Czy zagraniczni studenci zrekompensują koszty promocji uczelni ?

Uczelnie kuszą za granicą

Rz

Obcokrajowcy mają pomóc przetrwać niż demograficzny i dać zarobić…

– Nasze uczelnie starają się być obecne na targach edukacyjnych w różnych krajach, ale przede wszystkim poszukują studentów na Ukrainie – potwierdza Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, która wraz z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich od 2005 r. prowadzi program promujący uczelnie za granicą „Study in Poland”.

Jednak zagraniczne targi to kosztowna promocja. Wyjazd jednego pracownika uczelni może kosztować ok. 8 – 15 tys. zł. Za stoisko na Ukrainie płaci się ok. 1 tys. euro.

W tym roku po raz pierwszy, po interwencji rektorów, zagraniczną promocję wspiera finansowo Ministerstwo Nauki. Przeznaczyło 350 tys. zł m.in. na wyjazdy na dwie międzynarodowe imprezy konferencyjno-targowe: w Vancouver i Kopenhadze.

Poza tym resort zdecydował, że będzie koordynator międzynarodowej promocji, i wyznaczył do tego zadania Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Same uczelnie mają też inne pomysły, np. angażują zagraniczne agencje rekrutacyjne, które poszukują kandydatów…

Aby uczelnie zdążyły przygotować się do zmian

Będą zmiany w szkolnictwie wyższym

Rz

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi cykl spotkań z władzami polskich uczelni, by omówić zmiany w statutach tych placówek

Zmiany związane są z wejściem w życie, od nowego roku akademickiego, ustaw reformujących szkolnictwo wyższe.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka spotkała się w Białymstoku z senatami dwóch miejscowych uczelni: Uniwersytetu w Białymstoku i Politechniki Białostockiej.

Spotkania na uczelniach odbyły się już m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Łodzi. Łącznie przedstawiciele ministerstwa ma odwiedzić ponad pięćdziesiąt placówek.

Jak powiedziała na konferencji prasowej w Białymstoku prof. Kudrycka, spotkania służą temu, aby uczelnie zdążyły przygotować się do zmian, które wejdą w życie 1 października…..

Otwarte konkursy na rektorów i dziekanów

Uczelnie zorganizują otwarte konkursy na rektorów i dziekanów

Dziennik Polski”

„Dziennik Polski”: Do tej pory obowiązywały wybory – rektora wybierali przedstawiciele pracowników i studentów sami wyłonieni w wyborach. Przepisy, wchodzące w życie w październiku, wprowadzają dodatkowe możliwości – oprócz obecnie stosowanego rozwiązania, nowością jest wybieranie rektora w konkursie. Mogą w nim wziąć udział przedstawiciele sektora zewnętrznego z dużym doświadczeniem menedżerskim. Ustawa zakłada, że uczelnia ma zapisać w statucie sposób wyłaniania rektora…..

Dlaczego resort nauki zaproponował zapis o konkursach? Jak tłumaczy Bartosz Loba, rzecznik prasowy ministerstwa, doświadczenie menedżerskie i spojrzenie z zewnątrz środowiska uczelni może być pomocne w skutecznym zarządzaniu.

– Uczelnie stoją przed wieloma wyzwaniami i aby budować swoją pozycję na konkurencyjnym rynku, także w czasach niżu demograficznego, muszą wykorzystać swój potencjał we współpracy z sektorem zewnętrznym, zwłaszcza w komercjalizacji wyników swoich badań i zarabianiu na nich – argumentuje rzecznik, dodając, że jednym z filarów reformy jest otwarcie uczelni na otoczenie społeczno-gospodarcze.

Realizowana możliwość wyboru rektora, prorektorów i dziekanów wydziałów w drodze otwartych konkursów

Rektor będzie z konkursu?

Rz

Najstarsza uczelnia w Polsce może zacząć proces zmian obyczajów i tradycji akademickich dotyczących wyborów władz szkół wyższych.

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Karol Musioł zaproponował, by w statucie krakowskiej uczelni zapisać możliwość wyboru rektora, prorektorów i dziekanów wydziałów w drodze otwartych konkursów.

Taką możliwość daje uczelniom nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (od nowego roku akademickiego wchodzi w życie). Ustawa mówi, że uczelnia w statucie ma zapisać sposób wyłaniania rektora. Może on być powołany – tak jak obecnie – w drodze wyborów albo wybrany w konkursie – co jest zupełnie nowym pomysłem…..

