The Times Higher Education Impact Rankings 

Impact Rankings 2023

The Times Higher Education Impact Rankings 

https://www.timeshighereducation.com/impactrankings

Profesorowie wyższych uczelni na 5 miejscu w rankingu prestiżu

Aktualny ranking najbardziej poważanych zawodów (2023)

swresearch.pl

Polacy ponownie zdecydowali. Ranking prestiżu zawodów obejmujący blisko 40 kategorii, realizowany od trzech lat przez instytut badawczy SW Research pokazuje pewną stabilność nie tylko w czołówce najbardziej poważanych profesji, ale również wśród specjalności zamykających zestawienie. W roku 2023, podobnie jak w latach ubiegłych, podium zdominowane jest przez dwa zawody: strażaka oraz ratownika medycznego. Pierwszy z nich poważany jest przez 84% Polaków, drugi przez 83%. Trzecie miejsce od lat jest obszarem rywalizacji między zawodem pielęgniarki i lekarza, jednak w 2023 roku brąz przypadł pielęgniarkom, z wynikiem 75%. Pozostałe miejsca w czołówce zawodów cieszących się społecznym uznaniem objęli kolejno: lekarze (74%), profesorowie wyższych uczelni (69%), farmaceuci (68%), górnicy (62%) oraz inżynierowie (60%).

Wyniki 12. edycji The Center for World University Rankings (CWUR)

CWUR 2023: Uniwersytet Jagielloński najlepszą uczelnią w Polsce

http://www.uj.edu.pl

Poznaliśmy wyniki 12. edycji The Center for World University Rankings (CWUR). Uniwersytet Jagielloński pozostaje w nim najwyżej notowaną uczelnią z Polski. Na krajowym podium znalazły się jeszcze Uniwersytet Warszawski oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Najlepsze uczelnie świata. Polski uniwersytet dopiero na 383. miejscu

Rz

…Polskie uczelnie wypadły słabo.  Pierwsza z nich, Uniwersytet Jagielloński, zajmuje dopiero 383. miejsce. Na 409. miejscu znalazł się Uniwersytet Warszawski.  Wśród pierwszego tysiąca najlepszych są jeszcze Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa (602. miejsce), Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego (670), Politechnika Warszawska (723), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (815), Narodowe Centrum Badań Jądrowych (819), Uniwersytet Wrocławski (870), Warszawski Uniwersytet Medyczny (896), Wrocławski Uniwersytet Medyczny (899).

.Za prof. Barbarą Engelking murem stanęło środowisko naukowe.

Wszyscy dostali podwyżki, oni nie. MEiN ukarał za słowa prof. Engelking?

Rz

Środowisko naukowe protestuje przeciwko groźbom ministra. Broni wolności badań naukowych i ogłaszania ich wyników. Obawia się też efektu mrożącego.

24 kwietnia 2023 r. minister Przemysław Czarnek, mówiąc o prof. Engelking, zapowiedział, że „nie będzie finansował na większą skalę instytutu, który utrzymuje tego rodzaju ludzi, którzy obrażają Polaków”. W 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim w TVN 24 profesor mówiła o skali polskiej pomocy Żydom podczas II wojny światowej….

…Za prof. Barbarą Engelking murem stanęło środowisko naukowe. Pod protestem w sprawie ataku na nią podpisało się ponad tysiąc naukowców z całej Polski. Zdaniem autorów pisma wypowiedź ministra godzi w zagwarantowaną w art. 73 Konstytucji RP wolność badań naukowych i ogłaszania ich wyników. Zawiera groźbę wobec instytucji naukowej i jej kierownictwa i nosi znamiona próby zastraszania badaczy zajmujących się tematami niezgodnymi z poglądami polityków.

ccccccccccccccccccccc

https://historia.uw.edu.pl/uchwala-rady-wydzialu-wh-w-sprawie-atakow-na-prof-barbare-engelking/

https://oko.press/naukowcy-i-naukowczynie-w-obronie-prof-engelking-niebezpieczne-i-niedopuszczalne-zapedy-cenzorskie

Mikołaj Kopernik – odnowiciel astronomii

Mikołaj Kopernik – odnowiciel astronomii

Otwarcie wystawy w Bibliotece Jagiellońskiej

Kraków, 11 maja 2023 r.

