„Utytłani” uczeni – humaniści

Herbert Kopiec – „Utytłani” uczeni – humaniści

Śląski Kurier Wnet – 3 ( już w kioskach !)

Kurier Wnet - Śląski

Utytłani - Kurier Wnet

Wymiana informacji przed ostatecznymi decyzjami budżetowymi

Premier spotkała się z przedstawicielami środowiska akademickiego

PAP Nauka w Polsce

Premier Ewa Kopacz spotkała się we wtorek z przedstawicielami środowiska akademickiego. Była to wymiana informacji przed ostatecznymi decyzjami budżetowymi – powiedziała PAP szefowa resortu nauki Lena Kolarska-Bobińska….Jak poinformował PAP rzecznik resortu nauki Łukasz Szelecki, w spotkaniu oprócz Ewy Kopacz i minister nauki i szkolnictwa wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej wzięli udział m.in. przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i rektor Uniwersytetu Śląskiego Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Bronisław Marciniak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego Marcin Pałys, prezes Polskiej Akademii Nauk Jerzy Duszyński, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Maciej Żylicz, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jerzy Woźnicki, rektor Politechniki Łódzkiej Stanisław Bielecki, przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki Michał Karoński oraz rektor Szkoły Głównej Handlowej Tomasz Szapiro.

Praktyczne studiowanie

Praktyka zawodowa skróci czas studiowania

Dziennik Gazeta Prawna

Od nowego roku akademickiego posiadana praktyka zawodowa pozwoli na uzyskanie zaliczeń nawet z połowy programu. Zwolnienie z zaliczania części przedmiotów będzie można uzyskać także dzięki odbytym kursom i szkoleniom…Podstawa prawna Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1198).

Nie takiego poziomu dyskusji należałoby się spodziewać po osobie z tytułem profesora

Niebywałe! Profesor PAN pogardliwie o 6-latkach, które nie idą do szkoły: „niedorozwinięte, chore, leniwe albo głupio chowane”

wpolityce.pl

Nie takiego poziomu dyskusji należałoby się spodziewać po osobie z tytułem profesora! Rzekomy autorytet Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Vetulani zamieścił na Twitterze wpis obrażający sześcioletnie dzieci odroczone od obowiązku szkolnego oraz ich rodziców.

Sześciolatki niezdolne do rozpoczęcia nauki są albo niedorozwinięte, albo chore, albo leniwe, albo głupio chowane. Współczujmy rodzicom

— napisał prof. Vetulani…..

Konwencja Programowa PiS Panel Edukacja, Szkolnictwo wyższe

Konwencja Programowa PiS Panel Edukacja, Szkolnictwo wyższe….

Nie matura, lecz chęć szczera ….

Uczelnie walczą o studentów: Indeks za maturę. Studia dla każdego

Dziennik Gazeta Prawna

Uczelnie publiczne wolą nawet znacznie obniżać progi wymagań, niż zamykać kierunki. Przez to poziom studiów wyższych staje się coraz niższy. A niż demograficzny powoduje, że nie zanosi się na zmianę…..

…do szkół wyższych na bezpłatne studia mogą trafić nawet ci maturzyści, którzy nie osiągnęli na egzaminie dojrzałości dobrych wyników.

– Próg przyjęcia na studia zależy od wydziałowych komisji rekrutacyjnych. Tam gdzie limity nie zostały wyczerpane, wszyscy kandydaci są przyjmowani raczej chętnie – mówi szczerze Krzysztof Trzciński z biura informacji Uniwersytetu Szczecińskiego (uczelnia ma do rozdysponowania jeszcze jedną piątą miejsc)….