Ustawa nic nie mówi o wyborach rektora na uczelniach niepublicznych. Mimo to niektóre z nich same wprowadzają konkursy. Tak będzie w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu.

– Zależy mi, by jak najlepiej zabezpieczyć uczelnię przed negatywnymi efektami działania ludzi, którzy będą mieli na uwadze własne interesy, a nie rozwój uczelni – mówi Krzysztof Pawłowski, założyciel szkoły wyższej. – Formuła konkursu jest najlepszym sposobem wyłonienia rektora. Wybory rozbijają jedność uczelni. Często rektorów wybierani są na  reprezentanci czyichś interesów – mówi. Dodaje, że dobrym przykładem są amerykańskie uniwersytety. – Prezydentem uczelni zostaje osoba z zewnątrz, która ma inne doświadczenia i może przenieść dobre praktyki.

Finansowanie badań i modernizacja uniwersytetów to jedno z kluczowych zagadnień

Nauka i szkolnictwo wyższe w czasie polskiego przewodnictwa

PAP – Nauka w Polsce,

Finansowanie badań i modernizacja uniwersytetów to jedno z kluczowych zagadnień w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego, którymi Unia Europejska będzie się zajmować w czasie polskiego przewodnictwa – poinformowała w poniedziałek minister nauki Barbara Kudrycka.

„Trwają prace nad Wspólnymi Ramami Strategicznymi dla finansowania badań naukowych i innowacji” – powiedziała Kudrycka dziennikarzom i poinformowała, że 10 podmiotów z Polski zgłosiło swoje uwagi do „Zielonej księgi”, dotyczącej strategii finansowania badań od 2014 r., opublikowanej przez Komisję Europejską. Komisja ma do końca roku opracować wnioski ze zgłaszanych przez kraje członkowskie zastrzeżeń…

….Polska przygotuje podczas swojego przewodnictwa kilka spotkań poświęconych problematyce nauki i szkolnictwa wyższego. 20 lipca w Sopocie odbędzie się konferencja ministerialna na temat Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Dzień później, również w Sopocie, zbierze się Rada UE ds. Konkurencyjności. Sopot będzie też gościł 24 i 25 października konferencję na temat modernizacji uniwersytetów. Z kolei w Warszawie 26 i 27 września zaplanowano spotkanie poświęcone unijnemu programowi stypendialnemu dla naukowców „Marie Curie” ……

Doradca prezydenta: polski internet to rynsztok

Doradca prezydenta: polski internet to rynsztok

onet.pl

To zawsze sprawa sposobu reagowania na rzeczy, które jednak są naganne i mnie zdumiewają – komentował w RMF FM sprawę działalności portalu antykomor.pl i akcji ABW przeciw jego twórcy doradca prezydenta ds. międzynarodowych Roman Kuźniar, dodając, że „polski internet to często rynsztok”. Jednocześnie przyznał, że akcja ABW nie ucieszyła prezydenta.

W środę rano do mieszkania Roberta Frycza, autora krytycznej wobec prezydenta Bronisława Komorowskiego strony antykomor.pl, wkroczyli przedstawiciele ABW i policjanci, którzy przeszukali mieszkanie, zabezpieczyli laptopa oraz inne nośniki danych. Akcja ABW w oczach wielu komentatorów była zamachem na wolność słowa.

Zdaniem profesora Kuźniara, nie można wpadać ze skrajności w skrajność. – Powinniśmy być szczególnie wyczuleni na zdolność łączenia wolności z jakimiś elementarnym porządkiem społecznym – powiedział doradca Bronisława Komorowskiego, zwracając uwagę na brutalność wielu wypowiedzi na forach internetowych…

Na polskich uczelniach należałoby z góry określić ilość poszczególnych katedr.

O nauczaniu prawa oraz kształceniu prawników

Rz

Bez profesjonalizacji uczelni reforma kształcenia prawników nie będzie możliwa – zwraca uwagę dr hab., prof. UJ, Katedra Prawa Cywilnego….

