Szansa na rewolucję w nauce

Wiceminister Piotr Dardziński: Pięć lat na rewolucję w nauce

gazetaprawna.pl

Uczelnie nie powinny być wieżami z kości słoniowej, ale miejscem spotkania i wymiany wiedzy. Zmienić trzeba też system prowadzenia zajęć ze studentami, bo jest zbyt konserwatywny – mówi w wywiadzie dla DGP Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego….

Senat UWM większością głosów odrzucił protesty wyborcze.

Pyrrusowe zwycięstwo senatu UWM

Debata

Senat UWM większością głosów odrzucił protesty wyborcze. Senat uznał więc, że wybory rektora Ryszarda Góreckiego odbyły się zgodnie z prawem i są ważne. Teraz stanowisko senatu będzie analizowane w ministerstwie nauki. Po wyjściu z posiedzenia senatu rektor prof. Ryszard Górecki nie chciał rozmawiać z dziennikarzami, rzucił tylko – wyraźnie zdenerwowany – że nie uprawia polityki, a jedynie dba o dobro uczelni.
W obszernym piśmie z 15 marca rektora UWM Ryszarda Góreckiego do ministra nauki Jarosława Gowina czytamy m.in., że propozycje zmian w statucie UWM były szeroko konsultowane ze społecznością akademicką, w tym ze związkami zawodowymi.
Jednak rektor ukrył fakt, iż związki zawodowe zajęły wspólne stanowisko krytycznie oceniające proponowane zmiany w ordynacji wyborczej. To stanowisko członkowie senatu zignorowali.
Ponadto rektor powołuje się na to, że uchwałą senatu UWM została przekazana ministrowi nauki w ustawowym terminie tj. pismem z dnia 20 maja 2015 roku a minister nie zaskarżył tej uchwały.
Tylko, że wówczas ministrem była Lena Kolarska-Bobińska, koleżanka partyjna senatora Ryszarda Góreckiego.
Przypomnijmy, prof. Ryszard Górecki był jedynym kandydatem i został ponownie wybrany na rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego decyzją 95 ze 116 elektorów……