Konferencja „Przyszłość szkolnictwa wyższego” – dzień drugi

Konferencja pod patronatem Przewodniczącego KRASP prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka zorganizowana przez Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej Polskiej Unii Edukacyjnej oraz Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego odbyła się w dniach 15-16 września 2022 r.

Konferencja „Przyszłość szkolnictwa wyższego” – dzień pierwszy

Konferencja pod patronatem Przewodniczącego KRASP prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka zorganizowana przez Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej Polskiej Unii Edukacyjnej oraz Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego odbyła się w dniach 15-16 września 2022 r.

Gender i cancel culture a wolność słowa w XXI w. Co wolno napisać?

Polski system edukacji kształci człowieka posłusznego

Polski system edukacji kształci człowieka posłusznego! Czy jest alternatywa?

Czy reforma szkolnictwa wyższego poprawi stan polskich uczelni? – wiceminister Piotr Müller

Włodzimierz Bernacki: Twórców reformy szkolnictwa wyższego zaprosiłbym na powtórkę egzaminu

Włodzimierz Bernacki: Twórców reformy szkolnictwa wyższego zaprosiłbym na powtórkę egzaminu

Kongres Nauki -Finansowanie grantowe

Konferencja NKN we Wrocławiu: nauka-gospodarka

WSPÓŁPRACA NAUKI Z GOSPODARKĄ I ADMINISTRACJĄ DLA ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI

serwis NKN

..Zbudowanie dobrych relacji między nauką a gospodarką jest fundamentalnym problemem, jaki musimy rozwiązać w najbliższym czasie. Dotyczy to przede wszystkim uczelni technicznych, których misją powinno być wdrażanie wyników badań w postaci nowych produktów i technologii w gospodarce. Wymaga to wielu zmian w strukturze i organizacji uczelni. Powinniśmy tak zreformować uczelnie techniczne, aby stworzyć przyjazną atmosferę dla przedsiębiorczości akademickiej na różnych etapach kształcenia, żeby promować te badania, które mają bezpośredni związek z praktyką oraz prowadzą do powstawania przedsiębiorstw w obszarze zaawansowanych technologii…..

prof. Teresa Czerwińska wiceminister nauki dla TV Republika

Naukowiec uważa, że Polacy są „szczególnie utalentowani naukowo”

Prof. Wiesław Nowiński w „Ustalmy Jedno – Świat”

onet.PL

Prof. dr hab. inż. Wiesław Nowiński jest autorem najdokładniejszych na świecie komputerowych map mózgu, które służą leczeniu m.in. choroby Parkinsona i udaru mózgu. – Chcę w Polsce utworzyć Polskie Centrum Neurotechlogiczne. To nadzieja dla chorych – powiedział gość Kamila Tureckiego w programie „Ustalmy Jedno – Świat”…Prof. dr hab. inż. Wiesław Nowiński zdradził w programie „Ustalmy Jedno – Świat”, że chce zrealizować w naszym kraju projekt zbudowania Polski Innowacyjnej na całym jej obszarze wraz z Polską Doliną Krzemową. Podkreślił, że to ” nasze największe wyzwanie XXI wieku „, które „podciągnie Polskę do góry”…..Naukowiec uważa, że Polacy są „szczególnie utalentowani naukowo” i że stosowane badania naukowe w wybranych niszach powinny być naszą „narodową specjalnością”, a innowacyjność „fundamentem polskiej gospodarki”. – Polacy osiągają wspaniałe sukcesy poza granicami kraju. Dlaczego nie mogliby robić tego w Polsce? – pytał gość Kamila Tureckiego….