Najważniejsze zadania, przed którymi stoi minister Jarosław Gowin

Minister Gowin na razie głównie słucha

Dziennik Polski

Nauka i szkolnictwo wyższe. Bardziej przystające do rzeczywistości finansowanie uczelni, zwiększenie nakładów na badania naukowe, odbiurokratyzowanie szkolnictwa wyższego – to najważniejsze zadania, przed którymi stoi minister Jarosław Gowin. Na razie jednak mało mówi o swoich planach w resorcie, ponoć wsłuchuje się w głos środowiska.

Niefrasobliwość uczelni – problem z utrzymaniem infrastruktury

Nowa klasa menadżerów? Osób umiejących zarządzać uczelniami jest coraz więcej

innpoland.pl

Czy Szkoły Wyższe potrzebują menadżerów i czy w Polsce przybywa osób z kompetencjami do zarządzania uczelniami? Rozmowa z Prof. dr hab. Bogusławem Mrozem, pełnomocnikiem Rektora ds. rozbudowy bazy akademickiej na Kampusie Morasko kierownikiem Zakładu Fizyki Kryształów na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Dyrektorem Programu MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą……Z danych UKF (Uniwersytecka Komisja Finansowa) wynika, że średni przychód z działalności naukowej czyli aktywność w zdobywaniu grantów w Polskich uniwersytetach wyniósł ok. 33 tyś. zł rocznie na osobę, co stanowi mniej niż połowę kosztów zatrudnienia adiunkta.
Fakt 2. to nieprawidłowy rozdział środków pomiędzy Narodowym Centrum Nauki a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Albo może lepiej, za mało pieniędzy w Narodowym Centrum Nauki………. brak strategii dla szkolnictwa wyższego spowodowane powstaniem dwóch konkurujących ze sobą dokumentów (E&Y versus KRASP) spowodowało że ostatnio opublikowany przez MNiSW dokument pt. Program Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i Nauki na lata 2015 – 2030 jest, mówiąc delikatnie, bardzo „miękki”. Dodać do tego można niefrasobliwość uczelni aplikujących o dotacje unijne w latach poprzednich (głownie w POIŚ 13.1 ale nie tylko), która spowodowała, że system ma teraz problem z utrzymaniem infrastruktury.
Biorąc to wszystko pod uwagę odpowiedź jest twierdząca – uczelnie potrzebują menedżerów.

Sprawy nauki i szkolnictwa wyższego na Kongresie Klubu Jagiellońskiego z udziałem min. Jarosława Gowina

Ogólnopolski Kongres Klubu Jagiellońskiego – m.in. sprawy nauki i szkolnictwa wyższego, z udziałem min. Jarosława Gowina

W sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 30 października 2015 r. W sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

BiP

 

Reformy będą bolesne i wywołają opór środowiska

Minister Gowin: Reforma nauki i szkolnictwa wyższego zaboli środowisko i PiS

GW
Minister nauki uważa, że na uczelniach pracuje za dużo humanistów, chce też z rankingów czasopism naukowych wyrzucić „jakieś studia gejowskie lub lesbijskie”.

..Nowy minister deklaruje trzy główne cele: odbiurokratyzowanie nauki, wspieranie innowacyjności gospodarki oraz wyłonienie flagowych uczelni. …Gowin ocenia poprzedników krytycznie. – Ogromna część pieniędzy na badania jest wydawana źle, a niektóre obszary badań nie powinny być finansowane ze środków publicznych – mówił podczas sobotniego kongresu Klubu Jagiellońskiego w Warszawie.
Trwonieniu pieniędzy ma zapobiec surowa selekcja i faworyzowanie najsilniejszych. ….Gowin nie ukrywa, że jego reformy będą bolesne i wywołają opór środowiska, a także PiS.
Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,19198390,minister-gowin-reforma-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-zaboli.html#ixzz3rl3qcjxG

Podziękowanie Prezydenta RP za wierność etosowi pracowników nauki i wytrwałe dążenie do poznania prawdy

