Będą uproszczenia podatkowe dla naukowców, 1 proc. CIT na naukę

Kudrycka rozwinęła „expose” Tuska: Będą uproszczenia podatkowe dla naukowców i 1 proc. CIT na naukę

Dziennik Gazeta Prawna

Będą uproszczenia podatkowe dla naukowców, 1 proc. CIT na naukę oraz specjalna spółka wspierająca innowacje – zapowiada minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka. Instytutom i uczelniom ma pomóc też złagodzenie zasad przetargów, aby mogli łatwiej kupować sprzęt laboratoryjny……Przypomniała, że, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w latach 2012-2015 na infrastrukturę naukową i badawczą na uczelniach ma zostać wydanych 10 mld zł, z czego 7 mld zł pochodzić będzie z funduszy strukturalnych, a 3 mld zł z budżetu państwa. „Wiemy, że bez dobrej infrastruktury laboratoryjnej nie ma dobrych badań. Wiemy też, że potrzebne są dobre warunki pracy dydaktycznej” – zaznaczyła minister.

Rozwój kraju zależy od poziomu edukacji i nauki

Rozwój kraju zależy od poziomu edukacji i nauki

serwis MNiSW

czwartek, 11 października 2012

Prof. Barbara Kudrycka przedstawiła w Sejmie informację o efektach reform nauki i szkolnictwa wyższego.

Rozwój kraju zależy nie tylko od poziomu przedsiębiorczości, inwestycji infrastrukturalnych, budowy dróg czy wydobycia bogactw naturalnych, ale także od poziomu edukacji i nauki, które determinują wartość kapitału społecznego – podkreśliła minister.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego wymieniła pięć najważniejszych dotychczasowych osiągnięć reformy. – Opierając się o zasadę powszechności szkolnictwa wyższego i elitaryzm nauki zintegrowaliśmy obydwa systemy. Stymulujemy uczelnie do efektywnego gospodarowania środkami publicznymi, by mogły na wysokim poziomie kształcić umiejętności praktyczne i prowadzić badania – wymieniała. Do widocznych efektów reform zaliczyła także upowszechnienie kultury grantowej, a co za tym idzie nowych możliwości rozwoju dla najlepszych jednostek naukowych i pracowników dydaktycznych……

Pierwsza w Polsce procedura habilitacyjna w trybie wideokonferencji

Pierwsza „zdalna” habilitacja na toruńskim uniwersytecie

wpolityce.pl

Pierwsza w Polsce procedura habilitacyjna w trybie wideokonferencji odbyła się na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. „Zdalne” habilitacje wprowadzono w ramach reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego.

Oficjalne obrady komisji habilitacyjnej odbyły się w ubiegłą środę po raz pierwszy dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych. Komisja liczyła siedem osób, wywodzących się z pięciu ośrodków naukowych, więc w tradycyjnym systemie musielibyśmy wybrać jeden z tych ośrodków, a pozostali uczestnicy musieliby poświęcić dzień lub dwa, by w tych obradach uczestniczyć

– wyjaśnił w poniedziałek dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Sławomir Plaskacz.

Posiedzenie komisji w trybie wideokonferencji umożliwiły znowelizowane niedawno przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym, która teraz dopuszcza taką formę posiedzenia. Jak podkreślają władze toruńskiej uczelni, habilitacja zorganizowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika była pierwszą odbytą w tej formie w kraju…..

Minister Kudrycka podsumowała reformę nauki i szkolnictwa

Minister Kudrycka podsumowała reformę nauki i szkolnictwa

PAP Nauka w Polsce

W ubiegłych latach ministerstwo reformowało naukę, a w 2012 r. zajmuje się wdrażaniem nowych przepisów przez uczelnie i instytucje naukowe – mówiła min. Barbara Kudrycka w środę na posiedzeniu sejmowej podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego.

Minister przypomniała, że w poprzedniej kadencji ministerstwo nauki reformowało naukę i szkolnictwo wyższe, przygotowując albo nowelizując osiem ustaw (m.in. o zasadach finansowania nauki, o Narodowym Centrum Nauki, o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, o Polskiej Akademii Nauk).

