Liczne stypendia dla doktorantów

Nowe stypendia dla doktorantów

PAP – Nauka w Polsce

…Jak poinformowało PAP Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, osoby na studiach doktoranckich będą mogły, tak jak dotychczas, pobierać stypendia, wypłacane przez uczelnię lub jednostkę naukową. Są to stypendia doktoranckie (co najmniej 1044 zł miesięcznie). Przy czym w najlepszych instytucjach (np. mających status Krajowego Wiodącego Ośrodka Naukowego – KNOW), doktoranci będą mogli pobierać dodatkowe stypendium, pochodzące z tzw. dotacji projakościowej. Otrzyma je 30 proc. najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich.

Doktorantom będzie przysługiwało też stypendium socjalne. Mieszczą się w nim dotychczasowe stypendia: socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie. Nowością jest, jak poinformował rzecznik MNiSW Bartosz Loba, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

Z kolei ci, którzy mają już otwarte przewody doktorskie mogą się ubiegać o stypendium doktorskie. Wynosi ono maksymalnie 1740 zł. Ponadto dostępne będą stypendia dla najlepszych doktorantów, przyznawane przez rektora uczelni (lub kierownika instytutu naukowego), podobnie jak nagrody rektora dla studentów. Ponadto, najlepsi doktoranci (również podobnie jak studenci) mogą ubiegać się o stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia.

Nowością są stypendia, które mogą otrzymywać doktoranci angażujący się w badania naukowe lub tworzenie nowych technologi..

Doktoranci popierają rządową reformę uczelni

Doktoranci popierają rządową reformę uczelni

PAP

04.02. Warszawa (PAP) – Krajowa Reprezentacja Doktorantów popiera rządową reformę szkolnictwa wyższego. Wśród korzystnych zmian doktoranci wymieniają znaczny wzrost wysokości stypendiów dla 30 proc. najlepszych doktorantów danej uczelni. Problemem pozostaje brak zniżek na przejazdy PKP.

Według GUS, w Polsce w roku akademickim 2009/2010 było 35,5 tys. doktorantów, ponad 25 tys. z nich to uczestnicy studiów doktoranckich stacjonarnych.

„Ta ustawa to dla +młodych+ duża szansa na lepszy rozwój, szybszą karierę akademicką, a także na podniesienie jakości prac doktorskich. Wśród wielu zmian warto podkreślić lepsze dostosowanie systemu finansowania i pomocy socjalnej dla doktorantów. Stypendium doktoranckie nie będzie już wliczane, jak większość innych stypendiów, do dochodu liczonego przy przydzielaniu pomocy materialnej. Istotnym novum będzie dotacja projakościowa do stypendiów dla 30 proc. najlepszych doktorantów danej uczelni” – poinformowała PAP przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Kinga Kurowska.

Doktoranci- praca na pełnym etacie i jednocześnie stypendium

Doktoranci będą mogli pracować na pełny etat i jednocześnie pobierać stypendium

Dziennik Gazeta Prawna

Uczestnik studiów doktoranckich będzie mógł pobierać wyższe stypendium i jednocześnie pracować na pełny etat.

Doktoranci, którzy otrzymają stypendium doktoranckie w roku akademickim 2010/2011, nie będą musieli się zastanawiać, czy bardziej opłaca im się pracować w pełnym wymiarze godzin czasu pracy, czy pobierać stypendium. Będą mogli zarówno pracować (na pełnym etacie), jak i pobierać stypendium. Obecnie wysokość stypendium doktoranckiego to kwota od 1 tys. zł do 1,3 tys. zł. Przed wprowadzeniem zmian student, który chciał otrzymywać stypendium doktoranckie, mógł pracować wyłącznie w niepełnym wymiarze godzin w danej firmie.

– Przepis ten likwiduje fikcję. Doktoranci, którym przyznano stypendium doktoranckie, na okres jego pobierania podpisywali z pracodawcami umowy na niepełny wymiar czasu pracy, aby móc je otrzymywać – mówi Jacek Lewicki, wiceprzewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD)…..

Doktoranci do ministra

Doktoranci do ministra

Rz

Doktoranci ze Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile apelują o utworzenie systemu stypendialnego dla młodych naukowców. Wysłali list do minister nauki prof. Barbary Kudryckiej.

– Proponujemy, by co roku tysiąc najlepszych osób otrzymywało stypendia zapewniające stabilność materialną w czasie studiów doktoranckich ….

Dla doktorantów stypendia i praca

Sejmowe komisje za możliwością podejmowania pracy przez doktorantów

PAP – Nauka w Polsce

Za możliwością podejmowania pracy przez wszystkich doktorantów podbierających stypendium opowiedziały się w środę sejmowe komisje: zdrowia oraz edukacji, nauki i młodzieży. ..

Obecnie w Polsce studiuje ok. 31 tys. doktorantów w państwowych i niepublicznych uczelniach, instytutach PAN oraz Jednostkach Badawczo-Rozwojowych, z czego tylko ok. 11 tys. (35 proc.) otrzymuje stypendia. Stypendia doktoranckie są finansowane przez uczelnie z dotacji stacjonarnej. Ich miesięczna wysokość ustalana jest przez uczelnię prowadzącą studia. Wysokość stypendium doktoranckiego to 1 tys.- 1,3 tys. zł miesięcznie.

Jutro polska nauka będzie tylko pomnikiem

Wrocław: Strajkowali doktoranci z Uniwersytetu Wrocławskiego

 Gazeta Wrocławska

2010-01-27

Doktoranci z Uniwersytetu Wrocławskiego przez ponad godzinę protestowali pod Szermierzem przeciwko niskim stypendiom.