[dokumentacja: zdj. i wideo – Józef Wieczorek]

Polacy nie życzą sobie, żeby profesorowie PAN obrażali Polaków

Czarnek: Nie będę dawał pieniędzy naukowcom, którzy obrażają Polaków

Jak promować patriotyzm na uczelniach?

Rozmowy niedokończone: Jak promować patriotyzm na uczelniach?

Materiał pod dyskusję

Wsparcie AI w pisaniu prac naukowych: przykład Chat GPT

Podcast #13: Wsparcie AI w pisaniu prac naukowych: przykład Chat GPT

Cudzoziemcy na uczelniach w Polsce

CUDZOZIEMCY NA UCZELNIACH W POLSCE

 Ponad 40% wszystkich studentów-cudzoziemców w roku akademickim 2021/2022 stanowili Ukraińcy, kolejne 13% zaś – Białorusini. Taka dominacja tych dwóch nacji jest cechą charakterystyczną sektora szkolnictwa wyższego w Polsce, niezmienną na przestrzeni wielu lat.

Dużym zainteresowaniem wśród studentów pochodzących z innych państw, w tym krajów OECD, cieszą się jednolite studia magisterskie. To na nich kształcenie podejmują najczęściej, oprócz Ukraińców (17,1%), także Norwegowie (11,2%), Niemcy (8,1%), Białorusini (7,8%), Tajwańczycy (6,4%), Szwedzi (6,2%), a także osoby pochodzące z Indii (4,8%), Irlandii (4,4%) oraz Stanów Zjednoczonych (3,8%).

POBIERZ ANALIZĘ PDF

Nauka w Polsce 2022

Nauka w Polsce 2022

https://radon.nauka.gov.pl/analizy/nauka-w-Polsce-2022

Polska zajmuje piąte miejsce w UE pod względem liczby badaczy, zatrudniając 124,6 tys. osób. W ramach polskiego systemu nauki funkcjonuje łącznie 608 instytucji tego typu – wynika z raportu „Nauka w Polsce 2022”.…..

Subwencja w wysokości tysiąca złotych miesięcznie dla naukowców

Bezwarunkowa indywidualna subwencja dla naukowców?

FA

proponuje prof. Marek Kosmulski z Politechniki Lubelskiej.

Proponuję, by każdy obywatel Polski posiadający stopień naukowy doktora, bez względu na miejsce zamieszkania i zatrudnienia, do ukończenia 65 roku życia otrzymywał z budżetu Ministerstwa Edukacji i Nauki nieopodatkowaną subwencję w wysokości tysiąca złotych miesięcznie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: literatury naukowej, udziału w konferencjach naukowych i składek członkowskich w towarzystwach naukowych, publikowania prac naukowych (np. open access), postępowania habilitacyjnego i związanego z uzyskaniem tytułu naukowego oraz pilnych niewielkich wydatków, np. na materiały biurowe lub drobny sprzęt laboratoryjny. Doświadczeni naukowcy mogliby pokrywać wydatki swoich doktorantów. Warte rozważenia jest też podniesienie subwencji do 1,5 tys. zł dla osób posiadających stopień doktora habilitowanego…..

Do rektorów po prośbie

Wynagrodzenia pracowników na uczelniach. Czarnek: Proszę pójść do swoich rektorów i poprosić ich o podwyżki

Gazeta Prawna

Szkoły wyższe w Polsce mają bardzo dużo pieniędzy, również na inwestycje. Dzięki temu przesuwają te środki finansowe na podwyżki wynagrodzeń także dla pracowników administracyjnych, których jest dużo na uczelniach – zapewnił w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. „Proszę natychmiast pójść do swoich rektorów i poprosić ich o podwyżki wynagrodzeń, jeśli tego nie zrobili” – powiedział minister…

Na polskie uczelnie nie trafiła duża liczba uchodźców z Ukrainy

Rektor UJ: Na polskie uczelnie nie trafiła duża liczba uchodźców z Ukrainy

Gazeta Prawna

Nie sprawdziły się przewidywania, wedle których na polskie uczelnie po ataku Rosji na Ukrainę trafi duża liczba uchodźców zza wschodniej granicy – ocenił w rozmowie z PAP rektor UJ prof. Jacek Popiel. W grudniu na tej krakowskiej uczelni kształci się ok. 1600 Ukraińców, a w lutym br. było ich ok. 1200…..

