Chcemy stworzyć całkiem nowy model szkolnictwa.

Gowin: „Ustawa 2.0” stworzy nowy model szkolnictwa. Nie chodzi nam o rewolucję

onet.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawi wkrótce tzw. Ustawę 2.0 zmieniającą rozwiązania dot. nauki w Polsce. – Chcemy stworzyć całkiem nowy model szkolnictwa. Nie chodzi nam o rewolucję, bo ta nie sprzyja edukacji – mówi Onetowi szef resortu Jarosław Gowin.

Do 29 kwietnia  Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego czeka na zgłoszenia zespołów, które zaproponują założenia tzw. Ustawy 2.0, czyli nowej ustawy, która odpowie na potrzeby innowacyjnej nauki i nowoczesnych uczelni. Nadesłane propozycje oceni komisja konkursowa, której przewodniczącym będzie -wybitny fizyk prof. Tomasz Dietl.

Rolą komisji konkursowej będzie wybór trzech najlepszych projektów nadesłanych do ministerstwa. Prace komisji potrwają do połowy maja. Po opublikowaniu wyników konkursu wybrane zespoły przystąpią do szerokich konsultacji społecznych. Dyskusje środowiskowe będą mogły potrwać do stycznia 2017 r…

Ustawa 2.0: znamy skład komisji konkursowej

serwis MNiSW

…Konkurs Ustawa 2.0 to wyjątkowo przedsięwzięcie, które umożliwi środowisku naukowemu stworzenie własnej, przystosowanej do ich potrzeb, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W pierwszym etapie zespoły złożone z badaczy, doktorantów i studentów przygotują założenia, na których według nich powinny opierać się nowe przepisy.

– W środowisku panuje powszechna zgoda: potrzebna jest nowa ustawa, ale nie przygotowana w pośpiechu ani nie narzucona odgórnie – rozpoczął konferencję prasową minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. – Zależy nam na projektach szczególnie śmiałych, które nie ograniczą się do kontynuacji obecnego stanu rzeczy.

Przewodniczącym komisji został prof. Tomasz Dietl – wybitny polski fizyk, pracujący obecnie w Instytucie Fizyki PAN, w Instytucie Fizyki Teoretycznej UW oraz Advanced Institute for Materials Research na Tohoku University. Prof. Dietl był m.in. członkiem Rady Naukowej i Komitetu Sterującego Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. – Autorytet profesora jest szansą, by zbudować nowy model nauki i szkolnictwa na miarę XXI wieku – zaprezentował nowego przewodniczącego wicepremier Gowin…..