W Polsce są młodzi i zadowoleni naukowcy

W Polsce są młodzi i zadowoleni naukowcy

GW

….My niżej podpisani powróciliśmy z zagranicznych staży naukowych, zbudowaliśmy już własne zespoły naukowe i z pracy naukowej w Polsce czerpiemy dużą satysfakcję. Nasze warunki prowadzenia badań nie odbiegają od warunków w prestiżowych zagranicznych laboratoriach w USA, Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii, w których pracowaliśmy. Wracając do Polski, stawialiśmy sobie za cel to, aby nasze badania nie odbiegały jakością od tych prowadzonych za granicą. Uważamy, iż plany te udaje nam się realizować. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki ciężkiej pracy naszych zespołów oraz skutecznemu pozyskiwaniu grantów, m. in. ze źródeł polskich, a także dzięki wsparciu zatrudniających nas polskich instytucji…

…Wierzymy, że konsekwentne finansowanie nauki w drodze konkursów grantowych przyczynia się do podnoszenia poziomu badań naukowych w Polsce. Z kolei ustanowienie grantów dla młodych naukowców pozwala osobom na wczesnych etapach kariery na szkolenie się w stawianiu ambitnych pytań naukowych oraz w pisaniu i realizacji projektów badawczych. Te umiejętności są niezbędne, aby w przyszłości jako dojrzali naukowcy mogli oni skutecznie konkurować o środki na finansowanie swoich badań i prowadzenie samodzielnych zespołów naukowych…..

Pod płaszczykiem szczytnych celów popularyzowania nauki


Konkurs dla dzieci z drugim dnem,
 czyli jak Uniwersytet Warszawski i 
Polska Akademia Nauk włączają się w antyklerykalną hucpę
wpolityce.pl 21.01.2013

Mamy kolejny przykład angażowania się państwowych instytucji – tym razem naukowych – w nurt antyklerykalizmu spod znaku ryfińszczyzny i środowizmu.

Tym razem rzecz jest nader niebezpieczna, bo skierowana do dzieci, przykryta kołderką nauki i wsparta nazwiskami uczonych autorytetów….

Rozumiemy, że ideologia laickości jest bliska władzom jednego z wydziałów na UW oraz znaczącej części Rady PAN. Pytanie tylko, czy jest to zgodne ze statutem, misją, celami oraz tradycją tych instytucji życia narodowego.

Pod płaszczykiem szczytnych celów popularyzowania nauki odbywa się typowa lewacka propaganda, której elementy przytoczył nasz Czytelnik.

Dodatkowo na profilu organizacji na facebooku możemy znaleźć wpisy promujące nagrody wymyślone przez Wandę Nowicką, wywiady z antyklerykalną ulubienicą salonu Marią Peszek, czy wymysły pastafarian, o których drwinach niedawno pisaliśmy.

Rozumiemy, że właśnie w tym duchu UW i PAN zamierzają „rozwijać dociekliwość i popularyzować naukę wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych” – co deklarują organizatorzy konkursu.

Resort nauki chce zmniejszyć liczbę szkół wyższych.

Będzie trudniej dostać się na studia

Dziennik – Gazeta Prawna

Resort nauki chce zmniejszyć liczbę szkół wyższych. Na kandydatów będzie czekało więc znacznie mniej miejsc na uczelniach….

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) już prowadzi działania, które mają na celu zmniejszenie liczby szkół wyższych. Tym, które stoją na skraju bankructwa, proponuje konsolidację albo likwidację.

– W nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym przewidujemy usprawnienie i przyspieszenie postępowania administracyjnego w sprawie zawieszania kierunków studiów i zamykania uczelni – zapowiedziała prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego…..

Obecnie uczelnie obniżają wymagania stawiane kandydatom na studia, bo to od ich liczby zależne są ich przychody.

– Placówkom powinno bardziej zależeć na tym, jakich kandydatów przyjmują, bo misją uczelni jest jakość kształcenia, a nie zysk – przekonuje prof. Tadeusz Luty, doradca prezydenta Wrocławia do spraw współpracy z uczelniami wyższymi….

Zatem jeśli liczba uczelni spadnie, te, które zostaną, mogą podnieść swoje wymagania wobec maturzystów. Niż demograficzny skończy się w 2022 r. i od tego momentu liczba kandydatów zacznie rosnąć, tyle że miejsc na studia będzie znacznie mniej.