Opinia o ostatnim relikcie PRL

Polskie szkoły wyższe, czyli ostatni relikt PRL [OPINIA]

Gazeta Prawna

…Rząd poważnie zainteresowany rozwojem kraju powinien wesprzeć zmiany, doinwestowując system grantowy. W cywilizowanych krajach pracownicy uczelni czerpią większość dochodów z projektów finansowanych grantami przyznawanymi w drodze konkursów. W Polsce całkowite dochody naukowców są zwiększane tylko nieznacznie. To zaś będzie ograniczało napływ zdolnych ludzi, nawet gdy skończy się tam PRL.

Stanowisko KRASP skandalem

Czarnek: z wielkim zażenowaniem przyjmuję stanowisko KRASP dot. wolności akademickiej

Nauka w Polsce

Z wielkim zażenowaniem przyjmuję stanowisko Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie wolności akademickiej – KRASP występuje przeciwko Konstytucji RP i już to samo w sobie uważam za skandal – tak skomentował negatywne stanowisko KRASP dot. pakietu wolnościowego szef MEiN Przemysław Czarnek.…Prace nad zmianami w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – jak głosi uzasadnienie projektu nowelizacji – zostały zainicjowane w związku z naruszeniami wolności wyrażania poglądów, występującymi na uczelniach, skutkującymi wysoce niepożądanym zjawiskiem cenzury myśli i słowa.

Zmiany w ewaluacji uczelni wyższych.

Czarnek wywraca polską naukę. Nowi faworyci? Teologia, KUL i uczelnia ojca Rydzyka

Gazeta Prawna

Na połowę stycznia minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział przedstawienie zmian w ewaluacji uczelni wyższych. Zgodnie z obowiązującymi zasadami miała ona objąć lata 2017 – 2020, ale ostatecznie została wydłużona jeszcze o rok i do oceny jednostek naukowych wliczy się także 2021 rok. Ewaluacja po raz pierwszy zostanie przeprowadzona według nowych zasad….Nowy wykaz czasopism powtarza także błąd poprzedniego – będzie obowiązywał wstecz. – Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, punktację za artykuły naukowe opublikowane w ostatecznej formie w latach 2019–2021 ustala się zgodnie z ostatnim wykazem czasopism sporządzonym i udostępnionym przez ministra w okresie objętym ewaluacją – tłumaczy Anna Ostrowska

Ewentualne zniesienie habilitacji wymaga dyskusji

Ewentualne zniesienie habilitacji wymaga dyskusji

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/student/zniesienie-habilitacji-opinia-prof-grzegorza-krawca,501645.html?fbclid=IwAR2gJ2ZKiqeItF4qjMzXNgEME7haCwtUSQ–94ejdGKUdhPZqTPbDTBCAis

Likwidując habilitację, należałoby wprowadzić coś na jej miejsce. To coś nowego wcale nie musi być lepsze – system uczelnianego tenure może być bowiem jeszcze bardziej patologiczny niż państwowa habilitacja. Lepiej zatem ją utrzymać; przemawia za tym także „święta” tradycja – uważa prof. Grzegorz Krawiec z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Otwarcie ministra na wartościowe inicjatywy

Minister nauki do rektorów: będę zmierzał do wzrostu znaczenia nauki polskiej na świecie

PAP

„Jestem otwarty na wartościowe inicjatywy, uwagi i sugestie. Będę konsekwentnie zmierzać do wzrostu znaczenia nauki polskiej na arenie międzynarodowej oraz do dalszego efektywnego rozwoju synergii nauki i gospodarki, realizując ideę +rozwój przez naukę+” – zadeklarował.

Początek nowej ery studiowania?

Uczelnie w całej Polsce przygotowują się do powrotu. Obrony prac magisterskich i doktorskich przez internet. Co z sesją i rekrutacją?

Dziennik Polski

Uczelnie w całej Polsce muszą radzić sobie z epidemią koronawirusa. Zajęcia odbywają się za pośrednictwem platform online, a placówki już przygotowują się do przeprowadzenia sesji, obron prac magisterskich i doktorskich oraz do rekrutacji na kolejny rok akademicki. Dziennikarze Polska Press Grupy przygotowali podsumowanie sytuacji w poszczególnych województwach.

