Przygotowania do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym

Ustawa 2.0 – środowisko naukowe przygotuje nową ustawę o szkolnictwie wyższym

serwis MNiSW

Po raz pierwszy w Polsce ustawa o szkolnictwie wyższym przygotowana zostanie na podstawie założeń opracowanych przez środowisko. Dziś Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, ogłosił rozpoczęcie konkursu Ustawa 2.0. – Ustawa wymaga szerokiego namysłu i wielu debat – mówił minister Gowin.,..

Propozycje muszą w ścisły sposób odnosić się do zakresu tematycznego opublikowanego przez MNiSW. Wśród tematów znalazły się:

  • system szkolnictwa wyższego,
  • ustrój jednostek w systemie szkolnictwa wyższego i zarządzanie nimi,
  • system oceny jakości ,
  • finanse i mienie jednostek w systemie szkolnictwa wyższego,
  • studia, studenci, doktoranci, absolwenci….

Trzy zespoły przygotują konkurencyjne projekty ustawy o szkolnictwie

Dziennik Gazeta Prawna

 

 

Habilitacja to jeden z najważniejszych elementów systemu naszych stopni naukowych

Sejmowa Komisja Edukacji za pozostawieniem habilitacji

PAP Nauka w Polsce

Za pozostawieniem habilitacji opowiedziała się w środę sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. Naukowcy ze stopniem doktora habilitowanego stanowią trzon nauki polskiej – argumentował w środę podsekretarz stanu w resorcie nauki Leszek Sirko…

„Stopień naukowy doktora habilitowanego jest elementem szerokiego systemu. Nie można wyjmować jednego jego elementu, nie uwzględniając konsekwencji dla całego systemu. Konsekwencje tych regulacji występują w bardzo wielu przepisach i bardzo wielu aktach prawnych – nie tylko w prawie o szkolnictwie wyższym oraz ustawie o tytule i stopniach naukowych. Aby wprowadzić taką zmianę trzeba byłoby przeprowadzić dyskusję nad całym systemem. Jest to (habilitacja – PAP) jeden z najważniejszych elementów systemu naszych stopni naukowych” – argumentował w środę przewodniczący sejmowej podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego, poseł PO prof. Włodzimierz Nykiel.

Jak mówił Nykiel, wyrażoną przez niego jednomyślną opinię w tej sprawie mieli też członkowie kierowanej przez niego podkomisji, która wcześniej zajmowała się tą sprawą…. Zdaniem autorów petycji habilitacja nie podnosi poziomu polskiej nauki. Habilitacji nie mają np. kraje anglosaskie o wysokim poziomie nauki.

Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie – korzenie polskości

Odbiurokratyzowanie polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

Deregulacja

serwis MNiSW

Szanowni Państwo,

Jednym z moich priorytetów jest odbiurokratyzowanie polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. W tej sferze funkcjonuje wiele rozwiązań prawnych przewidujących nadmierne lub wręcz zbędne obowiązki biurokratyczne, które mogłyby być usunięte bez szkody dla sprawnego działania uczelni i instytucji naukowych.

Byłbym wdzięczny, gdybyście zechcieli Państwo przedstawić informacje o tych wszystkich rozwiązaniach prawnych z zakresu ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki, które zdaniem Państwa powinny być usunięte lub zmodyfikowane.

Będę również zobowiązany za uwagi dotyczące także tych aktów normatywnych, które pozostają poza właściwością Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a które wpływają na funkcjonowanie sfery nauki i szkolnictwa wyższego (w tym np. z zakresu prawa finansowego czy statystyki publicznej).

Proszę o przekazywanie  takich propozycji, które nie zakładają zmian o charakterze fundamentalnym, te bowiem zagadnienia będą ujęte w kompleksowym projekcie, nad którym będą prowadzone odrębne prace.

W celu maksymalnego uproszczenia procedury tych wyjątkowych konsultacji zachęcam do korzystania z poniższego formularza. Państwa opinie i propozycje będziemy przyjmowali za jego pośrednictwem do 15 marca 2016 r.

Z wyrazami szacunku,
Jarosław Gowin


Uwaga: po wypełnieniu formularz się przeładuje. Można wysłać następne uwagi lub wrócić do strony głównej.

 

Rektor, który ma przewrócone w głowie

Screen Shot 02-13-16 at 06.13 PM.PNG

Screen Shot 02-13-16 at 06.14 PM

Screen Shot 02-13-16 at 06.14 PM 001

Screen Shot 02-13-16 at 06.22 PM.PNG

Screen Shot 02-13-16 at 06.23 PM

 

 

Oświadczenie w związku z listem otwartym do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Oświadczenie w związku z listem otwartym do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

AKO

…..My, członkowie środowisk akademickich skupieni w Akademickich Klubach Obywatelskich uważamy, że w swej publicystycznej wypowiedzi minister Gowin zawarł treści całkowicie zrozumiałe i oczywiste. Jesteśmy przekonani, że polskie społeczeństwo trafnie odczyta, co jest walką o tracone uprzywilejowane pozycje, a co prawdziwą troską o odbudowę etosu polskiego życia publicznego.

