Chcemy stworzyć całkiem nowy model szkolnictwa.

Gowin: „Ustawa 2.0” stworzy nowy model szkolnictwa. Nie chodzi nam o rewolucję

onet.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawi wkrótce tzw. Ustawę 2.0 zmieniającą rozwiązania dot. nauki w Polsce. – Chcemy stworzyć całkiem nowy model szkolnictwa. Nie chodzi nam o rewolucję, bo ta nie sprzyja edukacji – mówi Onetowi szef resortu Jarosław Gowin.

Do 29 kwietnia  Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego czeka na zgłoszenia zespołów, które zaproponują założenia tzw. Ustawy 2.0, czyli nowej ustawy, która odpowie na potrzeby innowacyjnej nauki i nowoczesnych uczelni. Nadesłane propozycje oceni komisja konkursowa, której przewodniczącym będzie -wybitny fizyk prof. Tomasz Dietl.

Rolą komisji konkursowej będzie wybór trzech najlepszych projektów nadesłanych do ministerstwa. Prace komisji potrwają do połowy maja. Po opublikowaniu wyników konkursu wybrane zespoły przystąpią do szerokich konsultacji społecznych. Dyskusje środowiskowe będą mogły potrwać do stycznia 2017 r…

Ustawa 2.0: znamy skład komisji konkursowej

serwis MNiSW

…Konkurs Ustawa 2.0 to wyjątkowo przedsięwzięcie, które umożliwi środowisku naukowemu stworzenie własnej, przystosowanej do ich potrzeb, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W pierwszym etapie zespoły złożone z badaczy, doktorantów i studentów przygotują założenia, na których według nich powinny opierać się nowe przepisy.

– W środowisku panuje powszechna zgoda: potrzebna jest nowa ustawa, ale nie przygotowana w pośpiechu ani nie narzucona odgórnie – rozpoczął konferencję prasową minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. – Zależy nam na projektach szczególnie śmiałych, które nie ograniczą się do kontynuacji obecnego stanu rzeczy.

Przewodniczącym komisji został prof. Tomasz Dietl – wybitny polski fizyk, pracujący obecnie w Instytucie Fizyki PAN, w Instytucie Fizyki Teoretycznej UW oraz Advanced Institute for Materials Research na Tohoku University. Prof. Dietl był m.in. członkiem Rady Naukowej i Komitetu Sterującego Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. – Autorytet profesora jest szansą, by zbudować nowy model nauki i szkolnictwa na miarę XXI wieku – zaprezentował nowego przewodniczącego wicepremier Gowin…..

Gowin: uczelniom będzie się opłacało przyjmować mniej studentów

Gowin: uczelniom będzie się opłacało przyjmować mniej studentów

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,409192,gowin-uczelniom-bedzie-sie-oplacalo-przyjmowac-mniej-studentow.html

„Kierunek opracowywanych przez nas zmian jest taki, by uczelniom opłacało się rekrutować mniej studentów, ale za to lepszych” – mówił w poniedziałek podczas wizyty na Politechnice Łódzkiej wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin…..

„Obecny system nie potrzebuje rewolucji i takiej nie będzie, ale trzeba systematycznie wprowadzać w nim korekty. Mamy bowiem świadomość, że uczelnie, takie jak Politechnika Łódzka czy Uniwersytet Łódzki, konkurują dziś nie tylko z ośrodkami akademickimi z Wrocławia czy Krakowa, ale z całego świata. Zarówno pod względem aplikowania o granty naukowe, jak i zabiegania o studentów. Co roku rzesze maturzystów wyjeżdżają na studia w całej Europie. To dobrze, bo żyjemy w otwartym świecie, ale zależy nam, aby najlepsi z nich zasilali prestiżowe polskie szkoły wyższe. Dlatego muszą one konkurować o nich pod względem jakości kształcenia” – wyjaśnił szef resortu nauki.

Dodał, że obecne finansowanie publicznych szkół wyższych jest ściśle związane z liczbą studentów, co często prowadzi do obniżenia poziomu wymagań wobec nich. Zagrożeniem dla takiego systemu jest także niż demograficzny…..

„podręczniki historii powinny uczyć po pierwsze prawdy, a po drugie dumy z tego, że się jest Polakiem”. Tłumaczył, że pod względem dbałości o „prawdę polityczną i historyczną” musimy być bardziej konsekwentni i skuteczni.

