Forum Akademickie 10/2010

Forum Akademickie 10/2010

 

Ministerstwo daje szansę

Ministerstwo nauki: są szanse na uwzględnienie odwołań

2010-10-29, PAP – Nauka w Polsce
Placówki naukowe, przy których ocenie zostały popełnione błędy techniczne, mają szansę na uwzględnienie odwołań od wyników oceny – poinformował 28 października PAP rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Bartosz Loba. …

30 września Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wyniki oceny, tzw. kategoryzacji, jednostek naukowych, czyli: instytutów badawczych (dawnych jednostek badawczo-rozwojowych), instytutów Polskiej Akademii Nauk, jednostek organizacyjnych szkół wyższych oraz innych podmiotów prowadzących działalność naukową (np. firm lub fundacji). Łącznie około 800 placówek.

Na podstawie oceny przyznano tym instytucjom kategorie od 1 (najwyższa) do 5 (najniższa). Według nowego prawa, które weszło w życie 1 października, najsłabsze, czyli należące do czwartej i piątej kategorii instytucje, będą mogły w przyszłym roku liczyć na dotację statutową tylko na sześć miesięcy. Ten czas będą musiały wykorzystać na restrukturyzację, zmianę sposobu działania lub starania o przyłączenie do silniejszej placówki.

Kategorię 4 lub 5 otrzymało łącznie 17 proc. wszystkich skontrolowanych placówek. Kategorię 4 otrzymało: 8 proc. jednostek badawczo-rozwojowych, 14 proc. jednostek organizacyjnych szkół wyższych, 57 proc. placówek innego typu i żaden z instytutów PAN. Kategorię 5 otrzymało: 1 proc. jednostek badawczo-rozwojowych, 4 proc. jednostek organizacyjnych uczelni, żaden z instytutów PAN, ani z jednostek innego typu.

Po upływie 12 miesięcy od przyznania kategorii placówka może wystąpić o ponowną ocenę. Tylko przyznanie wyższej kategorii da takiej instytucji szansę na uzyskanie większej dotacji w następnym roku

Uczelnie spychane na dno

Uczelnie zepchnięte na niższe pozycje

Rz

Jeśli na jakimś wydziale nie będzie prowadzona działalność naukowa, to właściwie znika idea uniwersytetu – mówi „Rz” przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich….

Rz: Rektorzy uniwersytetów alarmują w przyjętym przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich stanowisku, że proponowane zasady finansowania nauki spowodują drastyczne zmniejszenie środków na działalność badawczą, co może doprowadzić do zaniku ich aktywności naukowej. Skąd taka ocena sytuacji?

prof. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich: Zwróciliśmy w ten sposób uwagę na nierówność traktowania uniwersytetów i politechnik, które musiały się ubiegać o dotację z budżetu na badania na takich samych zasadach jak jednostki Polskiej Akademii Nauk i ośrodki badawczo-rozwojowe. Efektem tego jest to, że w wielu przypadkach wydziały zostały zepchnięte na niższe pozycje na liście jednostek, które dostaną dofinansowanie w 2011 r.

Ministerstwo mówi, że wszyscy konkurowali w jednej kategorii: najlepsze badania naukowe.

Nie chodzi o to, by zrobić dwa odrębne światy: uczelni, PAN-u oraz jednostek badawczych, ale nie możemy zamykać oczu na to, że koledzy z PAN zajmują się tylko badaniami naukowymi, a my jeszcze dydaktyką. I z tego punktu widzenia była to nieuczciwa konkurencja. To tak jakby pracownicy uczelni w biegu na sto metrów biegli na jednej nodze, a koledzy z PAN na dwóch. Proponowaliśmy ministerstwu wzięcie pod uwagę stosownego przelicznika czasu pracy przeznaczanego na badania tak w uczelniach, jak i w PAN oraz jednostkach badawczych, ale nie zostało to zaakceptowane.

Szkoły wyższe boleśnie odczują skutki nowych zasad finansowania badań

Reforma uderza w uczelnie

Rz

Szkoły wyższe boleśnie odczują skutki nowych zasad finansowania badań. Mogą dostać mniej pieniędzy.

Do resortu nauki wpłynęło ponad 120 odwołań od ocen wystawionych przez ministerialnych ekspertów placówkom naukowym. Pisma pochodzą głównie od uczelni.

Oceny są dla szkół wyższych kluczowe. Najniżej ocenione dostaną fundusze na badania tylko na pierwsze półrocze 2011 r. W takiej sytuacji znalazły się np. niektóre wydziały Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Politechniki Krakowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) alarmuje, że nowe zasady finansowania wprowadzane właśnie przez Ministerstwo Nauki spowodują „rażące zmniejszenie strumienia finansowania działalności badawczej na uczelniach, mogące prowadzić do zanikania ich aktywności naukowej”…..

Co plotą profesorowie

Żeby była Polska Jan Pietrzak Felieton


Ranking of worldwide universities and research institutions

SIR World Report 2010

Ranking of worldwide universities and research institutions


Uczelnie odpowiedzialne za prawdę i młode pokolenie

Kudrycka: uczelnie odpowiedzialne za prawdę i młode pokolenie

PAP – Nauka w Polsce

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka uważa, że w czasach wolności i demokracji uczelnie stoją przed nowym wyzwaniem – odpowiedzialności za prawdę i za młode pokolenie. Kudrycka uczestniczyła 17 października w uroczystej inauguracji 93. roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

W swoim wystąpieniu przypomniała zasługi KUL dla zachowania – w czasach komunizmu i cenzury – etosu naukowca, niezależności nauki i poszukiwań. Jak dodała, KUL wtedy walczył o prawdę, o obiektywizm w nauce, walczył z manipulacjami i zakłamywaniem rzeczywistości.