 

 

Młodzi naukowcy w uniwersytecie doby przemian

Młodzi naukowcy w uniwersytecie doby przemian

http://ekulczycki.pl/

Minęło już kilka lat od ostatnich reform w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki. Pierwsze długofalowe efekty są już widoczne, co jednakże nie oznacza, że już za rogiem nie czają się kolejne transformacje i zmiany regulacji prawnych. Warto pamiętać o tym, że to jak wygląd sektor szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce jest w dużej mierze uzależnione od sytuacji w innych krajach: nie tylko dlatego, że wciąż porównujemy się do „Zachodu i Harvardu” i patrzymy w „rankingi szanghajskie”, ale również dlatego, że nauka jest po prostu ze swojej natury międzynarodowa. Warto zatem, patrząc na Polskę i opisując polską sytuację, zestawiać ją z innymi krajami……

Tradycją akademicką jest odnoszenie się w dyskusji naukowej, światopoglądowej i politycznej do argumentów rozmówców

Akademicy protestują przeciw „resortowym dzieciom i wnukom”. List otwarty do Gowina

GW

List otwarty do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Rządzie Rzeczypospolitej Polskiej Pana Doktora Jarosława Gowina.

Szanowny Panie Ministrze,

ze szczerą przykrością i najgłębszym niepokojem wysłuchaliśmy Pańskiej wypowiedzi z 2 lutego br. (zarejestrowanej w trakcie rozmowy z panią redaktor Moniką Olejnik w programie „Kropka nad i” w stacji telewizyjnej TVN24) dotyczącej uczestników obywatelskiego sprzeciwu wobec trybu i kierunku zmian ustrojowych wprowadzanych w naszym kraju przez partię rządzącą. Stwierdził Pan w niej, jakoby istniały związki rodzinne między organizatorami protestów, w szczególności panem Mateuszem Kijowskim, a osobami należącymi do „komunistycznego aparatu represji”. Wskazywał Pan na „ciągłość ze środowiskami, które instalowały w Polsce komunizm”, przywołał Pan koncepcję „resortowych dzieci i wnuków”.

Jako członkowie społeczności akademickiej wyrażamy swój kategoryczny sprzeciw wobec wykorzystywania w debacie publicznej, a zwłaszcza politycznej, odniesień do pochodzenia rodzinnego osób biorących w niej udział. Zarówno treść, jak i formę tych odniesień uważamy za wysoce niestosowną. Protestujemy przeciwko formułowaniu oskarżeń w schemacie insynuacji, aluzji i niedopowiedzeń. Prowadzi to do przeniesienia dyskusji z poziomu merytorycznego na poziom personalny i emocjonalny. Jesteśmy przekonani, że to właśnie ze środowiska akademickiego, do którego Pan także należy, powinien płynąć przykład prowadzenia debaty o sprawach państwowych i obywatelskich w sposób rzeczowy, kulturalny i przede wszystkim przyzwoity, bez naruszania godności osób o odmiennych poglądach. Tradycją akademicką jest bowiem odnoszenie się w dyskusji naukowej, światopoglądowej i politycznej do argumentów rozmówców, a nie do ich życiorysów i pochodzenia. Uważamy, że na Panu, jako członku wspólnoty akademickiej i ministrze sprawującym pieczę nad nauką polską, ciąży szczególna odpowiedzialność za przestrzeganie i pielęgnowanie tej tradycji.

Z poważaniem

Debata na temat przyszłości Uniwersytetu Wrocławskiego w kontekście nadchodzących wyborów rektora.

Program dla Uniwersytetu Wrocławskiego

serwis UWr

Poniższy tekst rozpoczyna debatę na temat przyszłości Uniwersytetu Wrocławskiego w kontekście nadchodzących wyborów rektora. Redakcja portalu zaprasza do dyskusji.

W tym roku nasza wspólnota akademicka dokona wyboru władz uczelni. Wybory te mogą mieć szczególne znaczenie, odbędą się bowiem w czasie obfitującym w wyzwania i wymagającym poważnych decyzji. Dlatego sądzimy, że potrzebna jest refleksja nad stanem Uniwersytetu, czekającymi nas wyzwaniami i drogami dalszego rozwoju…..

Resort pracuje nad odbiurokratyzowaniem uczelni

Mniej biurokracji na uczelniach. Szkoły wyższe mają skupić się na kształceniu studentów

Dziennik Gazeta Prawna

 Rząd chce odciążyć szkoły wyższe. Zamiast na wypełnianiu papierów mają skupić się na kształceniu studentów i badaniach naukowych.Ponad 26 mln zł kosztowała ogólnopolska baza informacji o szkolnictwie wyższym i nauce tzw. POL-on. Zdaniem ministra nauki Jarosława Gowina jest ona bezużyteczna. Zwiększa także niepotrzebnie obowiązki sprawozdawcze szkół wyższych. Resort pracuje już nad ulepszeniem systemu i odbiurokratyzowaniem uczelni.