Były znicze, pogrzebowy wieniec i transparenty: „Zaniedbywanie doktorantów dziś. Jutro polska nauka będzie tylko pomnikiem”. W środę o godz. 9. 45 przed Szermierzem na pl. Uniwersyteckim rozpoczął się protest doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego. Młodzi naukowcy domagali się podwyższenia swoich stypendiów – w tej chwili dostają 1050 zł miesięcznie. Walczą o 300 zł podwyżki. Protest to kolejna odsłona akcji ogłoszonej przez młodych naukowców 7 grudnia. 

Zapal świeczkę za przyszłość Uniwersytetu

Zapal świeczkę za przyszłość Uniwersytetu

Blog profesora Jerzego Przystawy

Od kilku miesięcy korytarze Uniwersytetu Wrocławskiego oplakatowane są hasłami „ Doktorant głodny albo biedny”, „Za 1050 złotych nie da się we Wrocławiu godnie żyć”, „Podziel się jedzeniem ze swoim doktorantem” itp. W środę 27 stycznia, pod słynnym pomnikiem „Szermierza”, zbierają się doktoranci pod hasłem „Zapal świeczkę za przyszłość Uniwersytetu”.

Stypendia dla studentów i doktorantów

Od dziś samorządy mogą przyznawać stypendia studentom

Dziennik-Gazeta Prawna

Rady gmin, miast oraz sejmiki wojewódzkie mogą od dziś legalnie przyznawać studentom i doktorantom stypendia i nagrody.

Zgodnie z ustawą z 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, (Dz.U. nr 202, poz. 1553) jednostki samorządu terytorialnego mogą już przyznawać studentom oraz doktorantom pomoc materialną. Organ stanowiący musi przyjąć uchwałę w tej sprawie określającą rodzaj pomocy materialnej, sposób i terminy ubiegania się o nią, sposób wyłaniania studentów uprawnionych do wsparcia oraz maksymalną wysokość stypendium. Zatem rada gminy czy powiatu może ufundować zarówno stypendia za wyniki w nauce, jak i socjalne….

Młodzi naukowcy doradzą ministrowi nauki 

Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego, zapowiedziała wczoraj, że młodzi naukowcy będą mogli oficjalnie wypowiadać się i pomagać rządowi podejmować decyzje w sprawach dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego. – Dlatego powołam Radę Młodych Naukowców – deklaruje Barbara Kudrycka.

Dwunastoosobowa rada ma być powołana zarządzeniem ministra. Będzie mogła m.in. opiniować akty prawne. Wczoraj Barbara Kudrycka rozmawiała ze stypendystami na temat koniecznych zmian w szkolnictwie wyższym.

Więcej pieniędzy dla doktorantów

Więcej pieniędzy dla doktorantów

Rz

Minister nauki Barbara Kudrycka chce o 800 zł zwiększyć stypendia doktoranckie dla najlepszych

– Chcemy, aby 30 proc. doktorantów finansowanych z budżetu państwa uzyskiwało specjalne stypendia dla prymusów w wysokości 2 tys. zł. A zatem o ok. 800 zł więcej niż obecnie – mówi prof. Barbara Kudrycka.

Regulaminy stypendialne mają ustalić same uczelnie. Obecnie stypendiów doktoranckich jest ponad 11 tys. Wynoszą nieco ponad 1 tys. zł.

Uczelnie same starają się zwiększyć te kwoty.

Szansę na wyższe stypendium daje też Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

– Młodzi doktorzy i doktoranci, którzy podejmują prace w zespołach w ramach programów Wellcome Team mogą liczyć na stypendia na poziomie europejskim – mówi Danuta Pawlak z fundacji. Doktorzy otrzymują miesięcznie 5 tys. zł, a doktoranci – 3 tys. zł. Wyższe stypendia mają być wypłacane, gdy wejdzie w życie znowelizowana ustawa o szkolnictwie wyższym. Kudrycka chce, by obowiązywała ona od roku akademickiego 2010/2011. Ustawa ma też znieść ograniczenia w podejmowaniu pracy przez doktorantów.

Unijne stypendia dla doktorantów

Unijne stypendia dla doktorantów

PAP – Nauka w Polsce

Ponad 10 mln zł ze środków unijnych otrzymało ponad pół tysiąca doktorantów trzech uczelni – Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetów: Łódzkiego i Medycznego – na realizacje swoich projektów badawczych. 

Decyzję o dofinansowaniu w ramach projektu „Stypendia wspierające innowacyjne badania naukowe doktorantów” przekazał w piątek rektorom uczelni marszałek województwa łódzkiego Włodzimierz Fisiak.

„Jest to znaczące wsparcie naszych doktorantów. Zależy nam również na tym, żeby w wyniku tych wszystkich badań pojawiły się ciekawe, innowacyjne rozwiązania wspierające naszą regionalną gospodarkę” – powiedział na konferencji prasowej Włodzimierz Fisiak.

Zdaniem rektora Politechniki Łódzkiej prof. Stanisława Bieleckiego, dodatkowe środki przyznane przez samorząd województwa pozwolą młodym naukowcom lepiej prowadzić swoje badania, co jest niezbędne dla regionu.

Stypendyści liczą, że młodzi, polscy naukowcy będą mieli stworzone takie warunki, żeby nie musieli wyjeżdżać z kraju i tu mogli zbliżać się do poziomu zagranicznych centrów badawczych i naukowych.

Pieniądze na stypendia – w sumie 10,17 mln zł – pochodziły z dodatkowych funduszy przyznanych regionowi w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. S