Chińskie zagrożenia

Uczelnie, wywiad, Chiny

blogmedia24

W materiale jaki ukazał się 24 lutego, Fox News opisuje jak działająca na terenie USA uczelnia powiązana z chińską armią prawdopodobnie przekazywała reżimowi ChRL dane dotyczące amerykańskich żołnierzy. Chodzi o University of Management and Technology (UMT), który znajduje się w Rosslyn w stanie Virginia, ok. 7 km od Pentagonu. Uczelnia powstała w 1998 r. i ma także filię w Pekinie. W ciągu ostatnich 5 lat miało ją ukończyć 5 tys. studentów. Uniwersytet szczególnie chlubi się tymi kursantami, którzy “stacjonują w amerykańskich bazach wojskowych na całym świecie”….obecne władze naszego kraju, a zwłaszcza minister Gowin, tak bardzo otwierają się na współpracę z chińskimi uczelniami, ale zupełnie nie zdają sobie sprawy z istniejących już zagrożeń. Kilka miesięcy temu zadałam pytanie Ministerstwu  Nauki i Szkolnictwa Wyższego  czy w związku z rozszerzającą się działalnością na polskich uczelniach Instytutów Konfucjusza (jednostek kontrolowanych przez komunistyczne władze Chin), ministerstwo jest świadome, że coraz więcej uczelni na Zachodzie albo alarmuje, że Instytuty Konfucjusza (IK) ograniczają wolność studentów oraz pracowników naukowych do zadawania pytań lub wypowiadania się na tematy drażliwe dla władz Chińskiej Republiki Ludowej,.

Jak równać do najlepszych

Gowin: Niezbędne są nowe rozwiązania dotyczące ścieżki awansu naukowego

Gazeta Prawna

Wypracowanie szeroko akceptowalnych w środowisku akademickim nowych rozwiązań dotyczących ścieżki awansu naukowego i nowych rozwiązań dotyczących parametryzacji nauki – to zdaniem ministra nauki Jarosława Gowina największe wyzwania w dążeniu do doskonałości polskiej nauki.

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin w czwartek wziął udział w odbywającej się w stolicy Wielkopolski konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. „Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych”. Jak podkreślił, doskonałość naukowa ma fundamentalne znaczenia dla procesu tworzenia nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, tzw. Ustawy 2.0.

Gowin:Chciałbym, żeby 19 lutego był Dniem Naukowca

Gowin: Problemem jest mentalność środowiska sędziowskiego. Niestety bardzo wielu sędziów patrzy na siebie jak na nadzwyczajną kastę ludzi

wpolityce.pl

Chciałbym, żeby 19 lutego był Dniem Naukowca. (…) Żeby przyznawano nagrody polskim naukowcom, również tym młodym, dobrze zapowiadających się. Obecnie porozjeżdżali się, a trzeba im przypomnieć, ze Polska może być ojczyzną odkryć na miarę Mikołaja Kopernika. (…) Chciałbym, aby każdy rok miał swojego patrona, choćby takie postacie jak Mikołaj Kopernik czy Maria Skłodowska-Curie. (…) Niestety przez ostatnie 20 lat polityka budowania dumy z polskości była spychana gdzieś na bok….

Pracownicy uczelni wyższych zaczynają odczuwać pierwsze skutki reformy systemu szkolnictwa

Po reformie Gowina uczelnie zaczynają wielkie cięcia. „Zwalniamy osoby związane z uniwersytetem od kilkudziesięciu lat”

innpoland.pl

Pracownicy uczelni wyższych zaczynają odczuwać pierwsze skutki reformy systemu szkolnictwa. Według nowego algorytmu finansowania uczelnie, aby nie stracić części pieniędzy z dotacji państwowych, powinny zmniejszać liczbę studentów, co wiąże się ze zwolnieniami wśród kadry. – To są bolesne decyzje i negatywne skutki tej zmiany. Wręczamy już wypowiedzenia……

Zadowoleni materialnie

Ze statusu materialnego zadowolonych 64 proc. doktorów i 86 proc. profesorów

PAP

Z warunków materialnych w gospodarstwie domowym zadowolonych jest 64 proc. badanych doktorów i aż 86 proc. profesorów – wynika z badań polskiego środowiska akademickiego, przedstawionych w ramach prac nad założeniami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

… Badani pytani byli o pomysł wprowadzenia do ustawy zakazu zatrudniania przez uczelnię doktorów, którzy uzyskali swój tytuł w tej samej szkole wyższej. Pomysł ten spodobał się zaledwie 9 proc. badanych, a nie pochwala go aż 79 proc. ankietowanych.

Warto umożliwić samorządom współfinansowanie szkół wyższych.