List prezydenta na IV Konferencji Smoleńskiej

http://www.prezydent.pl

Organizatorzy i Uczestnicy

IV Konferencji Smoleńskiej
w Warszawie
Szanowni Państwo!
Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na IV Konferencji Smoleńskiej. Motto, zaczerpnięte z Cypriana Kamila Norwida, pięknie i wiernie oddaje cel i znaczenie tych spotkań: „Nie trzeba kłaniać się Okolicznościom, / A Prawdom kazać, by za progiem stały”.
Konferencje Smoleńskie organizowane są społecznie od 2012 roku dzięki wysiłkom ponad stu profesorów, reprezentujących nauki techniczne i ścisłe: mechanikę, fizykę, lotnictwo i aerodynamikę, elektronikę, chemię i geodezję. To znamienne, że w obliczu tragedii 10 kwietnia 2010 roku uczeni odwołują się do słów wielkiego poety po to, by podjąć konkretne prace badawcze. W ten sposób deklarują Państwo: nie będziemy kłaniać się okolicznościom, czyli sposobowi, w jaki wyjaśniano przebieg i okoliczności katastrofy. Nie godzimy się także, by raporty oficjalnych komisji pozostawiły naukową prawdę poza progiem naszej wiedzy, naszych możliwości i umiejętności dochodzenia do wiarygodnych ustaleń.
Chciałbym dzisiaj podziękować Państwu za wierność etosowi pracowników nauki i wytrwałe dążenie do poznania prawdy w zgodzie z dorobkiem własnej dziedziny wiedzy. To właśnie skłoniło Państwa do przeprowadzenia własnych badań i dociekań. W realizację tego – zdawałoby się oczywistego – naukowego przedsięwzięcia, włączyli się także archeolodzy, prawnicy, socjolodzy i przedstawiciele nauk medycznych. W ramach Komitetu Organizacyjnego i dziesięciu Komitetów Naukowych przygotowali i przeprowadzili Państwo już trzy Konferencje Smoleńskie, na których zaprezentowano 78 referatów.
To cenny i znaczący dorobek, zwłaszcza jeśli zważyć, że powstał bez udziału i wsparcia struktur państwowych i instytucji naukowych, z wykorzystaniem jedynie społecznie zebranych środków finansowych i pomimo bardzo ograniczonego dostępu do materiałów i dowodów. Organizatorzy i prelegenci Konferencji, podobnie jak naukowcy wspierający Zespół Parlamentarny ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy Tu-154M z 10 kwietnia 2010 roku, nie mogli bowiem liczyć na przychylność mediów i polityków rządzących Polską ani też – niestety – na przychylność i wsparcie licznych przedstawicieli środowiska naukowego. A jednak przeprowadzone badania i analizy pozwalają sformułować najważniejszy, jak się zdaje, wniosek: raporty MAK i komisji Millera to tylko hipotezy, które nie wytrzymują konfrontacji z naukową analizą dostępnej dokumentacji zdjęciowej i filmowej. Tym samym zaś trzeba uznać, że prace nad wyjaśnieniem przebiegu katastrofy smoleńskiej oraz jej przyczyn nie zostały zakończone. I za to podstawowe osiągnięcie Konferencji także dzisiaj Państwu dziękuję.
Jestem przekonany, że badaczom, którzy – działając poza oficjalnymi strukturami polskiej nauki, w nieprzychylnej, medialnej atmosferze, z ograniczonym dostępem do materiałów i dowodów – podjęli trud samoorganizacji obywatelskiej w zgodzie z etosem uczonego i obywatela, należy się wdzięczność i szacunek. Uważam też, że podjęte przez Państwa prace trzeba kontynuować.
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Priorytety dotyczące resortu nauki.

Gowin: ważne wyłonienie w Polsce flagowych uczelni i obszarów nauki

PAP

Gowin podczas swojego wystąpienia na kongresie Klubu Jagiellońskiego w Warszawie zaznaczył, że będzie proponował szefowej nowego rządu pewne priorytety dotyczące resortu nauki. Zaznaczył, że najpilniejsze będzie odbiurokratyzowanie szkolnictwa wyższego. Zapowiedział, że będzie finalnie dążył do uchwalenia nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Ma to być ustawa „nowa, bardzo odchudzona, pozostawiająca dużo więcej wolności uczelniom”.

…Gowin stwierdził też, że „to, co należy jak najszybciej zrobić i co wywoła gigantyczny i opór ze strony środowiska naukowego (…) to będzie wyłonienie obszarów naukowych, w których naprawdę możemy osiągnąć poziom światowy w krótkim czasie”. Jak wyjaśnił, ma na myśli badania stosowane, które przekładają się na wzrost gospodarczy. „Jeżeli jako państwo nie zdecydujemy się na proces wyłonienia uczelni flagowych i flagowych obszarów badawczych, to nie wykorzystamy szansy nadgonienia i jakościowego skoku cywilizacyjnego, a ta szansa istnieje” – powiedział Gowin.

 

Polskie uczelnie i nauka 2007-2015. Podsumowanie działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Polskie uczelnie i nauka 2007-2015. Podsumowanie działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

serwis MNiSW

W Polsce studiuje ponad 1,4 miliona studentów. Na uczelniach i w nauce polskiej pracuje 114 tys. naukowców. Studenci i naukowcy to znacząca część polskiego społeczeństwa, a uczelnie i nauka mają kluczowy wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Sprawami studentów, naukowców, uczelni i nauki zajmuje się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prowadzi politykę państwa w obszarze kształcenia studentów, działalności uczelni i instytutów, a także w obszarze prowadzenia badań naukowych. Dba o wdrażanie europejskich programów i wykorzystywanie funduszy unijnych przeznaczonych na szkolnictwo, badania i rozwój. …..