W tym roku ministerstwo nauki zajmuje się wdrażaniem nowych przepisów przez uczelnie i instytucje naukowe. W ramach tych prac „odbyliśmy około 60 spotkań z senatami uczelni wyższych, zorganizowaliśmy 48 seminariów szkoleniowych, w których uczestniczyło blisko cztery tysiące osób, było też 16 spotkań informacyjno-promocyjnych. Prowadzimy szkolenia dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej, kończą się też szkolenia dla wszystkich urzędników w ministerstwie – chcemy, żeby znali nowe przepisy” – zapewniała minister……

 

Pierwsze sto dni wdrażania reformy nauki

Kudrycka: w pierwszych stu dniach wdrażaliśmy reformę nauki

PAP-Nauka w Polsce

Pierwsze sto dni działania resortu to okres skoncentrowania się na wdrażaniu reformy nauki i szkolnictwa wyższego, przeprowadzonej w poprzedniej kadencji – powiedziała w sobotę minister Barbara Kudrycka.

„Dbaliśmy głównie o to, by wszystkie prawa studentów, które zostały na nowo sformułowane w nowym ustawodawstwie, były zrealizowane w sposób płynny. Dotyczy to nie tylko systemu stypendialnego, ale też zawierania umów ze studentami” – powiedziała minister nauki na sobotniej konferencji prasowej po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem.

Jak wyjaśniła, ministerstwo stara się wpływać na to, aby uczelnie wprowadzające reformę tworzyły kierunki o profilu praktycznym, po to „by absolwenci mogli odpowiadać oczekiwaniom pracodawców”. Zgodnie z wprowadzoną reformą uczelnie mają prawo same tworzyć nowe kierunki studiów i układać ich programy. Wprowadzone tzw. Krajowe Ramy Kwalifikacji pozwalają szkołom tworzyć więcej kierunków interdyscyplinarnych oraz lepiej dostosować program kształcenia do wymagań rynku pracy.

Minister powiedziała też, że w minionych stu dniach podjęto próbę wypracowania rozwiązań, które w inteligentny sposób mogą prowadzić do zmniejszania barier ograniczających innowacyjność w Polsce. „Pracowaliśmy więc nad nową koncepcją zamrożenia podatku VAT od praw autorskich w sytuacji, w której należało zakładając spółkę od razu – wkładając jako aport prawa autorskie – opłacać taki podatek. Chcemy, aby został zamrożony i aby dopiero po uzyskaniu przychodów ze sprzedaży danych produktów mógł być odmrażany” – powiedziała minister nauki.

Dodała, że wypracowywano również koncepcję wprowadzenia – być może od 2014 roku – dobrowolnych odpisów od CIT-u przedsiębiorców na rzecz jednostek naukowych. „Koncentrowaliśmy się także na tym, by nauka zaprzyjaźniała się bardziej z sektorem gospodarczym” – podsumowała Kudrycka.

PAP – Nauka w Polsce

ekr/ mok/ jbr/bsz

Finansowanie elit naukowych

Po 10 mln zł dla naukowej elity

Rz

W maju rozstrzygnięty zostanie pierwszy konkurs na najlepsze ośrodki badawcze w Polsce, czyli krajowe naukowe ośrodki wiodące

Chodzi o wyłonienie spośród uczelni, instytutów badawczych, centrów i konsorcjów naukowych takich ośrodków, które prowadzą badania na światowym poziomie. Mają do nich trafić dodatkowe pieniądze. To sztandarowy pomysł w ramach wprowadzanej reformy nauki i uczelni. Takie ośrodki mają na pięć lat otrzymać z rąk ministra nauki status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) oraz po 10 mln zł dofinansowania rocznie.

Uczelnie publiczne mogą pobierać od studentów opłaty za drugi kierunek studiów

W 2012 r. pierwsze opłaty za studia dzienne

PAP-Nauka w Polsce

Studenci, którzy w 2012 r. rozpoczną studia dzienne na dwóch kierunkach będą musieli za jeden z nich zapłacić.W nowym roku wchodzi w życie prawo, że tylko jedne studia będzie można skończyć na koszt podatnika. Natomiast ma się poprawić sytuacja doktorantów.

Formalnie od 1 stycznia uczelnie publiczne mogą pobierać od studentów opłaty za drugi kierunek studiów, ponieważ z początkiem nowego roku wchodzi w życie przepis znowelizowanej w 2011 r. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, który to umożliwia. Inne przepisy mówią jednak, że za naukę na państwowych studiach dziennych zaczną płacić dopiero osoby, które zostaną przyjęte na uczelnie w roku akademickim 2012/2013, czyli od października….