Pozytywne skutki pandemii

Prof. Popiel: Pandemia przyczyniła się do przyspieszenia cyfryzacji uczelni

Gazeta Prawna

Co prawda studenci powrócili na uczelnie, ale wiele rozwiązań z czasów pandemii COVID-19 zostało z nami. Cyfrowe narzędzia znacząco usprawniły prowadzenie zajęć i pracę administracji uniwersyteckiej – powiedział PAP rektor UJ i wiceprzewodniczący KRASP prof. Jacek Popiel.….

Rok 2022 w szkolnictwie wyższym

Rok 2022 w szkolnictwie wyższym: Ewaluacja jednostek naukowych, Akademia Kopernikańska i podwyżki dla naukowców

Gazeta Prawna

Pod znakiem powrotu studentów w mury uczelni po okresie pandemii COVID-19, utworzenia Akademii Kopernikańskiej i wyboru nowego prezesa Polskiej Akademii Nauk upłynął 2022 r. dla środowiska akademickiego w Polsce.….

Rada Doskonałości Naukowej udoskonali uczelnie

Nowe kompetencje Rady Doskonałości Naukowej

GP

Rada Doskonałości Naukowej oceni wnioski uczelni i instytutów o przyznanie uprawnień w nowych dyscyplinach naukowych do awansowania pracowników,,,I tak w przypadku wyodrębnienia w klasyfikacji nowej dyscypliny rada będzie mogła na prośbę m.in. uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego, w drodze decyzji administracyjnej, przyznać temu podmiotowi uprawnienie do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w tej dyscyplinie.

MEiN wypowiedziało trzy umowy międzynarodowe z Rosją

Wicemin. Rzymkowski: MEiN wypowiedziało trzy umowy międzynarodowe z Rosją

naukawpolsce.pl

Wypowiedzieliśmy trzy umowy międzynarodowe, w których Polska i Rosja były stronami, m.in. umowę w sprawie Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej. Ten ruch Polski podchwyciło wiele państw naszego regionu i też rozpoczęły proces wypowiadania umów – powiedział w czwartek w TVP1 wiceszef MEiN Tomasz Rzymkowski.

1 marca 2022 r. wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki poinformował, że MEiN podjął decyzję o zaprzestaniu współpracy z Rosją w dziedzinie nauki i techniki.

„Po pierwsze kończymy współpracę w ramach Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnie pod Moskwą oraz Międzynarodowego Centrum Informacji Naukowej i Technicznej. Po drugie Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprzestaje współpracy z Rosją w ramach porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie nauki i techniki zawartego 25 sierpnia 1993 r.” – oświadczył wiceminister.

Prezydent RP powołał Radę ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji.

Prezydent RP powołał Radę ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji

serwis prezydent.pl

Prezydent RP powołał Radę ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji. To dziewiąta rada powstała w ramach Narodowej Rady Rozwoju.

– To rada, która ma patrzeć w przyszłość. To jej zasadnicze zadanie, choć oczywiście ważne będzie też dokonywanie diagnozy stanu obecnego: czy dobrze rozwijamy innowacyjność, czy reforma szkolnictwa wyższego właściwie kształtuje model polskiej nauki – mówił Andrzej Duda podczas pierwszego posiedzenia Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji.

– Czy sytuacja jest dobra? Gdyby taka była, to byśmy nie reformowali polskiej nauki – podkreślił Prezydent,….

The Times Higher Education World University Rankings 2023

World University Rankings 2023

The Times Higher Education World University Rankings 2023 include 1,799 universities across 104 countries and regions, making them the largest and most diverse university rankings to date.

The table is based on 13 carefully calibrated performance indicators that measure an institution’s performance across four areas: teaching, research, knowledge transfer and international outlook.

Akademickość jest miastotwórcza.

