Studenci protestowali we wtorek przeciwko reformie szkolnictwa wyższego

Jaja, petardy, gnój. Studenci protestują

http://www.tvn24.pl/-1,1684443,0,1,jaja–petardy–gnoj-studenci-protestuja,wiadomosc.html

W całych Włoszech studenci protestowali we wtorek przeciwko reformie szkolnictwa wyższego. Gorąco było w Rzymie, gdzie studenci próbowali przerwać blokadę z policyjnych samochodów. W innych miastach też nie było spokojnie.

Według Związku Studentów, w całym kraju w protestach wzięło udział 400 tysięcy osób….

Dlaczego protestują

Reforma szkolnictwa wyższego autorstwa minister Mariastelli Gelmini przewiduje gruntowną reorganizację pracy wszystkich uczelni, redukcję liczby kierunków studiów, zmianę zasad przyjmowania pracowników naukowych oraz położenie kresu masowemu zjawisku nepotyzmu w kadrach uczelnianych.

Instytuty naukowe przegrywają z uczelniami

Instytuty naukowe przegrywają z uczelniami

Dziennik-Gazeta Prawna


W instytutach badawczych nowe stanowiska naukowe mogą być tworzone proporcjonalnie do pozyskiwanych przez nie projektów badawczych. Reforma nauki wprowadziła konkursy na wszystkie stanowiska naukowe w instytutach. Dotyczy to nawet asystentów. To może wydłużać rekrutację. Na razie trwa opracowywanie nowych statutów instytutów badawczych, które określą zasady konkursów. Procedury wyłaniania kandydatów na pracowników naukowych do tych projektów powinny być uproszczone, np. przez pominięcie ogłoszenia o naborze w prasie, z ogłoszeniem wyłącznie na stronach internetowych i krótkim terminem składania wniosków przez kandydatów.

List do minister NiSW Barbary Kudryckiej w sprawie pasiaków więźniów

List do minister NiSW Barbary Kudryckiej w sprawie pasiaków więźniów

 

Redakcja BM24

Działając w imieniu Stowarzyszenia Blogmedia24.pl z siedzibą w Olsztynie, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

Jak w świetle przepisów prawa ministerstwo ocenia działania Wyższej Szkoły Artystycznej z 11 listopada br.? Tego dnia słuchacze WSA wzięli udział w akcji Pawła Althamera reklamowanej jako „sprzeciw wobec agresji i nietolerancji”. W istocie jej uczestnicy, przebrani w stroje więźniów obozu koncentracyjnego, próbowali zablokować legalny Marsz Niepodległości zorganizowanego z okazji narodowego święta.
Jak nadużywanie symboliki obozowych pasiaków podczas niezgodnej z przepisami prawa blokady ma się do „wychowywania studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka” (art. 13. p. 1. ust. 2 ustawy z dn. 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym)?……

W związku z powyższym prosimy o informację, czy i jakie konsekwencje zamierzają Państwo wyciągnąć wobec władz Wyższej Szkoły Artystycznej, które co najmniej wyraziły zgodę na udział studentów w tej profanacji. Przygotowania toczyły się w siedzibie Szkoły, a na jej stronie internetowej znajduje się materiał reklamowy akcji (http://www.charakteryzacja.pl/index.php/akcja-spoleczna/).

Zgodnie z Art. 33 i 34 ustawy z dn. 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, to właściwy Minister sprawuje nadzór nad uczelniami wyższymi i dokonuje kontroli działalności uczelni, m. in. zgodności działań uczelni z przepisami prawa i statutem oraz uzyskanymi uprawnieniami, a w przypadku uczelni niepublicznej – również z treścią udzielonego pozwolenia na jej utworzenie, jak również bada warunki realizacji procesu dydaktycznego.

Usiołek akademicki

Osły, rekiny i byki na uczelniach

 

 

SZKOŁY WYŻSZE. Nasze uczelnie chcą dorównać zagranicznym. Zaczynają od maskotek..

Uniwersytet Śląski ma już swojego osiołka, a Śląski Uniwersytet Medyczny dwa wąsate sumy. Maskotki chce mieć coraz więcej szkół wyższych.

 

Spór o lokalizację Narodowego Centrum Nauki

Narodowego Centrum Nauki nie chce oferty władz Krakowa

 

 

Minister Barbara Kudrycka podpisała w środę umowę na lokalizację Narodowego Centrum Nauki w budynku Biprostalu, choć wcześniej ustaliła z władzami miasta, że prestiżowa agencja trafi na Mały Rynek.

