2013 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 29,000 times in 2013. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 11 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Pani Doktor Półtawska uczy swoim życiem

Uzasadnienie przyznania Medalu Przemysła II – 2013

AKO

Uzasadnienie przyznania medalu za rok 2013

 

Pani Dr Wandzie Półtawskiej

 

 

 

Kapituła Orderu ma wielki zaszczyt i przyjemność przyznać w imieniu Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu Medal  Przemysła II za rok 2013

 

Pani Doktor Wandzie Półtawskiej,

 

w wyrazie podziękowania za niecodzienne bohaterstwo Jej życia, potwierdzane przez nią codziennie. Pani Doktor Półtawska uczy swoim życiem, że możliwym jest zachowanie człowieczej godności i dążenia do doskonałości w najtrudniejszych warunkach. Uczy nas, że pomimo swojej kruchości, możliwości wad, błędów i załamań, życie jest wartością nadrzędną, dla której zachowania i doskonalenia warto i należy pracować, a jeśli trzeba, także walczyć przez całe życie.

Życiorys Pani Dr Wandy Półtawskiej wpleciony jest we współczesną historię Polski i stanowi jej jasne, uczłowieczone odbicie…….

Pani doktor Wanda Półtawska uczy dostrzegania w każdym człowieku potencjału dobra, jego godności i możliwości zwycięstwa nad złem. Jest siłaczką duchową, która nie widzi możliwości kompromisu dobra ze złem. Jest przykładem żywego pomnika polskiej kobiety, która w delikatnej postaci i wrażliwej osobowości jest duchowym mocarzem.

Patrząc na życie i osiągnięcia Pani Dr Półtawskiej łatwiej jest zrozumieć, dlaczego Polska przetrwała wszystkie historyczne zawieruchy i ciągle ma przed sobą drogę rozwoju – to pełne poświęcenia, pracowite, mądre kobiety polskie ratowały przed zniszczeniem to, co najcenniejsze w czasach kataklizmów – ludzkie życie, ludzką  godność oraz wiarę w lepszą przyszłość, opartą na silnej rodzinie oraz miłości do Boga, Ojczyzny i drugiego człowieka.

Oświadczenie w sprawie nierzetelności dziennikarskiej

Oświadczenie w sprawie nierzetelności dziennikarskiej

pro-life.pl

Wystąpienia prof. Andrzeja Kochańskiego, genetyka PAN i lekarza, informującego o negatywnych skutkach in vitro na sympozjum naukowym zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka i samorządowców Miasta Częstochowa oraz na Polskim Kongresie Genetyki w Poznaniu, spotkały się z nierzetelnym przekazem medialnym.
Wobec faktu, że polskie społeczeństwo otrzymuje niemal wyłącznie jednostronny, zgodny z linią programową rządu, przekaz na temat tej procedury, publikacje medialne deprecjonujące naukowe i merytoryczne argumenty krytyczne wobec in vitro są szczególnie szkodliwe.
Wyjątkowo nieobiektywnie przygotowanym materiałem medialnym jest audycja Piotra Glinkowskiego „Czarno na białym” TVN24, 15. X. br. (http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/ekspert-episkopatu-i-profesor-pan-o-in-vitro-to-eksperymentalna-produkcja-ludzi,363310.html).
Uważamy, że w programie, nie spełniającym wymogów etyki dziennikarskiej oraz zawodowego profesjonalizmu, dokonano wielu manipulacji……

Święto UJ przez rok – a co z nauką ?

Święto UJ przez rok

Dziennik Polski

JUBILEUSZ. 2014 będzie w Małopolsce Rokiem Jubileuszowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uchwałę wyrażającą szacunek dla kilkusetletniej historii krakowskiej uczelni sejmik podejmie 30 grudnia.

Wcześniej, bo już w tym tygodniu Senat RP zdecyduje o ustanowieniu 2014 Rokiem Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego…..

U nas jest najwięcej profesorów i ludzi z tytułami naukowymi

Rzecznik PiS: „Średnia naszego wykształcenia jest najwyższa w Sejmie, u nas jest najwięcej profesorów i ludzi z tytułami naukowymi”

wpolityce.pl

To obraz PiS zupełnie nieznany…

„Średnia naszego wykształcenia jest najwyższa w Sejmie, u nas jest najwięcej profesorów i ludzi z tytułami naukowymi, a to jest obraz PiS Polakom zupełnie nieznany”. „Chciałbym, żeby PiS miał obraz prawdziwy” – mówi rzecznik PiS pytany, jaki obraz partii chciałby wykreować.