Akademickość jest miastotwórcza. Rozmowa z ministrem edukacji P. Czarnkiem

niezalezna.pl

Uczelnie w mniejszych miastach pełnią wiele istotnych funkcji i generują wiele impulsów rozwojowych. To lokalne centra wiedzy, które współpracują z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Swoją ofertą kształcenia odpowiadają na potrzeby rynku pracy w regionie. Kształcenie wysoko wykwalifikowanych pracowników przekłada się na rozwój kapitału ludzkiego, a co za tym idzie, zwiększa szanse na nowe inwestycje i przyciągnięcie do danego miastach nowych firm oraz przedsiębiorstw – o rozwoju uczelni w mniejszych miastach rozmawiamy z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem…

Collegium Intermarium – kuźnia kadr na bazie 4 studentów

4 studentów, 35 wykładowców, czyli wydział prawa pod szyldem Ordo Iuris

Gazeta Prawna

Zaledwie cztery osoby przyjęto na pierwszy rok studiów na wydziale prawa w Collegium Intermarium – uruchomionej w 2021 roku przez Ordo Iuris uczelni, która miała być „kuźnią kadr” regionu państw Europy Środkowo-Wschodniej – donosi Interia….Według Interii, w tym roku na Collegium Intermarium wykłada 35 nauczycieli. 

Białoruś zrywa umowę w domenie akademickiej

Białoruś zerwała umowę z Polską o wzajemnym uznawaniu dyplomów uczelni wyższych i stopni naukowych

Gazeta Prawna

Białoruś zerwała Umowę między Rządem Republiki Białorusi a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym, równoważności stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki – poinformowały w czwartek media białoruskie.

Uniwersytety jako rdzeń funkcjonującego systemu edukacji i badań

Rektorzy z Polski, Francji i Niemiec: kluczowe znaczenie współpracy uczelni w kontekście odbudowy Ukrainy

PAP

….Nowoczesne i doceniane na arenie międzynarodowej uniwersytety jako rdzeń funkcjonującego systemu edukacji i badań odgrywają główną rolę w odbudowie, rekonstrukcji i długoterminowym rozwoju ukraińskiego społeczeństwa i gospodarki” – podkreślono.

Wskazano też, że uniwersytety są warunkiem wstępnym do kształcenia specjalistów i kadry kierowniczej dla biznesu, polityki, a także dla badań i działań wspierających odbudowę i modernizację we wszystkich kluczowych obszarach działania….

Tylko 32 polskie uczelnie wyższe zakwalifikowano do najnowszej edycji światowego rankingu The World University Rankings 2023.

Polskie uczelnie w THE World University Rankings 2023

PAP

W najnowszym światowym rankingu THE World University Rankings 2023 znalazły się 32 polskie uczelnie – najwyżej Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Z kolei jak powiedział PAP prof. Grzegorz Królczyk z Politechniki Opolskiej, dziewiąte miejsce w gronie polskich uczelni jest szczególnym wyróżnieniem dla politechniki.

Tylko 32 polskie uczelnie wyższe zakwalifikowano do najnowszej edycji światowego rankingu The World University Rankings 2023.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu w rankingu notowany był po raz pierwszy i od razu sklasyfikowany w grupie 351-400 najlepszych uczelni świata. To najwyższa nota polskiej uczelni w tegorocznym rankingu – podano w komunikacie uczelni…..

Jaki los uczelni zdaniem ZNP

Prezes ZNP: Sytuacja na uczelniach nie jest lepsza niż w szkołach

PAP

Prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP Janusz Szczerba przekazał, że w czasie wtorkowych dyskusji jej uczestniczy będą zastanawiać się, czy w obecnych warunkach finansowania uczelnie nadal będą kuźniami inteligencji, czy też staną się miejscami do studiowania dla wybranych, zwłaszcza bogatych.

„Dlaczego? Bo tak niskie nakłady finansowe i tak wysokie koszty utrzymywania uczelni powodują, że studentów nie stać na studiowanie” – powiedział Szczerba…..

