Na polskie uczelnie nie trafiła duża liczba uchodźców z Ukrainy

Rektor UJ: Na polskie uczelnie nie trafiła duża liczba uchodźców z Ukrainy

Gazeta Prawna

Nie sprawdziły się przewidywania, wedle których na polskie uczelnie po ataku Rosji na Ukrainę trafi duża liczba uchodźców zza wschodniej granicy – ocenił w rozmowie z PAP rektor UJ prof. Jacek Popiel. W grudniu na tej krakowskiej uczelni kształci się ok. 1600 Ukraińców, a w lutym br. było ich ok. 1200…..

Pozytywne skutki pandemii

Prof. Popiel: Pandemia przyczyniła się do przyspieszenia cyfryzacji uczelni

Gazeta Prawna

Co prawda studenci powrócili na uczelnie, ale wiele rozwiązań z czasów pandemii COVID-19 zostało z nami. Cyfrowe narzędzia znacząco usprawniły prowadzenie zajęć i pracę administracji uniwersyteckiej – powiedział PAP rektor UJ i wiceprzewodniczący KRASP prof. Jacek Popiel.….

Rok 2022 w szkolnictwie wyższym

Rok 2022 w szkolnictwie wyższym: Ewaluacja jednostek naukowych, Akademia Kopernikańska i podwyżki dla naukowców

Gazeta Prawna

Pod znakiem powrotu studentów w mury uczelni po okresie pandemii COVID-19, utworzenia Akademii Kopernikańskiej i wyboru nowego prezesa Polskiej Akademii Nauk upłynął 2022 r. dla środowiska akademickiego w Polsce.….

Rada Doskonałości Naukowej udoskonali uczelnie

Nowe kompetencje Rady Doskonałości Naukowej

GP

Rada Doskonałości Naukowej oceni wnioski uczelni i instytutów o przyznanie uprawnień w nowych dyscyplinach naukowych do awansowania pracowników,,,I tak w przypadku wyodrębnienia w klasyfikacji nowej dyscypliny rada będzie mogła na prośbę m.in. uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego, w drodze decyzji administracyjnej, przyznać temu podmiotowi uprawnienie do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w tej dyscyplinie.

MEiN wypowiedziało trzy umowy międzynarodowe z Rosją

Wicemin. Rzymkowski: MEiN wypowiedziało trzy umowy międzynarodowe z Rosją

naukawpolsce.pl

Wypowiedzieliśmy trzy umowy międzynarodowe, w których Polska i Rosja były stronami, m.in. umowę w sprawie Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej. Ten ruch Polski podchwyciło wiele państw naszego regionu i też rozpoczęły proces wypowiadania umów – powiedział w czwartek w TVP1 wiceszef MEiN Tomasz Rzymkowski.

1 marca 2022 r. wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki poinformował, że MEiN podjął decyzję o zaprzestaniu współpracy z Rosją w dziedzinie nauki i techniki.

„Po pierwsze kończymy współpracę w ramach Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnie pod Moskwą oraz Międzynarodowego Centrum Informacji Naukowej i Technicznej. Po drugie Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprzestaje współpracy z Rosją w ramach porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie nauki i techniki zawartego 25 sierpnia 1993 r.” – oświadczył wiceminister.

Prezydent RP powołał Radę ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji.

Prezydent RP powołał Radę ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji

serwis prezydent.pl

Prezydent RP powołał Radę ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji. To dziewiąta rada powstała w ramach Narodowej Rady Rozwoju.

– To rada, która ma patrzeć w przyszłość. To jej zasadnicze zadanie, choć oczywiście ważne będzie też dokonywanie diagnozy stanu obecnego: czy dobrze rozwijamy innowacyjność, czy reforma szkolnictwa wyższego właściwie kształtuje model polskiej nauki – mówił Andrzej Duda podczas pierwszego posiedzenia Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji.

– Czy sytuacja jest dobra? Gdyby taka była, to byśmy nie reformowali polskiej nauki – podkreślił Prezydent,….

Collegium Intermarium – kuźnia kadr na bazie 4 studentów

4 studentów, 35 wykładowców, czyli wydział prawa pod szyldem Ordo Iuris

Gazeta Prawna

Zaledwie cztery osoby przyjęto na pierwszy rok studiów na wydziale prawa w Collegium Intermarium – uruchomionej w 2021 roku przez Ordo Iuris uczelni, która miała być „kuźnią kadr” regionu państw Europy Środkowo-Wschodniej – donosi Interia….Według Interii, w tym roku na Collegium Intermarium wykłada 35 nauczycieli. 

Białoruś zrywa umowę w domenie akademickiej

Białoruś zerwała umowę z Polską o wzajemnym uznawaniu dyplomów uczelni wyższych i stopni naukowych

Gazeta Prawna

Białoruś zerwała Umowę między Rządem Republiki Białorusi a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym, równoważności stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki – poinformowały w czwartek media białoruskie.

Uniwersytety jako rdzeń funkcjonującego systemu edukacji i badań

Rektorzy z Polski, Francji i Niemiec: kluczowe znaczenie współpracy uczelni w kontekście odbudowy Ukrainy

PAP

….Nowoczesne i doceniane na arenie międzynarodowej uniwersytety jako rdzeń funkcjonującego systemu edukacji i badań odgrywają główną rolę w odbudowie, rekonstrukcji i długoterminowym rozwoju ukraińskiego społeczeństwa i gospodarki” – podkreślono.

Wskazano też, że uniwersytety są warunkiem wstępnym do kształcenia specjalistów i kadry kierowniczej dla biznesu, polityki, a także dla badań i działań wspierających odbudowę i modernizację we wszystkich kluczowych obszarach działania….

Problemy kadrowe uczelni

Uczelnie mają problem z rekrutacją i zatrzymaniem pracowników

Gazeta Prawna

..Trwa również walka o kadrę. A toczy się ona nie tylko między uczelniami, ale też między nimi a firmami….firmy krajowe i zagraniczne mogą zaoferować specjalistom kilkukrotnie wyższe pensje…Remedium? Uczelnie są zgodne: wzrost wynagrodzeń