 

Rozwojowy UJ

Na Uniwersytecie Jagiellońskim ten sam rektor

Dziennik Polski

Uczelnie. – Rozwój, rozwój i jeszcze raz rozwój – tak o swoich planach na nową kadencję mówił wczoraj nowy stary rektor UJ prof. Wojciech Nowak. Podczas wyborów rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na lata 2016-2020 w szranki stanęli: pełniący tę funkcję obecnie prof. Wojciech Nowak oraz prof. Jerzy Szwed z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Głosowało 195 elektorów. Prof. Nowaka poparło 147, zaś jego rywala – 45. Oddano trzy głowy nieważne. Niespodzianki nie było, bo od dawna spekulowano, że prof. Nowak ma zwycięstwo w kieszeni. ….

Czy chodzi o czystkę kadrową ?

Zmiany na uczelniach. MON poprawia system czy wymienia profesorów?

onet.pl

Uczelnie wojskowe czeka rewolucja. Na pierwszy ogień idzie Akademia Obrony Narodowej, która stanie się Akademią Sztuki Wojennej. Jak nieoficjalnie dowiedział się Onet, zmiany czekają też wrocławską Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych, która niebawem może stać się Akademią Wojsk Lądowych. Zdaniem ekspertów, zmiany nie poprawią stanu szkolnictwa wojskowego, ale dzięki nim władza przeprowadzi „czystki” kadrowe na uczelniach…….

W całej sprawie jest jeszcze jeden ciekawy szczegół. Nad nową Akademią – według projektu ustawy – nadzór będzie sprawował minister obrony, a stosunki pracy z pracownikami wygasną po dwóch miesiącach od wejścia w życie ustawy. Stanie się tak, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy i płacy albo jeśli nie przyjmą oni nowych warunków.

– To jest moim zdaniem główny cel tych mian. Chodzi o czystkę kadrowa, a nie jakąś przemyślaną reformę sytemu szkolnictwa wojskowego – uważa gen. Koziej i dodaje, że takie zadanie dostał mianowany niedawno rektor. – Czy w nagrodę zostanie rektorem Akademii Sztuki Wojennej? Czas pokaże – dodaje.

Podpułkownik Ryszard Parafianowicz na stanowisko rektora-komendanta AON został mianowany przez ministra Macierewicza pod koniec ubiegłego miesiąca. Awansowano go też na stopień pułkownika. Parafianowicz dwa lata temu obronił na AON pracę doktorancką pod tytułem: „Podziemie niepodległościowe na Suwalszczyźnie 1944–1952”. Zastąpił na tym stanowisku rektora-komendanta płk. prof. dr. hab. Dariusza Kozerawskiego, który kierował AON przez 22 miesiące.

Szansa na rewolucję w nauce

Wiceminister Piotr Dardziński: Pięć lat na rewolucję w nauce

gazetaprawna.pl

Uczelnie nie powinny być wieżami z kości słoniowej, ale miejscem spotkania i wymiany wiedzy. Zmienić trzeba też system prowadzenia zajęć ze studentami, bo jest zbyt konserwatywny – mówi w wywiadzie dla DGP Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego….

Senat UWM większością głosów odrzucił protesty wyborcze.

Pyrrusowe zwycięstwo senatu UWM

Debata

Senat UWM większością głosów odrzucił protesty wyborcze. Senat uznał więc, że wybory rektora Ryszarda Góreckiego odbyły się zgodnie z prawem i są ważne. Teraz stanowisko senatu będzie analizowane w ministerstwie nauki. Po wyjściu z posiedzenia senatu rektor prof. Ryszard Górecki nie chciał rozmawiać z dziennikarzami, rzucił tylko – wyraźnie zdenerwowany – że nie uprawia polityki, a jedynie dba o dobro uczelni.
W obszernym piśmie z 15 marca rektora UWM Ryszarda Góreckiego do ministra nauki Jarosława Gowina czytamy m.in., że propozycje zmian w statucie UWM były szeroko konsultowane ze społecznością akademicką, w tym ze związkami zawodowymi.
Jednak rektor ukrył fakt, iż związki zawodowe zajęły wspólne stanowisko krytycznie oceniające proponowane zmiany w ordynacji wyborczej. To stanowisko członkowie senatu zignorowali.
Ponadto rektor powołuje się na to, że uchwałą senatu UWM została przekazana ministrowi nauki w ustawowym terminie tj. pismem z dnia 20 maja 2015 roku a minister nie zaskarżył tej uchwały.
Tylko, że wówczas ministrem była Lena Kolarska-Bobińska, koleżanka partyjna senatora Ryszarda Góreckiego.
Przypomnijmy, prof. Ryszard Górecki był jedynym kandydatem i został ponownie wybrany na rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego decyzją 95 ze 116 elektorów……