Głos KRASP w sprawie sytuacji ekonomicznej polskich uczelni

Stanowisko Prezydium KRASP z 7 października 2022 r. w sprawie sytuacji ekonomicznej polskich uczelni

serwis KRASP

Problemy kadrowe uczelni

Uczelnie mają problem z rekrutacją i zatrzymaniem pracowników

Gazeta Prawna

..Trwa również walka o kadrę. A toczy się ona nie tylko między uczelniami, ale też między nimi a firmami….firmy krajowe i zagraniczne mogą zaoferować specjalistom kilkukrotnie wyższe pensje…Remedium? Uczelnie są zgodne: wzrost wynagrodzeń

Konferencja „Przyszłość szkolnictwa wyższego” – dzień drugi

Konferencja pod patronatem Przewodniczącego KRASP prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka zorganizowana przez Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej Polskiej Unii Edukacyjnej oraz Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego odbyła się w dniach 15-16 września 2022 r.

Konferencja „Przyszłość szkolnictwa wyższego” – dzień pierwszy

Konferencja pod patronatem Przewodniczącego KRASP prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka zorganizowana przez Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej Polskiej Unii Edukacyjnej oraz Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego odbyła się w dniach 15-16 września 2022 r.

O nagonkach na naukowców niepodporządkowujących się uczelnianemu establishmentowi

Wywiad z chuliganem odc.183 – Witold Tyborowski

Przyszłość szkolnictwa wyższego

Konferencja pod patronatem Przewodniczącego KRASP prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka organizowana przez Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej Polskiej Unii Edukacyjnej oraz Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

PROGRAM DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI ZASTOSOWANIE DOSTRZEGANYCH ROZWIĄZAŃ

9.00 – 9.05 OTWARCIE DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI dr Mieczysław Błoński Prezes Zarządu Polskiej Unii Edukacyjnej

9.05 – 10.00 PANEL „PRZYSZŁOŚĆ PAŃSTWOWYCH UCZELNI OGÓLNOUNIWERSYTECKICH” MODERATOR: prof. dr hab. Alojzy Nowak Rektor Uniwersytetu Warszawskiego PANELIŚCI: prof. dr hab. Tadeusz Wallas Prorektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Ryszard Koziołek Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Radosław Dobrowolski Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

10.00 – 11.00 PANEL „PRZYSZŁOŚĆ INNYCH PAŃSTWOWYCH UCZELNI AKADEMICKICH” MODERATOR: prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie PANELIŚCI: prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba Rektor Politechniki Warszawskiej prof. PWSFTviT dr hab. Milenia Fiedler Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi prof. dr hab. n. med. Marek Kuch Prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. SGH dr hab. Roman Sobiecki Prorektor Szkoły Głównej Handlowej

11.30 – 12.30 PANEL „PRZYSZŁOŚĆ NIEPUBLICZNYCH UCZELNI AKADEMICKICH” MODERATOR: prof. dr hab. Roman Cieślak Rektor Uniwersytetu SWPS PANELIŚCI: prof. dr hab. Maciej Rogalski Rektor Uczelni Łazarskiego prof. CC dr hab. Stanisław Mocek Rektor Collegium Civitas prof. AWSB dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz Rektor Akademii WSB prof. WSIiZ dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka Prorektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania prof. KAAFM dr Klemens Budzowski Rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Maciej Kolasiński Wiceprezes Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia

12.30 – 13.30 PANEL „PRZYSZŁOŚĆ PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH UCZELNI ZAWODOWYCH” MODERATOR: prof. dr hab. Waldemar Tłokiński Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich PANELIŚCI: dr hab. Dariusz Surowik Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych prof. ANS dr hab. Małgorzata Kołpa Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie prof. dr. hab. Jerzy Nitychoruk Rektor Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych dr Marcin Pawęska Rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu

13.30 – 13.40 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI prof. dr hab. Zbigniew Marciniak Dyrektor Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej PUE

Systemy oszczędzania w szkołach niepublicznych

Niepublicznym szkołom grozi krach. Placówki też potrzebują dofinansowania

Gazeta Prawna

Rosnące rachunki, inflacja, malejące zainteresowanie kandydatów studiami – z takimi problemami mierzą się uczelnie prywatne. Rektorzy obawiają się, że nie przetrwają przyszłego roku, i apelują o pomoc do rządu.…. z uwagi na rosnące koszty na pewno trzeba będzie wdrożyć systemy oszczędzania światła i ogrzewania, a w skrajnych przypadkach nie jest wykluczone, że na okres mrozów trzeba będzie przejść na kształcenie zdalne. -….