….Są takie przedmioty, które uda się w dużej mierze bądź w całości zrealizować w trybie zdalnym. Tu będzie można od razu przystępować do sesji. Jednak na niektórych kierunkach studiów, np. na chemii, biologii czy fizyce, zajęcia wymagają jeszcze pracy w laboratoriach lub pracowniach. I to trzeba będzie nadrobić. Mamy nadzieje że uda się to zrobić w jakimś ograniczonym zakresie i z zachowaniem środków ostrożności jeszcze w czerwcu – mówi Katarzyna Dziedzik, rzecznik prasowy Uniwersytetu w Białymstoku….

Nie są niezbędne ogromne budynki, campusy i sale wykładowe

Kolejny efekt Covid-19 – schyłek uniwersytetów jakie znamy. Świat akademicki czekają trudne miesiące, jeśli nie lata

wpolityce.pl

…doświadczenia kilkutygodniowego lock down udowodniły wszystkim iż po to aby studiować nie są niezbędne ogromne budynki, campusy i sale wykładowe w których gromadzą się młodzi ludzie z całego świata. Platformy edukacyjne, czy interaktywne komunikatory stosowane głównie w kontaktach biznesowych spowodują, że część przynajmniej zajęć z powodzeniem może zostać przeniesiona on-line.

Oznaczać to może, że posiadana baza akademicka będzie po prostu jak na nowe potrzeby zbyt duża, jej utrzymanie przecież kosztuje a stosowane w wielu krajach świata dotacje nie wzrosną w realiach kryzysu ekonomicznego

W sprawie fakultatywności habilitacji.

UCHWAŁA RMN W SPRAWIE FAKULTATYWNOŚCI HABILITACJI

FA 4/2020

Rada Młodych Naukowców podjęła uchwałę w sprawie fakultatywności habilitacji. Obecne przepisy w tym zakresie uznano za nieefektywne.

Faktyczna fakultatywność habilitacji powinna, zdaniem RMN, dopuszczać równoległe ścieżki kariery naukowej. W uchwale wskazano, że pierwsza ze ścieżek miałaby charakter stricte naukowy i powinna prowadzić przez habilitację do profesury. Druga – powinna umożliwiać obejmowanie stanowisk i funkcji w uczelni także osobom ze stopniem doktora. „Ze względu na to, że habilitacja jako stopień występuje w innych krajach bardzo rzadko, jej fakultatywność umożliwiłaby m.in. większą elastyczność w zatrudnianiu w polskich uczelniach wyższych naukowców, którzy realizowali swą karierę zagranicą, przy jedynym kryterium dorobku zatrudnionej osoby. Podejście to pozwoli władzom uczelni na bardziej elastyczne kształtowanie swych polityk zatrudnienia, przyczyniając się do zwiększenia autonomii uczelni wyższych” – napisała Rada Młodych Naukowców……..

Nowy minister od nauki, choć nie naukowiec

Spychalski: w czwartek prezydent powoła Wojciecha Murdzka na nowego ministra nauki 

PAP

… Murdzek urodził się w 1957 r. w Świdnicy. W 1981 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Na tej samej uczelni, w 1988 r., ukończył studia podyplomowe na kierunku Projektowanie Systemów Mikroprocesorowych, a w 2008 r. – studia podyplomowe na kierunku New Public Management w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

W latach 1981-1992 był konstruktorem w Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Świdnicy. Między 1990 a 1998 r. – wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Świdnicy. W latach 1999-2002 był starostą Powiatu Świdnickiego, a od 2002 do 2014, przez trzy kadencje, sprawował urząd prezydenta Świdnicy. Jako prezydent miasta ściśle współpracował z lokalnymi uczelniami…..

Bolszewicka zaraza na polskich uczelniach

Prof. Grzegorz Górski: Bolszewicka zaraza na polskich uczelniach

fronda.pl

„W niewoli marksistowskich sofizmatów… Bolszewia rządzi!” – pisze prof. Grzegorz Górski, komentując stanowisko Konferencji Rektorów Akademickich Szkół wyższych ws. LGBT….”Jest to niepojęte, iż wydawałoby się że poważni ludzie, mogą podpisać się pod taki słowami. Jeśli tak jest, to oznacza niestety, że „bolszewicka zaraza” wyrażająca się w immanentnym tkwieniu w postmarksistowskich sofizmatach, jest wszechogarniającym stanem umysłów przynajmniej przywódczej grupy polskich uczelni publicznych”