Regulacja przeregulowania

Nowa ustawa do roku 2018

Rozmowa z prof. Jerzym Woźnickim, przewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prezesem Fundacji Rektorów Polskich
FA 7/8
Po roku 2005, w wyniku kolejnych nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym, doszło do ogromnego przeregulowania działania uczelni w Polsce. Mamy dużo więcej aktów wykonawczych, dużo więcej przepisów, dużo większą objętość aktów prawnych. W nowelizowaniu prawa doszliśmy już do ściany. Trzeba kompletnie zmienić podejście.
….

Od lat psują studentów swymi pseudonaukowymi, postmodernistycznymi mrzonkami

Prof. Andrzej Przyłębski: „Podatność na fascynację teoriami Baumana zazwyczaj związana jest z relatywizacją zbrodni komunistycznych”

wpolityce.pl

….Bauman nigdy nie przeprosił za swe młodzieńcze błędy, wręcz odwrotnie – cały czas uważa, że komunizm to była dla Polski po wojnie najlepszym rozwiązaniem. I z takich ludzi sygnatariusze listu chcą uczynić idoli młodzieży. Od lat psują studentów swymi pseudonaukowymi, postmodernistycznymi mrzonkami. Stylizując Baumana do roli moralnego i intelektualnego autorytetu większość z nich chce siebie ustawić w roli jego egzegetów…..

CWUR 2015 – World University Rankings

CWUR 2015 – World University Rankings

CWUR 2015 – World University Rankings

 World
Rank
 Institution  Country/Region  National
Rank
 Quality of
Education
 Alumni
Employment
 Quality of
Faculty
 Publications  Influence  Citations  Broad
Impact
 Patents  Score
1 Harvard University USA 1 1 1 1 1 1 1 1 3 100
2 Stanford University USA 2 9 2 4 5 3 3 4 10 98.66
3 Massachusetts Institute of Technology USA 3 3 11 2 15 2 2 2 1 97.54
4 University of Cambridge United Kingdom 1 2 10 5 11 6 12 13 48 96.81
5 University of Oxford United Kingdom 2 7 13 10 7 12 7 9 15 96.46
6 Columbia University USA 4 13 6 9 13 13 11 12 4 96.14
7 University of California, Berkeley USA 5 5 21 6 10 4 4 7 29 92.25
8 University of Chicago USA 6 11 14 8 17 16 12 22 141 90.70
9 Princeton University USA 7 4 15 3 72 25 24 33 225 89.42
10 Cornell University USA 8 12 18 14 24 15 25 22 11 86.79

W obronie prof. Andrzeja Przyłębskiego

Oświadczenie w obronie prof. Andrzeja Przyłębskiego

http://ako.poznan.pl/

Poznań, 09 lipca 2015r.

Prof. dr hab. Andrzej Przyłębski zaprotestował przeciwko przypisywaniu motywacji antysemickiej studentom wrocławskich uczelni, którzy sprzeciwiali się  wykładowi profesora Zygmunta Baumana. Wskazał na antypolskie, przestępcze działania i czyny, jakie podejmował on w przeszłości, będąc niezwykle aktywnym oficerem Urzędu Bezpieczeństwa.

Obrona Zygmunta Baumana – podjęta przez trzynastu naukowców,  w tym ośmiu z UAM, budzi co najmniej zdziwienie, by nie powiedzieć zgorszenie. Nie jest tajemnicą, że osoby zakłócające wykład stanęły przed sądem, zaś sąd w procesie przeciwko nim nigdzie nie wskazał na motywy antysemickie. Kłamstwo – w służbie jakiejkolwiek sprawy nawiązuje do najgorszych tradycji w naszej powojennej historii, kiedy to wyznawcy jedynie słusznej ideologii niszczyli swoich przeciwników, przypisując im nieistniejące motywacje. Czasy się zmieniły, komunizm zastąpiła ideologia liberalno-lewicowa, lecz technika kłamliwych donosów – w skali tym razem międzynarodowej – trwa. Kto inny jest dziś ich adresatem, ale sam proceder niszczenia dobrego imienia osób, które są postrzegane jako przeciwnicy ideowi – nie uległ zmianie. A przy okazji niszczy się na arenie międzynarodowej dobre imię Polski, która poniosła w II wojnie światowej największe straty – w tym także związane z ratowaniem żydowskich współobywateli. Natomiast prof. Zygmunt Bauman swoją haniebną przeszłość marginalizuje i nigdy za nią nie przeprosił.