Uniwersytet w Kaliszu

Uniwersytet Kaliski od 1 października 2023 roku?

kalisz.pl

Grupa parlamentarzystów z regionu kaliskiego wystąpi z inicjatywą poselską, której celem jest utworzenie Uniwersytetu Kaliskiego. Uczelnia miałaby powstać poprzez przekształcenie stale rozwijającej się Akademii Kaliskiej i zacząć funkcjonować od 1 października 2023 roku…..

– Kalisz to miasto o wielkiej historii, które bardzo dobrze się rozwija, czego gratuluję panu prezydentowi. Zasługuje na status miasta akademickiego. Akademia Kaliska, w ostatnich latach zrobiła ogromny postęp, o czym świadczą ostatnie wyniki ewaluacji. Już niedługo może stać się uniwersytetem. Ministerstwo Edukacji i Nauki jest przychylne tej inicjatywie. To wielka szansa dla miasta i regionu – poinformował Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki.

Powstanie uczelni będzie znaczącym impulsem dla rozwoju dla Kalisza oraz całej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Prezydent Kinastowski zadeklarował pełne wsparcie dla rozwoju Akademii Kaliskiej….

Dylematy etyczne

Etyka dla wybranych. Dobór uczelni kształcących nauczycieli może zaskakiwać

Gazeta Prawna

Na liście uczelni, które ze wsparciem resortu wykształcą nauczycieli etyki, zabrakło renomowanych uniwersytetów. Jest za to jednostka, którą kieruje doradca ministra Czarnka. Na najnowszej liście, obok dotychczasowych Collegium Intermarium (dwie umowy na 75 nauczycieli) oraz Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie (dla 25 osób), znalazły się Chrześcijańska Akademia Teologiczna oraz Akademia Zamojska (obie po 25 nauczycieli). Ta ostatnia rozpoczęła działalność we wrześniu 2021 r. Tegoroczne umowy opiewają na kwotę 1 183 978 zł……

Ewaluacja PAN

Wyniki ewaluacji uczelni wyższych. Prezes PAN: Wiele instytutów będzie się odwoływać

Gazeta Prawna

Wyniki Polskiej Akademii Nauk w ewaluacji jakości działalności naukowej są dobre. Mamy jednak duży niedosyt. Wiem, że bardzo dużo jednostek będzie się odwoływać, bo czuły się pokrzywdzone – powiedział PAP prezes PAN prof. Jerzy Duszyński.…Z analizy zamieszczonej na stronie PAN wynika, że w 69 instytutach PAN oraz Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej (podlega prezesowi PAN, ale nie znajduje się w strukturze PAN) ocenę otrzymało łącznie 96 dyscyplin. Spośród nich 61 proc. otrzymało najwyższe kategorie A+ lub A (odpowiednio 17 – 19 proc. dla A+ oraz 40 – 42 proc. dla A). Kategorię B+ otrzymało 33 dyscyplin, B – 3 i najniższą C – 3.

2022 Academic Ranking of World Universities

2022 Academic Ranking of World Universities

Studiowało blisko 55 proc. Małopolan w wieku od 19 do 24 lat

Ranking uczelni w Małopolsce 2022 według liczby studentów. W minionym roku akademickim kształciło się 144,4 tys. osób. Jedna czwarta na UJ!

Dziennik Polski

..144,4 tys. studentów, w tym 7,9 tys. cudzoziemców, kształciło się na uczelniach w całej Małopolsce w roku akademickim 2021/22. Ogólna liczba studiujących zwiększyła się o 100, a absolwentów – o 500 (do 37 tysięcy). Oczywiście, największym ośrodkiem akademickim pozostaje Kraków, gdzie na poziomie wyższym naukę pobierało 129,2 tys. osób (w tym 7,6 tys. cudzoziemców). W Nowym Sączu było 6,3 tys. studentów, w Tarnowie 4,9 tys., w Nowym Targu i Oświęcimiu po 1,9 tys., zaś w Suchej Beskidzkiej 300. Studiowało blisko 55 proc. Małopolan w wieku od 19 do 24 lat i jest to wynik wyższy niż w roku poprzednim

Studenci w Małopolsce: rośnie liczba na uczelniach niepublicznych, na publicznych spada

W roku akademickim 2021/2022 na terenie Małopolski miało siedzibę 26 uczelni wyższych, w tym połowa o profilu akademickim (121 tys. osób), a druga o profilu zawodowym (23,8 tys.) Na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia i magisterskich jednolitych naukę podjęło 39,3 tys. osób – o 500 (tj. o 1,2 proc.) więcej niż rok wcześniej. Wśród wszystkich studentów 81,1 proc. stanowiły osoby w wieku od 19 do 24 lat (117,1 tys.). Ich udział w liczbie mieszkańców województwa należących do tej grupy wiekowej wyniósł aż 54,8 proc. (w poprzednim roku – 53,8 proc.)…..

