Na studia bez matury

Na studia 
bez… matury

Rzeczpospolita

Uczelnie oferują licealistom, którzy oblali egzamin dojrzałości, przepustkę na II rok studiów. Na bakier z prawem…Szkoły proponują im status wolnego słuchacza i wpisanie na zerowy rok studiów (w praktyce zajęcia odbywają się razem ze studentami I roku). Zapewniają, że gdy za rok zdadzą maturę i do tego zaliczą egzaminy na uczelni, wpiszą ich na drugi rok studiów. Takie praktyki są sprzeczne z prawem, a konsekwencje dla słuchaczy mogą się okazać dotkliwe. Tymczasem chętnych nie brakuje. ……