Blokowanie stopni firmowych

Sejm blokuje projekt ministra Gowina o stopniach naukowych

Gazeta Prawna

Parlament spowalnia prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym. Zakłada on umożliwienie uzyskania doktoratu lub uprawnień habilitacyjnych za pracę nad wynalazkiem w firmie……

Wykształcenie o oczko wyższe niż matura, a o oczko niższe niż licencjat

Szkolnictwo wyższe: Rektorzy proponują nowy stopień między maturą a licencjatem

gazetaprawna.pl

Warto, by uczelnie mogły oferować krótkie cykle kształcenia – zaproponowali we wtorek przedstawiciele Fundacji Rektorów Polskich. W ramach takich cyklów oferowano by wykształcenie o oczko wyższe niż matura, a o oczko niższe niż licencjat…

Do rozdania jest aż 80 mld euro

Unia dopłaci do pensji polskich badaczy

Gazeta Prawna

Korzystne dla Polski zmiany wprowadziła Komisja Europejska w programie Horyzont 2020, w ramach którego naukowcy ze wszystkich krajów Unii mogą się starać o granty na realizację projektów badawczych. Łącznie do rozdania w latach 2014––2020 jest aż 80 mld euro.

Uniwersytet Polskiej Akademii Nauk wizytówką polskiej nauki na świecie ?

Prof. Jerzy Duszyński: Uniwersytet PAN będzie wizytówką polskiej nauki na świecie

PAP

Chcemy, żeby Uniwersytet Polskiej Akademii Nauk był wizytówką polskiej nauki na świecie i w nieodległej przyszłości trafił do pierwszej setki najlepszych uczelni – tak o planach stworzenia uczelni w ramach PAN powiedział prezes prof. Jerzy Duszyński.  Prace nad kształtem uniwersytetu (PAN-University) prezes PAN ocenił jako średnio zaawansowane. – Liczę, że szczegółowa koncepcja dotycząca kształtu Uniwersytetu PAN będzie wypracowana do końca roku – poinformował.

….Planowana uczelnia PAN ma zabiegać o środki z funduszy unijnych, przeznaczone na działalność uniwersytetów o charakterze badawczym. Prezes liczy na to, że uniwersytet będzie częściowo zarabiał sam na siebie. – Być może otworzymy ścieżkę płatnych studiów dla osób z zagranicy – zasugerował.

Uniwersytet PAN ma się koncentrować na badaniach i dydaktyce na wysokim poziomie. Obecnie akademia nie może nadawać tytułów magistra; powstanie uczelni ma to zmienić. Dzięki kształceniu studentów uniwersytet będzie mógł pozyskiwać środki finansowe z nowych źródeł, zarówno krajowych jak i europejskich (takich, które obecnie skierowane są do uczelni).

Dzisiaj gramy w drugiej lidze.

Ustawa 2.0/ Gowin: Uczelnie powinny się bać utrzymania status quo

PAP

W pracach nad nową ustawą o uczelniach resort nauki rozważa m.in. wprowadzenie stanu spoczynku dla profesorów po 70. r. ż. czy nowe podejście do studiów doktoranckich. „Uczelnie powinny się bać jednego: utrzymania status quo” – mówi PAP minister nauki Jarosław Gowin.

…J.G.: Środowisko naukowe powinno bać się jednej rzeczy: utrzymania status quo. Dzisiaj gramy w drugiej lidze. Ale w wielu krajach Europy, już nie mówiąc o tym, co dzieje się w Azji, trwają intensywne prace prowadzące do zreformowania systemów szkolnictwa wyższego. Jeśli będziemy stali w miejscu – albo nawet szli do przodu w takim tempie, w jakim szliśmy przez ostatnie dwadzieścia kilka lat – to za chwilę spadniemy z drugiej do trzeciej ligi. Nie można do tego dopuścić. Od samego początku, gdy pojawiłem się w tym rządzie, przeprowadzamy najszersze konsultacje środowiskowe, jakie kiedykolwiek miały miejsce. Wierzę, że te konsultacje przekonały środowisko akademickie do dwóch rzeczy: po pierwsze, że traktujemy ten dialog poważnie, a po drugie – że na serio traktujemy też zapowiedzi głębokich reform.

..PAP: A co z habilitacjami? Czy ten stopień naukowy pozostanie?

J.G.: To jeszcze nie jest przesądzone. W ministerstwie pojawił się pomysł tzw. dużego doktoratu – to autorska koncepcja wiceministra Łukasza Szumowskiego – nie należy jej utożsamiać ze stanowiskiem ministerstwa. To rozwiązanie przewiduje, że przepustką do samodzielności naukowej powinno być spełnienie dwóch warunków: zrobienie doktoratu i zdobycie samodzielnego grantu naukowego. Zgodnie z tym pomysłem polskie doktoraty powinny być równoważne anglosaskiemu PhD. Wówczas habilitacja byłaby zbędna. Dzięki temu rozwiązaniu można by nie tylko podnieść poziom doktoratu, ale też sprawić, że pracownicy będą szybciej zyskiwać samodzielność naukową. Dziś uzyskują ją dopiero wraz z habilitacją, średnio w wieku 46 lat, a więc o 10–15 lat później niż naukowcy na Zachodzie.

Polskie szkoły wyższe czeka – może nie rewolucja – ale przynajmniej poważna zmiana

Propozycje zmian na uczelniach: płatne studia, konkurencja i brak habilitacji

onet.pl

Trzy zespoły ekspertów, trzy projekty zmian i grono naukowców ze środowisk akademickich debatujących nad stanem szkolnictwa wyższego – tak wyglądają prace nad reformą polskich uczelni i nauki. Którakolwiek propozycja reformy zostanie wybrana: czy to zakładająca odpłatność za część kierunków, czy wspierająca badawczą misję uczelni, czy skupiająca się na współpracy z otoczeniem gospodarczym i społecznym, polskie szkoły wyższe czeka – może nie rewolucja – ale przynajmniej poważna zmiana.