Profesorowie UAM, którzy napiętnowali prof. Andrzeja Przyłębskiego za pogląd, którego nie wypowiedział, a który  mu przypisali, nie tylko zamilczają  zbrodnicze działania prof. Z. Baumana, ale dodatkowo wprowadzają w błąd  opinię publiczną. Co szczególnie godne potępienia, czynią to kosztem dobrego imienia swojego uczelnianego kolegi, przywołując do istnienia naganne praktyki stosowane wobec inaczej myślących  w mrocznych czasach PRL-u.

My, członkowie Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu wyrażamy pełną solidarność ze stanowiskiem zajętym przez naszego Kolegę, profesora Andrzeja Przyłębskiego.  Natomiast postawę i działania prof. Zygmunta Baumana w czasach stalinowskich oceniamy podobnie jak on – i nie ma to nic wspólnego z antysemityzmem.

Rośnie znaczenie Polski w Europie jako naukowego lidera

Na Naradzie Ambasadorów RP o polskim szkolnictwie wyższym

serwis MNiSW

Program umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego” czy konkurs „Polonez” – to tylko niektóre działania MNiSW nastawione na promocję Polski w innych krajach. Szkolnictwo wyższe i nauka za granicą to jeden z tematów tegorocznej Narady Ambasadorów RP.

Prof. Kolarska-Bobińska przedstawiła zebranym ambasadorom i ministrom działania podejmowane przez MNiSW, które mogą przyczynić się do zbudowania silnej pozycji Polski na edukacyjnej i naukowej arenie międzynarodowej.

– Jednym z najważniejszych wyzwań stojących dziś przed polskim szkolnictwem wyższym jest jego umiędzynarodowienie…….

Minister Kolarska-Bobińska zaznaczyła, jak ważna jest wymiana doświadczeń między polskimi i zagranicznymi naukowcami. Ministerstwo nieustannie działa na rzecz wprowadzenia na polskich uniwersytetach „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. Obydwa dokumenty uznawane są przez międzynarodowe środowisko akademickie za gwarancję dobrych warunków zatrudnienia. We wrześniu ruszy natomiast konkurs Narodowego Centrum Nauki „Polonez”, w ramach którego pracę w Polsce otrzymać będą mogli naukowcy – zagraniczni lub polscy – działający za granicą.

MNiSW zachęca do międzynarodowej mobilności polskich studentów i naukowców…..

Ministerstwo podejmuje również starania, by umożliwić powroty polskim naukowcom pracującym za granicą. Ważną inicjatywą w tym kierunku jest stworzenie bazy danych i kontaktów do wszystkich osób związanych z nauką, które aktywnie działają poza Polską.

Rośnie także znaczenie Polski w Europie jako naukowego lidera – w ostatnim czasie Polska objęła przewodnictwo w Platformie Edukacyjnej Unii Europejskiej wobec Azji Centralnej (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan).

Debata o przyszłości szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Część trzecia

MNiSW

Debata o przyszłości szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Część trzecia

Panel dyskusyjny – „Ścieżki kariery akademickiej i naukowej”

Debata o przyszłości szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Część druga

MNiSW

Debata o przyszłości szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Część druga

Stenogram – Panel dyskusyjny – „Nauka w zmieniającym się świecie”

Pani minister powinna zachęcać aby naukowcy wyjaśniali wątpliwości

Prawdę o 10 kwietnia zakłamano już w dniu katastrofy – w Poranku Wnet prof. Lucjan Piela profesor nauk chemicznych

radio Wnet

Debata o przyszłości szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Część pierwsza

Debata o przyszłości szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Część pierwsza

MNiSW

Początek konferencji i panel dyskusyjny „Przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce: cele, struktury, mechanizmy finansowania

Za mało uwagi poświęca się kwestii dobra wspólnego

Czy uniwersytet powinien uczyć bycia konsumentem?

polskieradio.pl

Filozof prof. Piotr Nowak uważa, że w dyskusjo o kryzysie polskiej humanistyki za mało uwagi poświęca się kwestii dobra wspólnego
– Moim zadaniem jest uczyć zachowań wolnościowych, a nie radzenia sobie na rynku – podkreślił Piotr Nowak, profesor filozofii z Uniwersytetu w Białymstoku. Po co nam uniwersytety?…..