Niezależne Ośrodki Badawcze (NOB)

NIEZALEŻNE OŚRODKI BADAWCZE (NOB

nkn.gov.pl

Celem projektu Niezależnych Ośrodków Badawczych (NOB) jest wzmocnienie pozycji polskiej nauki na świecie……

, Polska wpada w tzw. pułapkę średniego rozwoju/przeciętnego produktu. To oznacza, że nauka w Polsce, nawet przy zastosowaniu zmian strukturalnych, przewidywanych w nowej ustawie 2.0, ma małe szanse na „dogonienie” wiodących w nauce państw europejskich. Ucieczkę  z tej pułapki gwarantowałyby pionierskie badania naukowe, czyli takie jakie finansuje ERC. Postawienie na pionierski charakter badań, wymaga zmiany wizji nauki w Polsce. Taka zmiana jest możliwa jedynie poprzez dolanie świeżej krwi tj. zasilenie polskiej nauki przez naukowców pracujących za granicą. To zmiana odnosząca się nie do formy, a treści. W tym celu należałoby odpowiednio „prze-kierunkować” mobilność uczonych, tak aby ci najlepsi pracujący w ośrodkach naukowych za granicą byli odpowiednio zachęcani do powrotu do Polski, a mobilność Polaków była okresowa (do kilku lat) i służyła jedynie nabyciu doświadczenia w najlepszych światowych ośrodkach naukowych. Chodzi oczywiście o zahamowanie tzw. „drenażu mózgów”,  które łączy się z kolejnym zagrożeniem rozwoju Państwa, jakim jest tzw. pułapka demograficzna. Problemem polskiej Nauki jest też brak odpowiedniego prestiżu instytucji naukowej (pułapka słabości instytucji). Prestiż jednostki łączony z prestiżem pracujących w niej naukowców, często jest dodatkową miarą wykonalności projektu naukowego, nie mającą nic wspólnego z dostępną tam infrastrukturą. Tu cytuję Prof. Macieja Żylicza, członka NKN: „recenzenci  […] czasami stosują swoje dodatkowe kryteria. To co mnie najbardziej denerwuje to sformułowanie: jak na Polskę to nawet bardzo dobre”.

Niezależne Ośrodki Badawcze (NOB) byłyby „kuźniami talentów” prowadzonymi przez wybitnego badacza o ugruntowanej pozycji lidera zespołu, laureata grantu ERC lub innego, równie prestiżowego…….

W rankingu szanghajskim nadal kiepsko

Ranking szanghajski: Dwie polskie uczelnie na prestiżowej liście

Gazeta Prawna

W rankingu szanghajskim (ARWU) – prestiżowej liście 500 najlepszych uczelni świata – znalazły się dwie polskie uczelnie. Uniwersytet Warszawski powrócił do czwartej setki, a Uniwersytet Jagielloński – znalazł się w piątej setce…….