Po roku 1990 odzyskana wolność przyniosła także, jako efekt uboczny, załamanie struktury uniwersytetu. Profesorowie prawa nie poddali się procesowi pauperyzacji nauki, tylko odważnie zaczęli korzystać z szans nowej gospodarki. Powstawały wielkie firmy prawnicze, a rola uniwersytetu sprowadzała się w coraz większym stopniu jedynie do funkcji socjalnego, bezpiecznego zaplecza, chroniącego przed ryzykami niepowodzeń gospodarczych oraz dającego prestiż, ułatwiającego adwokackie kariery. W tym czasie w coraz mniejszym stopniu uniwersytet pełnił rolę miejsca, w którym dyskutowane są najpoważniejsze problemy prawnicze. Prawnicy zatrudnieni na uniwersytecie, w poszukiwaniu odpowiadających im potrzebom i oczekiwaniom zarobków, znaleźli się w przeróżnych sytuacjach konfliktu.

W idealnej konstrukcji tej odmiany kontynentalnej tradycji prawa, w której znalazła się Polska, profesorowie pełnili funkcję niezależnych sędziów nad prawem, którzy sugerowali nowe objaśnienia istniejących norm oraz konstruowali przesłanki dalszego rozwijania prawa przez sądy. Pełnienie tej funkcji wymaga niezależności. Stanowisko profesorskie w danej sprawie powinno być wynikiem samodzielnej, wolnej od konfliktów interesu myśli. W przeciwnym razie profesorowie przestają pełnić swoją rolę. Stają się rodzajem lobbystów i rzeczników cudzych interesów….

…Jakakolwiek reforma systemu kształcenia prawników na Uniwersytecie wymaga istnienia grupy profesorów skoncentrowanych niemal wyłącznie na procesie kształcenia i nauki. Jest niemal nie do pogodzenia prowadzenie pełnej praktyki prawniczej oraz zaangażowanej pracy uniwersyteckiej…….

Wprowadzana reforma szkolnictwa skoncentrowana jest wokół nowego modelu uzyskiwania stopni naukowych i tytułu profesora. Nie zmienia jednak podstawowej kwestii, jaką jest obsadzanie katedr. Tutaj model niemiecki mógłby być ważnym źródłem inspiracji. Na polskich uczelniach należałoby z góry określić ilość poszczególnych katedr. Ta kwestia nie powinna być w gestii uczelni, jeżeli katedra ta finansowana ma być ze środków publicznych. Katedry nie powinny oznaczać instytutów z wieloma profesorami. W katedrze powinien być jeden profesor i jego asystenci. Profesorowie ci powinni być powoływani w drodze konkursów publicznych, w wyniku których przedstawiano by Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej trzech kandydatów. Tam ostatecznie zapadałby wybór. Profesor powinien być tak wynagradzany, aby mógł wyłącznie poświęcić się uniwersytetowi….

Można porównywać mocne i słabe strony uczelni

Mocne strony polskich szkół wyższych

Rz

– Dzięki rankingowi można porównywać mocne i słabe strony uczelni – mówił prof. Witold Jurek, wiceminister nauki, podczas wczorajszego ogłoszenia wyników 12. edycji Rankingu Szkół Wyższych.

Pełen ranking nawww.rp.pl/uczelnie2011

Zaskarżone opłaty za studiowanie na drugim kierunku

PiS zaskarżył do TK ograniczenie w studiowaniu na kilku kierunkach

PAP – Nauka w Polsce

Klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zaskarżył w środę do Trybunału Konstytucyjnego przepisy wprowadzające opłaty za studiowanie na drugim kierunku studiów stacjonarnych – poinformował Kazimierz Michał Ujazdowski (PiS). „Studia stacjonarne to podstawowa domena działalności edukacyjnej szkół publicznych. Konstytucja nie zezwala na skomercjalizowanie tej domeny” – powiedział Ujazdowski podczas konferencji prasowej zorganizowanej przed bramą Uniwersytetu

Uniwersytety z Warszawy i Krakowa wciąż okupują pierwsze i drugie miejsce.

Uniwersytet Warszawski – uznanie na świecie

Rz

Uniwersytety z Warszawy i Krakowa wciąż okupują pierwsze i drugie miejsce.

Nie odważyłbym się powiedzieć, która uczelnia jest lepsza – twierdzi prof. Michał Kleiber, przewodniczący kapituły rankingu szkół wyższych, prezes Polskiej Akademii Nauk. – Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński to dwie najbardziej reprezentacyjne uczelnie. Różnica między nimi jest niewielka. To zresztą wskazuje ranking, w którym od lat raz jedna jest pierwsza, a raz druga.

Uczelnie z Warszawy i z Krakowa są bezkonkurencyjne..

Zobacz tabele z wynikami rankingu szkół wyższych 2011