… I nie będziemy mówić, że ktoś nam przeszkadzał!

„Chcemy wziąć w swoje ręce rządy, stanąć z otwartą przyłbicą przed wyborcami i powiedzieć: my bierzemy na siebie odpowiedzialność, nie uciekamy się układów koalicyjnych, nie będziemy skarżyć się, że ktoś nam przeszkadzał – mówi gość RMF FM. Uważamy, że koalicja się nie sprawdza, dlatego chcemy władzy samodzielnej” – tłumaczy.

A jeśli PiS nie będzie mógł rządzić samodzielnie? „Nie zakładamy takiej sytuacji” – mówi Andrzej Duda w RMF FM. „Dziś jesteśmy jedyną realną opozycją. Wyborcy to dostrzegą” – zapewnia.

Uczelnie plajtują

Uczelnie plajtują. Nie mają na pensje

Dziennik Gazeta Prawna

Prywatne szkoły wyższe boleśnie odczuwają skutki niżu demograficznego. Część nie płaci już wynagrodzeń, a ich konta zajmują komornicy. Ostatnią deską ratunku może być wsparcie z budżetu.

 

Rząd woli, aby Polacy w poszukiwaniu pracy emigrowali za granicę

Zamiast zielonej – bezludna wyspa!

Gazeta Finansowa

….Sześć lat urzędowania rządu premiera Donalda Tuska dobitnie pokazało, że zamiast tworzyć miejsca pracy, rząd woli, aby Polacy w poszukiwaniu pracy emigrowali za granicę. Dzięki temu stopa bezrobocia nie wzrosła tak gwałtownie w ostatnich latach, jak można było się tego spodziewać. Taka polityka jest jednak drogą donikąd. Już za kilka lat możemy bowiem stać się najbardziej wyludnionym krajem w UE, całkowicie pozbawionym ludzi młodych. A wtedy rozwój gospodarczy Polski może stać się nieosiągalnym marzeniem!

 

Niemiecki Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden poinformował, że liczba Polaków emigrujących do Niemiec w drugim półroczu 2013 r. zwiększyła się w stosunku do wyników z pierwszego półrocza o 4,3 proc.

 

Nie tylko miejsca pracy

Dane niemieckiego urzędu za pierwsze półrocze 2013 r. mówią, że do Niemiec przybyło 93 tysiące Polaków, zaś w ciągu czterech miesięcy drugiego półrocza do Niemiec przybyło ich już 97 tysięcy. Niemcy to nadal jeden z najważniejszych kierunków emigracji zarobkowej Polaków. Niemiecka gospodarka ma dzisiaj do zaoferowania Polakom m.in. aż 33 tysiące nieobsadzonych miejsc nauki zawodu. Strona niemiecka podkreśla, że szczególnie mile widziani są z kandydaci z Polski z dobrym wykształceniem i wysokimi kwalifikacjami……..

Uniwersytet zwalnia pracowników, politechnika szuka ratunku w Chinach

Uniwersytet w Białymstoku będzie zwalniać

onet.pl

Na uniwersytecie już nie potrzebują tylu wykładowców. Uniwersytet w Białymstoku zapowiada zwolnienia. Pracę może stracić nawet 80 osób z 1600 zatrudnionych.

– Zwol­nie­nia są, nie­ste­ty, ko­niecz­ne. W tym roku bar­dzo od­czu­li­śmy spa­dek licz­by stu­den­tów. W tej chwi­li mamy bli­sko 5 proc. mniej stu­den­tów sta­cjo­nar­nych i 15 proc. mniej stu­den­tów nie­sta­cjo­nar­nych niż przed ro­kiem – mówi Ka­ta­rzy­na Dzie­dzik z Uni­wer­sy­te­tu w Bia­łym­sto­ku…..

…..Robimy wszystko, żeby zwolnień uniknąć – zapewnia prof. Lech Dzienis, rektor Politechniki Białostockiej.

Na tej uczelni udało się w tym roku akademickim uruchomić wszystkie kierunki studiów.

– Ale odczuwamy mniejszą liczbę studentów, szczególnie na studiach zaocznych.

Dlatego uczelnia chce się bardziej otworzyć na studentów zagranicznych. Dziś rektor wyjeżdża do Chin, by tam reklamować Politechnikę Białostocką.

