Uniwersytet Polskiej Akademii Nauk wizytówką polskiej nauki na świecie ?

Prof. Jerzy Duszyński: Uniwersytet PAN będzie wizytówką polskiej nauki na świecie

PAP

Chcemy, żeby Uniwersytet Polskiej Akademii Nauk był wizytówką polskiej nauki na świecie i w nieodległej przyszłości trafił do pierwszej setki najlepszych uczelni – tak o planach stworzenia uczelni w ramach PAN powiedział prezes prof. Jerzy Duszyński.  Prace nad kształtem uniwersytetu (PAN-University) prezes PAN ocenił jako średnio zaawansowane. – Liczę, że szczegółowa koncepcja dotycząca kształtu Uniwersytetu PAN będzie wypracowana do końca roku – poinformował.

….Planowana uczelnia PAN ma zabiegać o środki z funduszy unijnych, przeznaczone na działalność uniwersytetów o charakterze badawczym. Prezes liczy na to, że uniwersytet będzie częściowo zarabiał sam na siebie. – Być może otworzymy ścieżkę płatnych studiów dla osób z zagranicy – zasugerował.

Uniwersytet PAN ma się koncentrować na badaniach i dydaktyce na wysokim poziomie. Obecnie akademia nie może nadawać tytułów magistra; powstanie uczelni ma to zmienić. Dzięki kształceniu studentów uniwersytet będzie mógł pozyskiwać środki finansowe z nowych źródeł, zarówno krajowych jak i europejskich (takich, które obecnie skierowane są do uczelni).