Polskie szkoły wyższe czeka – może nie rewolucja – ale przynajmniej poważna zmiana

Propozycje zmian na uczelniach: płatne studia, konkurencja i brak habilitacji

onet.pl

Trzy zespoły ekspertów, trzy projekty zmian i grono naukowców ze środowisk akademickich debatujących nad stanem szkolnictwa wyższego – tak wyglądają prace nad reformą polskich uczelni i nauki. Którakolwiek propozycja reformy zostanie wybrana: czy to zakładająca odpłatność za część kierunków, czy wspierająca badawczą misję uczelni, czy skupiająca się na współpracy z otoczeniem gospodarczym i społecznym, polskie szkoły wyższe czeka – może nie rewolucja – ale przynajmniej poważna zmiana.