Ustawa 2.0/ Izdebski: warto umożliwić samorządom współfinansowanie uczelni

PAP

Warto umożliwić samorządom współfinansowanie szkół wyższych. A państwo powinno mieć wpływ na to, ilu się kształci kandydatów na lekarzy czy prawników – mówi szef jednego z zespołów, które pracowały nad założeniami ustawy dot. uczelni, prof. Hubert Izdebski.

…Według nas wszelkie pomysły bardziej radykalnych ruchów i odejścia od tradycji, jaka się na uczelni wytworzyła – sprawią, że stracimy na samorządności akademickiej. Co wcale nie znaczy, że system będzie działał lepiej. Może najwyżej łatwiej ulec polityzacji.

PAP: Podsumowując: co jest najważniejszego w reformach, które Państwo proponują?

Chcielibyśmy, żeby problemy szkolnictwa wyższego były rozwiązywane w sposób zgodny ze standardami wiążącymi – a więc z konstytucją, z której sporo wynika dla uczelni, czy prawem unijnym. Chodzi m.in. o unijną dyrektywę, która dotyczy wspomnianych wcześniej zawodów „superregulowanych” – m.in. lekarzy czy architektów. Trzeba brać też pod uwagę proces boloński czy Europejską Kartę Naukowca…

Jak powinien wyglądać system szkolnictwa wyższego

Ustawa o szkolnictwie wyższym: Zobacz najważniejsze założenia zgłoszonych projektów

Gazeta Prawna

Nie ma zgody w środowisku akademickim na to, jak powinien wyglądać system szkolnictwa wyższego. Tak wynika z analizy projektów założeń do tzw. ustawy 2.0, które zostały przygotowane na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego….

– Prawdopodobnie minister Jarosław Gowin ma już swoje propozycje, a teraz szuka tylko argumentów na ich poparcie. Przedstawione projekty mogą go utwierdzić w niektórych poglądach – uważa prof. Marek Rocki, były przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Podobnego zdania jest Marcin Chałupka, radca prawny specjalizujący się w prawie szkolnictwa wyższego i awansu naukowego.

– Projekty założeń przygotowane przez środowisko akademickie mogą być postrzegane jak zasłona dymna. Trudno przyjąć, by wicepremier Jarosław Gowin nie miał własnego pomysłu co i jak należy zmienić w sektorze. Wynik meczu w projekcie 2.0 wydaje się więc z góry znany – podsumowuje.

Rząd będzie decydował, za kształcenie na których wydziałach zapłaci uczelniom

Rewolucja na uczelniach: Bezpłatnie tylko na kierunkach, które zamówi ministerstwo

Gazeta Prawna

Rząd będzie decydował, za kształcenie na których wydziałach zapłaci uczelniom. Część fakultetów będzie dostępna tylko za czesne – to jedna z propozycji akademików.

….Propozycja zawarta w projekcie założeń ustawy przygotowana przez zespół pod kierownictwem prof. Huberta Izdebskiego z SWPS zakłada, że wszystkie kierunki studiów powinny zostać podzielone na trzy typy: regulowane, uniwersyteckie oraz nieregulowane. Najprościej mówiąc, dwa pierwsze będą finansowane przez rząd (ale tylko w ramach określonych przez resort limitów), a za ostatnie budżet państwa nie zapłaci uczelniom ani grosza. Oznacza to, że część kierunków w ogóle nie będzie oferowana bezpłatnie…..

Powroty

NASZ WYWIAD. Prof. Szumowski (MNiSW): „Wracający do Polski studenci i młodzi badacze będą mieli nie tylko propozycję badań, ale i realizacji wdrożeń”

wpolityce.pl

…..Nie wiem dlaczego poprzedni ministrowie nie byli zainteresowani ściąganiem ludzi do Polski, bo o drenażu mózgów mówi się od wielu lat. Te działania, które są teraz prowadzone wydają się być oczywiste, ale tej pory nikt tego nie zrobił. Odkrycia w nauce polegają między innymi na tym, że robimy rzeczy oczywiste, których dotąd nikt się nie podjął. Równie oczywiste jest to, że powinna istnieć polska ‘dyplomacja naukowa’, że powinniśmy wspierać Polaków w międzynarodowych gremiach naukowych, powinniśmy lobbować na rzecz obecności polskich naukowców w gremiach decydujących o rozdziale pieniędzy na naukę w Europie i na świecie. To są rzeczy, które wydają się być oczywiste. Podobnie jak lobbowanie na świecie na rzecz polskich innowacyjnych produktów. Jednak do niedawna nikt tego nie robił. Również w obszarze gospodarki. Mam nadzieję, że również dzięki wsparciu rządu, polskie firmy odczuwają jakąś zmianę. Gdy przedstawialiśmy studentom propozycję zmian, dotyczących ustroju uczelni, o większej otwartości, propozycje mobilności wspieranej przez duży budżet NAWY, propozycję deregulacji skostniałego system stopni i tytułów, to otwierali oczy ze zdumienia i mówili: to może wracamy do Polski?…