Na uczelniach rośnie udział studentów i wykładowców z zagranicy

Studia w wielokulturowym tyglu

Rz

Na uczelniach rośnie udział studentów i wykładowców z zagranicy. To odpowiedź na coraz bardziej wygórowane potrzeby pracodawców……

Polskie uczelnie dopiero uczą się rywalizacji o zagranicznych studentów; według danych GUS ich umiędzynarodowienie nie przekracza 1 proc. Bliżej europejskiej niż krajowej średniej są dwie uczelnie, które znalazły się (już po raz drugi) w tegorocznym rankingu FT: Akademia Koźmińskiego i Szkoła Główna Handlowa.

Zdaniem Ewy Barlik, rzecznika Akademii Koźmińskiego, gdzie już co czwarty student magisterskich studiów dziennych pochodzi spoza Polski, uznanie ekspertów rankingu „FT” przekłada się na sukces rekrutacyjny. Od października studia na anglojęzycznym zarządzaniu w ALK podejmie dwukrotnie więcej cudzoziemców niż rok wcześniej i stanowią oni już ponad połowę z 202 studentów I roku.

W SGH w minionym roku akademickim uczyło się ponad 530 cudzoziemców, w tym 260 na studiach dziennych. – Umiędzynarodowienie studiów stanowi poważny wskaźnik rozwoju uczelni – podkreśla Marcin Poznań, rzecznik SGH, która promuje się na zagranicznych serwisach i targach edukacyjnych i rozwija współpracę z zagranicznymi uczelniami.

Dla naukowców propozycja dyskusji o likwidacji 50 proc. kosztów uzyskania przychodu.

Tusk walczy z Platformą: Ostrzegam was

GW

– Dziś PO może być zagrożeniem sama dla siebie – mówił w sobotę działaczom premier Donald Tusk…

Jego celem – jak mówił – jest dalsza modernizacja Polski. Ale – powtórzył po raz kolejny – na radykalne reformy nie da się namówić: – Nie będę robił reform tylko dlatego, by ktoś zaklaskał, a ludzie nie mieli co przed pierwszym do garnka włożyć.

Na spotkaniu z dziennikarzami dodał, że tym, którzy poganiają do reform – np. dziennikarzom czy naukowcom – proponuje dyskusję o likwidacji 50 proc. kosztów uzyskania przychodu.

Do lamusa odejdą ustalane centralnie sztywne kierunki studiów

Uczelnia z firmą ułożą program studiów

Dziennik Gazeta Prawna

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) proponuje likwidację obowiązujących obecnie sztywnych standardów kształcenia, w których minister ustala programy studiów. Stworzą je uczelnie, przy wsparciu naukowców, pracodawców i ekspertów. Zniesiony też zostanie limit kierunków.

Akademicka pikieta po pieniądze

Akademicy będą pikietować

Dziennik Polski

SZKOLNICTWO. Nadchodzący rok akademicki rozpocznie się od… protestów. W trakcie uroczystej inauguracji pikietować zamierzają nauczyciele akademiccy.

– Wydatki w Polsce na jednego studenta są mniejsze niż w Indiach. Stan naszego szkolnictwa wyższego i nauki nie jest dobry. Budżet na najbliższe lata również jest niezadowalający – mówi prof. Edward Malec z Instytutu Fizyki UJ,…

Reforma nauki pogłębia nierówne traktowanie instytutów badawczych

Instytuty badawcze będą dokładniej kontrolowane

Dziennik Gazeta Prawna

Prof. Marek Mrówczyński – Reforma nauki pogłębia nierówne traktowanie instytutów badawczych w porównaniu z innymi jednostkami naukowymi, na przykład uczelniami wyższymi czy Polską Akademię Nauk………..

W ustawie została skrócona kadencja dyrektora – z pięciu do czterech lat. Wprowadzono też przepis o pełnieniu funkcji nie dłużej niż przez dwa następujące po sobie okresy. Mamy w tym przypadku do czynienia z zapisem identycznym jak w szkołach wyższych. Różnica polega na tym, że w instytutach konkurs na dyrektora jest otwarty i mogą się zgłaszać osoby z całej Polski, a w szkołach wyższych konkurs na rektora dotyczy tylko pracowników uczelni. Dodatkowo w ustawie o instytutach badawczych wprowadzono przepis, że minister nadzorujący na wniosek rady naukowej może wyrazić zgodę na przystąpienie do konkursu na okres kolejnych czterech lat osobie, która pełniła funkcję dyrektora przez dwa następujące po sobie okresy.

Losy reformy szkolnictwa wyższego

Reforma szkolnictwa wyższego

serwis MNiSW

Szkoły wyższe nie będą potrzebowały zgody ministra

Swoboda dla uczelni, studia dla efektów

Rz

Od 2011 r. szkoły wyższe nie będą potrzebowały zgody ministra, by tworzyć kierunki i nowe programy…

To przełom w kształceniu studentów – mówi „Rz” prof. Barbara Kudrycka, minister nauki. – Uczelnie będą samodzielnie tworzyć nowatorskie programy studiów. Będą mogły uwzględnić przy tym potrzeby lokalnych rynków pracy i oczekiwania studentów – zapowiada.

Tworzenie kierunków przez uczelnie, które mają możliwości nadawania habilitacji, umożliwiają zapisy w projekcie zmian ustawy o szkolnictwie wyższym.

Kontrowersje w projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym

Kontrowersje w projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym

Rz

A jednak rewolucja

Za rok rewolucja w szkołach wyższych

Dziennik Polski

EDUKACJA. Koniec z płaceniem za egzaminy poprawkowe, nepotyzmem i wieloetatowością. Rząd przyjął projekt ustawy reformującej szkolnictwo wyższe. Ma ona wejść w życie w październiku przyszłego roku.…..

W ustawie znalazł się też zapis o powołaniu rzecznika praw absolwenta, którego głównym zadaniem będzie likwidacja barier uniemożliwiających młodym ludziom skuteczne poszukiwanie pracy. RPA będzie zajmował się analizą efektów kształcenia, utrudnień dla absolwentów i dbaniem o dostosowanie programów do rynku pracy. Ma to być funkcja w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

– Rzecznik będzie podpowiadał uczelniom, co zrobić i jak kształcić, by na rynek pracy wchodził pełnowartościowy absolwent danego kierunku studiów. Będzie też badał, co oddala młodych ludzi kończących studia od rynku pracy – mówi Bartosz Loba, rzecznik resortu nauki i szkolnictwa wyższego

 

Reforma szkolnictwa wyższego spowoduje kłopoty kadrowe

Reforma szkolnictwa wyższego. Zobacz co się zmieni

Gazeta Prawna

Reforma szkolnictwa wyższego spowoduje kłopoty kadrowe prywatnych uczelni. Firmy wpłyną na program studiów. Uczelnie nie będą mogły pobierać dowolnych opłat od swoich studentów. Skróci się droga naukowców do osiągnięcia stopnia doktora habilitowanego.