Przygotowania do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym

Ustawa 2.0 – środowisko naukowe przygotuje nową ustawę o szkolnictwie wyższym

serwis MNiSW

Po raz pierwszy w Polsce ustawa o szkolnictwie wyższym przygotowana zostanie na podstawie założeń opracowanych przez środowisko. Dziś Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, ogłosił rozpoczęcie konkursu Ustawa 2.0. – Ustawa wymaga szerokiego namysłu i wielu debat – mówił minister Gowin.,..

Propozycje muszą w ścisły sposób odnosić się do zakresu tematycznego opublikowanego przez MNiSW. Wśród tematów znalazły się:

  • system szkolnictwa wyższego,
  • ustrój jednostek w systemie szkolnictwa wyższego i zarządzanie nimi,
  • system oceny jakości ,
  • finanse i mienie jednostek w systemie szkolnictwa wyższego,
  • studia, studenci, doktoranci, absolwenci….

Trzy zespoły przygotują konkurencyjne projekty ustawy o szkolnictwie

Dziennik Gazeta Prawna

 

 

Habilitacja to jeden z najważniejszych elementów systemu naszych stopni naukowych

Sejmowa Komisja Edukacji za pozostawieniem habilitacji

PAP Nauka w Polsce

Za pozostawieniem habilitacji opowiedziała się w środę sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. Naukowcy ze stopniem doktora habilitowanego stanowią trzon nauki polskiej – argumentował w środę podsekretarz stanu w resorcie nauki Leszek Sirko…

„Stopień naukowy doktora habilitowanego jest elementem szerokiego systemu. Nie można wyjmować jednego jego elementu, nie uwzględniając konsekwencji dla całego systemu. Konsekwencje tych regulacji występują w bardzo wielu przepisach i bardzo wielu aktach prawnych – nie tylko w prawie o szkolnictwie wyższym oraz ustawie o tytule i stopniach naukowych. Aby wprowadzić taką zmianę trzeba byłoby przeprowadzić dyskusję nad całym systemem. Jest to (habilitacja – PAP) jeden z najważniejszych elementów systemu naszych stopni naukowych” – argumentował w środę przewodniczący sejmowej podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego, poseł PO prof. Włodzimierz Nykiel.

Jak mówił Nykiel, wyrażoną przez niego jednomyślną opinię w tej sprawie mieli też członkowie kierowanej przez niego podkomisji, która wcześniej zajmowała się tą sprawą…. Zdaniem autorów petycji habilitacja nie podnosi poziomu polskiej nauki. Habilitacji nie mają np. kraje anglosaskie o wysokim poziomie nauki.

Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie – korzenie polskości

Odbiurokratyzowanie polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

Deregulacja

serwis MNiSW

Szanowni Państwo,

Jednym z moich priorytetów jest odbiurokratyzowanie polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. W tej sferze funkcjonuje wiele rozwiązań prawnych przewidujących nadmierne lub wręcz zbędne obowiązki biurokratyczne, które mogłyby być usunięte bez szkody dla sprawnego działania uczelni i instytucji naukowych.

Byłbym wdzięczny, gdybyście zechcieli Państwo przedstawić informacje o tych wszystkich rozwiązaniach prawnych z zakresu ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki, które zdaniem Państwa powinny być usunięte lub zmodyfikowane.

Będę również zobowiązany za uwagi dotyczące także tych aktów normatywnych, które pozostają poza właściwością Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a które wpływają na funkcjonowanie sfery nauki i szkolnictwa wyższego (w tym np. z zakresu prawa finansowego czy statystyki publicznej).

Proszę o przekazywanie  takich propozycji, które nie zakładają zmian o charakterze fundamentalnym, te bowiem zagadnienia będą ujęte w kompleksowym projekcie, nad którym będą prowadzone odrębne prace.

W celu maksymalnego uproszczenia procedury tych wyjątkowych konsultacji zachęcam do korzystania z poniższego formularza. Państwa opinie i propozycje będziemy przyjmowali za jego pośrednictwem do 15 marca 2016 r.

Z wyrazami szacunku,
Jarosław Gowin


Uwaga: po wypełnieniu formularz się przeładuje. Można wysłać następne uwagi lub wrócić do strony głównej.

 

Rektor, który ma przewrócone w głowie

Screen Shot 02-13-16 at 06.13 PM.PNG

Screen Shot 02-13-16 at 06.14 PM

Screen Shot 02-13-16 at 06.14 PM 001

Screen Shot 02-13-16 at 06.22 PM.PNG

Screen Shot 02-13-16 at 06.23 PM

 

 

Oświadczenie w związku z listem otwartym do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Oświadczenie w związku z listem otwartym do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

AKO

…..My, członkowie środowisk akademickich skupieni w Akademickich Klubach Obywatelskich uważamy, że w swej publicystycznej wypowiedzi minister Gowin zawarł treści całkowicie zrozumiałe i oczywiste. Jesteśmy przekonani, że polskie społeczeństwo trafnie odczyta, co jest walką o tracone uprzywilejowane pozycje, a co prawdziwą troską o odbudowę etosu polskiego życia publicznego.

 

 

Młodzi naukowcy w uniwersytecie doby przemian

Młodzi naukowcy w uniwersytecie doby przemian

http://ekulczycki.pl/

Minęło już kilka lat od ostatnich reform w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki. Pierwsze długofalowe efekty są już widoczne, co jednakże nie oznacza, że już za rogiem nie czają się kolejne transformacje i zmiany regulacji prawnych. Warto pamiętać o tym, że to jak wygląd sektor szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce jest w dużej mierze uzależnione od sytuacji w innych krajach: nie tylko dlatego, że wciąż porównujemy się do „Zachodu i Harvardu” i patrzymy w „rankingi szanghajskie”, ale również dlatego, że nauka jest po prostu ze swojej natury międzynarodowa. Warto zatem, patrząc na Polskę i opisując polską sytuację, zestawiać ją z innymi krajami……