stalibyśmy się tylko zbiorowiskiem przebierańców w togach. Pokusa zapytania za Piłatem „Cóż to jest prawda?”, choć pozornie atrakcyjna, jest niezwykle niebezpieczna, prowadząc w prostej drodze do nihilizmu i poddając w wątpliwość nie tylko sens prowadzenia badań naukowych, ale też wszelkiej ludzkiej aktywności.

Jak uczelnie mogą przetrwać niż

Jak uczelnie mogą przetrwać niż

Rz

– Szkoły wyższe już teraz powinny się przygotowywać do spadku liczby studentów – mówi „Rz” minister nauki Barbara Kudrycka..

W jaki sposób przygotowywana reforma uczelni pomoże szkołom przetrwać niż?

Z pewnością pomoże uczelniom przetrwać niż demograficzny – szczególnie tym najlepszym i dobrym. Kierunki studiów, które otrzymają wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, uzyskają dodatkowe finansowanie. Najlepsze uczelnie niepubliczne, które zbudowały silną naukowo własną kadrę akademicką, uzyskają dotację na prowadzenie studiów doktoranckich……

…Co jednak zrobić, żeby niż przetrwały najlepsze uczelnie, a nie te, które będą oferowały łatwe zdobycie dyplomu?

Zapisane w reformie mechanizmy, które mają doprowadzić do projakościowej zmiany finansowania szkół wyższych, zostały skonstruowane tak, by zapewniły dodatkowe wsparcie państwa najlepszym uczelniom i wydziałom – bo dzięki temu będą jeszcze lepsze i stworzą dobre wzorce, wypracują dobre praktyki dla słabszych ośrodków. Skorzysta cały system szkolnictwa wyższego. A jeśli nadal są uczelnie, które nie inwestowały w rozwój, w kadrę akademicką, nie dbały o studentów i jakość dydaktyki, lecz były nastawione jedynie na zysk, to cóż – takie szkoły mogą powoli zanikać…

Studenci znikają z uczelni

Studenci znikają z uczelni

Rz

Za dziewięć lat będzie o jedną trzecią słuchaczy mniej. Szansą dla szkół wyższych będą młodzi Ukraińcy i Białorusini?..

– O ile niż w nieznacznym stopniu prawdopodobnie dotknie kierunków humanistycznych i społecznych, bo na nich raczej nie zabraknie studentów, o tyle już teraz widzimy, że kierunki matematyczno-przyrodnicze mogą mieć kłopoty. Co robimy? Przede wszystkim przygotowujemy wszystkich naszych uczonych, a zwłaszcza tych z dyscyplin matematyczno-przyrodniczych, do pozyskiwania na jeszcze większą skalę pieniędzy z różnego typu grantów na badania naukowe. Wyobrażamy sobie bowiem sytuację, że profesor, który nie będzie miał studentów, będzie musiał część lub nawet całość swojego wynagrodzenia finansować ze środków grantowych – mówi rektor.