Wyniki oceny działalności naukowej

MEiN podało wyniki oceny działalności naukowej za lata 2017-2021

Gazeta Prawna

Resort edukacji i nauki opublikował we wtorek wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. W sumie przyznano 65 kategorii naukowych A+, 323 kategorii A, 582 kategorii B+, 139 kategorii B i 36 kategorii C w ramach poszczególnych dyscyplin.

W Polsce jest blisko 400 uczelni, na których kształci się ok. 1,2 mln studentów. Ewaluacji podlegają też instytuty naukowe.

Szczegółowy raport jest na stronie http://www.mein.gov.pl. (PAP)

Potencjał europejskich uczelni

Nowy potencjał europejskich uczelni

Gazeta Prawna

W Europie istnieje ok. 5 tys. wyższych uczelni. To dzięki nim nasz kontynent jest uznawany na całym świecie za siłę napędową wiedzy i innowacji, co zachęca utalentowanych młodych ludzi, aby tu przybyli i pozostali. Nasze uczelnie to kopalnie umiejętności i motory trwałego wzrostu gospodarczego, które stymulują przedsiębiorczość i tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy w całej Europie.… już dziś istnieje 41 tzw. uniwersytetów europejskich, ambitnych, transnarodowych sojuszy międzyuczelnianych, które wypróbowują rzeczywiste możliwości strategicznej i trwałej współpracy strukturalnej, poszukując takich jej form, które przyniosą największe korzyści ich studentom, pracownikom i społecznościom.

Nauka jest integralną częścią bezpieczeństwa i obronności państwa.

Prof. Zgurowski: Bez wsparcia nauki Ukraina nie będzie suwerenna

Perspektywy

Rozmowa z prof. Michaiłem Zgurowskim, rektorem Narodowego Uniwersytetu Technologicznego Ukrainy im. Igora Sikorskiego „KPI”… Moim zdaniem nauka ukraińska wykonuje dziś więcej badań i zadań stosowanych niż dotychczas, bo trzeba szybko reagować na potrzeby obrony narodowej. Przecież nauka jest integralną częścią bezpieczeństwa i obronności państwa. Wojna udowodniła, że wygrywają nie tylko żołnierze na polu bitwy, ale także zaawansowane technologicznie rozwiązania obronne. Wygrywają inżynierowie i naukowcy z dziedziny elektroniki, informatyki, mechaniki itp…..

Upały nie szkodzą naszym uniwersytetom!

Polskie uczelnie umacniają się w Rankingu GRAS 2022. Fizyka na UW najlepsza!

Perspektywy

Upały nie szkodzą naszym uniwersytetom! W opublikowanym 19 lipca szanghajskim Global Ranking of Academic Subjects 2022 polskie uczelnie zajęły generalnie lepsze pozycje na świecie niż przed rokiem – choć nie zmieniła się całkowita liczba naszych szkół wyższych uwzględnionych w rankingu (25 uczelni) i liczba dyscyplin, w których odnoszą one sukcesy (25 subjects).….

Akademickie obawy przed reformami

Rząd szykuje rewolucję w nauce

Gazeta Prawna

Gruntowna reforma obejmie Polską Akademię Nauk i Narodowe Centrum Nauki. Środowisko akademickie obawia się rządowych propozycji.

Polska Akademia Nauk (PAN) i Narodowe Centrum Nauki (NCN) wymagają radykalnych zmian – twierdzi rząd. Ministerstwo Edukacji i Nauki już nad nimi pracuje. Główne cele to demokratyzacja i zwiększenie roli dyrektorów instytutów PAN oraz transparentny i sprawiedliwy podział pieniędzy na granty przez NCN. Przedstawiciele tych instytucji z niepokojem czekają na projekty ustaw…..