Warto inwestować w najlepszych


Warto inwestować w najlepszych


Rozmowa z prof. Barbarą Kudrycką, minister nauki i szkolnictwa wyższego

Forum Akademickie

W tej kadencji – zwłaszcza w jej pierwszym okresie – będziemy koncentrować się na tym, by zmiany wpisane do ustaw reformujących naukę i szkolnictwo wyższe były odpowiednio wdrażane przez jednostki naukowe i uczelnie. By polska nauka i polskie uczelnie wykorzystywały szanse, które dają nowe przepisy, tak aby odpowiednio stosowane stały się trampoliną rozwoju i poprawy jakości nauki oraz edukacji. Nowoczesne zarządzanie i otwarta na najtęższe umysły polityka personalna z pewnością w tym pomogą. My ze swojej strony będziemy wspierać te procesy także poprzez politykę finansową. (…) Niewątpliwie nadal musimy intensywnie pracować nad tym, by uczelnie, instytuty badawcze i naukowe z jednej strony, a podmioty gospodarcze z drugiej, przełamywały bariery we wzajemnej współpracy. Polska i Europa w obliczu trudnej sytuacji finansowej potrzebują bardziej niż kiedykolwiek dodatkowych pomostów między nauką i gospodarką, zapewniających efektywniejszy transfer nowych technologii.

Rozmowa z prof. Barbarą Kudrycką, minister nauki i szkolnictwa wyższego – str. 22–23

Wniosek do TK przeciwko odpłatności za drugi kierunek studiów

Ponawiam wniosek do TK przeciwko odpłatności za drugi kierunek studiów

wpolityce.pl

Zgodnie z przyrzeczeniem ponawiam wniosek do Trybunału Konstytucyjnego przeciwko odpłatności za drugi kierunek studiów.

Miałem nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny zdąży orzec w sprawie niezgodności z konstytucją przymus odpłatności za studia na drugim kierunku jeszcze przed końcem ubiegłej kadencji. Ponieważ postępowanie zostało umorzone składam dziś w imieniu PiS ponownie wniosek do TK w sprawie tak istotnej dla rozwoju nauki i poziomu wykształcenia w Polsce. ….Jestem przekonany, że bronię najbardziej wartościowej postaci realizacji prawa do nauki. Ustawa rządowa ma antyrozwojowy charakter. Uderza bowiem w najbardziej ambitną część społeczności studenckiej i zniechęca do budowy spluralizowanych kompetencji coraz bardziej potrzebnych w nowoczesnej gospodarce i życiu społecznym. Warto też zauważyć, że nowa ustawa o szkolnictwie wyższym pomniejsza środki na stypendia za wyniki w nauce. Wniosek PIS do Trybunału Konstytucyjnego nie jest zatem wyrazem obrony praw socjalnych, lecz praktycznym wsparciem dla konkurencyjności edukacji i rozwoju. Czekam na rozprawę z przekonaniem, że Trybunał stanie po stronie prawa do nauki i wysokich aspiracji studentów.

Kazimierz Michał Ujazdowski

Prawo o szkolnictwie wyższym z komentarzem

Prawo o szkolnictwie wyższym z komentarzem (z uwzględnieniem zmian od 1 października 2011 r.)

Wydawca: Infor Biznes Sp. z o.o.

Data wydania: 2011

  • Lektura obowiązkowa dla:
  • jednostek organizacyjnych (w zakresie zarządzania, finansowania i organizacji uczelni oraz warunków prowadzenia studiów, a także relacje uczelni z Polską Komisją Akredytacyjną )
  • wykładowców akademickich (książka opisuje m.in. obowiązki nauczycieli, zasady podległości na uczelniach, konkursy oraz proces oceny wykładowców)
  • doktorantów (m.in. zasady rekrutacji i organizacji studiów, odpłatność za studia, pomoc materialna)
  • studentów (rekrutacja, stypendia, wspieranie studentów niepełnosprawnych itd.)
  • absolwentów (przywileje studenckie dla absolwentów)
  • wszystkich zainteresowanych perspektywami rozwoju szkolnictwa wyższego (zwłaszcza uczelni prywatnych)