KONFERENCJA – Prawo do informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej – efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju

Instytut Nauk Prawnych PAN

V. doroczna konferencja INP PAN i RPO – 11 grudnia 2013 r

(03.12.2013)
V. doroczna konferencja INP PAN i RPO
11 grudnia 2013 r., Polska Akademia Nauk, Warszawa, Pałac Staszica, Sala Lustrzana

Plan konferencji
Prawo do informacji publicznej – efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju
11 grudnia 2013 r., Polska Akademia Nauk, Warszawa, Pałac Staszica, Sala Lustrzana

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników

9.30 – 9.50 – Otwarcie i powitanie uczestników konferencji

9.50 – 10.20 – Referat wprowadzający, Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli

10.20 – 12.20 I sesja: Stan obecny prawa informacji publicznej – moderator: prof. Irena Lipowicz, RPO
prof. dr hab. P.Fajgielski, KUL, Rola prawa do informacji w demokratycznym państwie prawnym w świetle poglądów prof. Teresy Górzyńskiej
Minister Adam Jasser, KPRM, Otwartość i przejrzystość dostępu do informacji a sprawne funkcjonowanie państwa
dr Grzegorz Sibiga, INP PAN, Sposób regulacji ograniczeń dostępu do informacji publicznej w polskim ustawodawstwie
prof. dr hab. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk, Romuald Szewczuk, Sąd Najwyższy, Kolizja wartości konstytucyjnych – prawo dostępu do informacji publicznej a prawo do ochrony sfery prywatności (uwagi na tle wniosku Pierwszego Prezesa Sqdu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2013 r.)

Dyskusja

12.20 – 13.20 – lunch

13.20 – 15.20 II sesja: Perspektywy rozwoju prawa do informacji – moderator: dr Mateusz Błachucki, INP PAN
prof. dr hab. Anna Sobaczewska, INP PAN, dr Agnieszka Piskorz-Ryń, WPiA UKSW, Postulowane zmiany w ustawie o dostępie do informacji publicznej według ekspertyzy INP PAN dla MAiC
Karolina Miksa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Konstytucyjność ustawowego wyznaczenia zakresu pojęcia „informacja publiczna” na przykładzie wniosku RPO o stwierdzenie niekonstytucyjności art. 284 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
dr Bogdan Fischer, UJ, Reforma europejskiego prawa ochrony danych osobowych i jej konsekwencje dla prawa do informacji
Maciej Groń, MAiC, Wydzial Administracji i Nauk Społecznych PW, Zmiany w prawie UE w zakresie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego – wyzwania dla polskiego prawodawcy
dr Mariusz Maciejewski, INP PAN, Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej a prawa własności intelektualnej

Dyskusja

15.20 – 15.40 – Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Bezprecedensowe przerwanie wykładu ks. prof. Pawła Bortkiewicza

Bezprecedensowe przerwanie wykładu ks. prof. Pawła Bortkiewicza – mamy nagranie całego zajścia

blubry.pl/

W czwartek, 5 grudnia, na Uniwersytecie Ekonomicznym odbył się wykład ks. prof. Pawła Bortkiewicza pt. „Czy gender to dewastacja człowieka i rodziny?”. Został on jednak przerwany i po interwencji Policji musiał być przeniesiony do innej sali. Na nagraniu widoczni są prowokatorzy (według „Gazety Wyborczej” happenerzy), przygotowanie do prowokacji, sama prowokacja oraz akcja Policji. Nagranie trwa niecałe 26 minut i jest zrobione bez cięć. Film dedykuję prof. Romanowi Kubickiemu, prof. Ewie Kraskowskiej, prof. Krzysztofowi Podemskiemu, prof. Magdalenie Środzie, rektorowi UAM prof. Bronisławowi Marciniakowi, poseł Agnieszce Kozłowskiej-Rajewicz, a także redaktorowi naczelnemu poznańskiej „Gazety Wyborczej”.

Głównym elementem prowokacji było chodzenie po pulpicie akademickim mężczyzny przebranego za kobietę. Ponadto „w programie” znalazły się krzyki, gwizdy i szarpanina z Policją. W pobliżu głównego „aktora”, anarchisty, założyciela skłotu Od:zysk, znanego z wielu innych akcji (m.in. rzucanie w budynku sądu zgniłymi jajami), zasiedli m.in. dr Andrzej W. Nowak (Instytut Filozofii UAM), Aleksandra Sołtysik-Łuczak (prezes zarządu stowarzyszenia kobiet Konsola), dr Marta Mazurek (Instytut Językoznawstwa UAM, Gender Studies UAM) oraz dr Maciej Duda (w ramach Gender Studies UAM prowadził zajęcia z „gender mainstreamingu”)…….