Polska finansowała prace badawcze realizowane przez podmioty z innych krajów

Łukasiewicz pomaga sięgnąć po fundusze Horyzontu Europa

Gazeta Prawna

Polska nie może sobie ponownie pozwolić na to, aby w unijnych funduszach przeznaczonych na badania i naukę być płatnikiem netto. ….

Rzeczywiście Horyzont 2020 nie został wykorzystany w pełni przez Polskę. Byliśmy płatnikiem netto. Wykorzystaliśmy 1,27 proc. środków, natomiast nasz wkład do budżetu był na poziomie 3,23 proc. Wynika z tego, że Polska finansowała prace badawcze realizowane przez podmioty z innych krajów, skorzystały one z naszego wkładu finansowego.

Moim zdaniem jedną z głównych przyczyn braku sukcesu poprzedniej perspektywy był brak międzynarodowego usieciowienia polskich podmiotów, co przekładało się na brak kontaktów

Prezydent podpisał ustawę o Akademii Kopernikańskiej

Prezydent podpisał ustawę o Akademii Kopernikańskiej

Gazeta Prawna

Ustawa wejdzie w życie 1 września 2022 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, które wejdą w życie 1 marca 2023 r.(PAP)

Ranking Uczelni Akademickich 2022

Ranking Uczelni Akademickich 2022

Perspektywy

Cudzoziemcy na polskich uczelniach

Coraz więcej studentów kształci się w Polsce. Przybywa zwłaszcza cudzoziemców

Gazeta Prawna

…coraz więcej cudzoziemców wybiera naukę na polskich uczelniach. Z danych GUS wynika, że w Polsce studiuje 89,4 tys. obcokrajowców – o 5,6 proc. więcej niż w poprzednim roku. Większość pochodzi z krajów europejskich, najliczniejszą grupę stanowią osoby z Ukrainy (36 tys., czyli 40,3 proc. wszystkich cudzoziemców), z Białorusi (11,1 tys. – 12,4 proc.) i Turcji (2,9 tys. – 3,2 proc.)….

Wielki sukces polskich uniwersytetów – niżej niż afrykańskie czy z Ameryki Łacińskiej

QS World University Rankings 2023: Top global universities

Do senatorów UAM

Do senatorów UAM

AKO

Medal: Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”

Prezydent podpisał ustawę ustanawiającą medal dla naukowców

PAP

Zgodnie z ustawą, minister edukacji i nauki będzie mógł nadać medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” (łac. mądrość i prawda) za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej.

Medal będzie mógł być nadany osobie fizycznej, w tym osobie niemającej obywatelstwa polskiego, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Będzie miał trzy stopnie – złoty medal, srebrny i brązowy. Jak podano w uzasadnieniu do nowelizacji, w 2022 r. na opracowanie projektu medalu oraz wykonanie i dostawę 1750 sztuk, legitymacji i etui, zaplanowano 400 tys. zł……..

Odrzucenie zwiększenia konkurencyjności i poziomu rozpoznawalności polskiej nauki

Senat odrzucił ustawę o Akademii Kopernikańskiej

PAP

Zwiększenie konkurencyjności i poziomu rozpoznawalności polskiej nauki – to cele ustawy o Akademii Kopernikańskiej, którą w środę odrzucił Senat. Teraz ustawa trafi z powrotem do Sejmu. Senatorowie zwracali uwagę na to, że nowa instytucja dubluje kompetencje istniejących i będzie upolityczniona...W czasie środowej debaty w Sejmie senatorowie opozycji zwracali uwagę na to, że projektowana instytucja będzie dublowała zadania innych, już istniejących organizacji, w tym PAN. Wyrażali też obawy dotyczące trybu wyboru członków akademii – że wybierane mogą być osoby z klucza politycznego i bez odpowiednich kwalifikacji. Zwracano też uwagę na to, że polska nauka, w porównaniu do wielu europejskich krajów, jest niedofinansowana. Dlatego nie należy tworzyć kolejnych instytucji tylko zwiększyć finansowanie tych istniejących – na to wskazywał m.in. senator Bogdan Zdrojewski (KO).