 

Stanisław Kracik, wojewoda:

– To wstyd, że miasto nie potrafiło wywiązać się ze zobowiązań. Gdyby minister Kudrycka nie była twardą kobietą, która trzyma się swoich postanowień, Kraków straciłby centrum. Wiem, że pojawiły się już propozycje tworzenia jego filii w Warszawie. Już by do nas nie wróciło. Cieszę się z umowy z Biprostalem, choć to strata rządowych pieniędzy. Jeszcze we wrześniu proponowałem bezpłatne przekazanie dla centrum piętra kamienicy przy ul. Brackiej, ale okazało się za ciasne.

Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa:

– Wywiązaliśmy się ze zobowiązań. Dysponujemy obiema kamienicami, są one wyczyszczone pod przyjęcie centrum. Nie miałem pojęcia, że ministerstwo podpisało umowę z Biprostalem. Nikt nas o tym posunięciu nie poinformował. Teraz ministerstwo powinno zdeklarować, czy nadal jest zainteresowane kamienicami…..

Rzecz o systemie awansów naukowych

Podaj cegłę

Idea przenikająca projekt ustawy wydaje się dość prosta. Idzie o to, aby jak największą liczbę osób obdarzyć stopniem naukowym doktora.

W ten jednak sposób stworzymy drugi obieg awansów naukowych. Nie muszę dodawać, że będzie to „druga liga”.

rzecz o systemie awansów naukowych.

Trzeba odrzucić całą filozofię, która legła u podstaw reform w oświacie dokonywanych od lat 90. XX wieku

Młodzi niedokształceni

Nasz Dziennik

Edukacja historyczna młodych Polaków znalazła się w stanie zapaści. Deficyt wiedzy pogłębia nieudolna, szkodliwa zmiana podstawy programowej nauczania historii w szkołach.

Historia to nauka, która znajduje przełożenie na praktyczną sferę naszego życia; wiedza z jej zakresu wpływa na dokonywane przez nas codziennie wybory, także polityczne, pozwala na krytyczny odbiór treści prezentowanych w mediach itd. Jest sztuką krytycznego myślenia, nie jest natomiast – wbrew temu, co twierdzą niektórzy – sztuką dla sztuki. Te fakty powinny przemawiać za tym, by historia była jednym z filarów kształcenia dzieci i młodzieży. Jest jednak inaczej…..

Zbyt wczesna specjalizacja nie służy gruntownemu wykształceniu ogólnemu. Najlepiej widać owe deficyty na studiach, kiedy częstokroć nie można odwołać się do podstawowych faktów, które winny stanowić składową wykształcenia ogólnego. Studenci mają np. problemy z odróżnieniem Karola Wielkiego od Kazimierza Wielkiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego od Zygmunta Augusta. Jeśli widzimy ewidentną degradację intelektualną młodego pokolenia, nie powinien nas cieszyć fakt, że tak spory procent młodych ludzi idzie na studia. Duża ich część nigdy nie powinna przekroczyć progów wyższej uczelni. Za zaistniały stan rzeczy winę ponosi w znacznym stopniu system edukacji w Polsce. Jest on permanentnie reformowany, i to w sposób uwłaczający wszelkim standardom….

 

W III RP możliwe jest wykluczenie za prowadzenie badań naukowych na zakazany temat

Historyk

Gośc Niedzielny,

 

Przypadek Pawła Zyzaka dowodzi, że w III RP możliwe jest wykluczenie za prowadzenie badań naukowych na zakazany temat.

W Święto Niepodległości Paweł Zyzak, młody historyk z Bielska-Białej, przyjął prestiżową nagrodę literacką im. Józefa Mackiewicza za książkę „Lech Wałęsa — idea i historia. Biografia polityczna legendarnego przywódcy Solidarności do 1988 roku”. Wcześniej jednak książka sprowadziła na autora masę kłopotów. Została mu przyklejona łatka: „omijać z daleka”. Pod presją władz oświatowych szkoła nie chciała przyjąć go do pracy jako nauczyciela. Przez pięć miesięcy zarabiał na życie jako magazynier w „Tesco

 

 

Minister Barbara Kudrycka o szkolnictwie wyższym

Minister Barbara Kudrycka o szkolnictwie wyższym 17 XI 2010

Tematy dnia – Minister Barbara Kudrycka o szkolnictwie wyższym 17 XI 2010

Więcej laboratoriów dla naukowców

Więcej laboratoriów dla naukowców

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/466130,wiecej_laboratoriow_dla_naukowcow.html

Wnioski jednostek naukowych o pieniądze na ich rozbudowę oceni zespół ekspertów. Ale to minister nauki podejmie ostateczną decyzję, komu będą przyznane.