Kto i czym „karmi” dusze młodych pedagogów…

 Kto i czym „karmi” dusze młodych pedagogów…

W zaproszeniu na XXX Letnią Szkołę Młodych Pedagogów(LSMP) tegoroczny gospodarz Szkoły – Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego poinformował, że wykład inauguracyjny (12.09. 2016, godz. 10;00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach) wygłosi prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek.

Przypomniał też, że organizatorem LSMP niezmiennie jest Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Mnie natomiast przypomniało się, że aktualny przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN – prof. Bogusław Śliwerski swego czasu – w swojej książce (B. Śliwerski, Klinika akademickiej pedagogiki,s.206, Impuls Kraków 2011) wyraził słuszne zaniepokojenie , że „studiujący pedagogikę nawet nie wiedzą kto i czym „karmi” ich dusze”.

Niestety – ubolewa prof. B. Śliwerski – są pośród nich (…) byli sekretarze uczelnianych komitetów PZPR, absolwenci Wojskowej Akademii Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego czy ówcześni liderzy pedagogiki socjalistycznej. Ba, tak bardzo się rozsierdził brakiem dekomunizacji środowiska akademickiej pedagogiki, iż zaapelował wprost- cytuję: „Studenci (nie tylko pedagogiki) – studiujcie uważnie i dogłębnie, także życiorysy tych, którym powierzyliście swój kapitał”.

 Myślę, że ten apel – prof. B. Śliwerskiego – w całej swej ostrzegawczej wymowie  śmiało można  zaadresować także do uczestników LSMP. Korzystając (w trybie polemicznym) z dobrodziejstwa deklarowanego pluralizmu ocen i poglądów odnoszących się do współczesnej pedagogiki, a równocześnie wychodząc naprzeciw realnym obawom organizatora LSMP- pomyślałem sobie nieskromnie o przydatności moich felietonów. Zwłaszcza, że dwa z nich przybliżają mniej znaną stronę życiorysu/sylwetki naukowej i osobowej prof. Tadeusza Sławka. Znamienne i zapewne nieprzypadkowe jest to powierzenie wykładu inauguracyjnego tegorocznej LSMP profesorowi ukąszonemu postmodernistycznym barbarzyństwem.  Lektura felietonów powinna – taką mam nadzieję – pomóc uczestnikom LSMP rozpoznać podstępnie dawkowaną truciznę w serwowanym im pokarmie. Zwiększyć choćby „lekkostrawność” szkodliwych dla sensownego życia posiłków spożywanych – (trudno przecież spodziewać się innych dań!) na XXX inauguracyjnej  biesiadzie LSMP w Katowicach.

Z tak zarysowaną nadzieją oraz zachętą do refleksji i  dyskusji – kreśli się

„Niewyemancypowany pedagog” Herbert Kopiec

„Beatlesi zupełnie przewrócili mi w głowie…” część 1. Śląski Kurier Wnet lipiec 2015, nr 14, s. 3.
„Beatlesi zupełnie przewrócili mi w głowie…” część 2. Śląski Kurier Wnet sierpień 2015, nr 15, s. 3.
Duraczenie maluczkich? Śląski Kurier Wnet sierpień 2016, nr 26, s. 3.
Na ramionach „pedagogicznych olbrzymów” wychowywani… Śląski Kurier Wnet wrzesień 2016, nr 27, s. 3.

Rektor, który ma przewrócone w głowie

Screen Shot 02-13-16 at 06.13 PM.PNG

Screen Shot 02-13-16 at 06.14 PM

Screen Shot 02-13-16 at 06.14 PM 001

Screen Shot 02-13-16 at 06.22 PM.PNG

Screen Shot 02-13-16 at 06.23 PM

 

 

„Utytłani” uczeni – humaniści

Herbert Kopiec – „Utytłani” uczeni – humaniści

Śląski Kurier Wnet – 3 ( już w kioskach !)

Kurier Wnet - Śląski

Utytłani - Kurier Wnet