Blokowanie stopni firmowych

Sejm blokuje projekt ministra Gowina o stopniach naukowych

Gazeta Prawna

Parlament spowalnia prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym. Zakłada on umożliwienie uzyskania doktoratu lub uprawnień habilitacyjnych za pracę nad wynalazkiem w firmie……