Prof. Wojciech Rypniewski na spotkaniu Andrzeja Dudy z naukowcami

Prof. Wojciech Rypniewski na spotkaniu Andrzeja Dudy z naukowcami

Prof. Andrzej Nowak na spotkaniu Andrzeja Dudy z naukowcami

Prof. Andrzej Nowak na spotkaniu Andrzeja Dudy z naukowcami

Andrzej Duda do naukowców

Andrzej Duda na spotkaniu z Akademickim Komitetem Honorowym popierającym jego kandydaturę na urząd Prezydenta RP. Poznań, 26 marca 2015.

Średnia wieku wśród członków rzeczywistych Polskiej Akademii Nauk wynosi teraz ponad 81 lat

Starsi PAN-owie

PAP

Średnia wieku wśród członków rzeczywistych Polskiej Akademii Nauk wynosi teraz ponad 81 lat - wynika z moich obliczeń. Na 180 członków są tylko cztery kobiety. Z kolei wśród członków korespondentów PAN średnia wieku jest niższa - według moich rachunków to 68 lat.......

Andrzej Duda – polska nauka pracuje do szuflady

Andrzej Duda wśród profesorów w Poznaniu: Trzeba bardziej korzystać z dorobku polskiej nauki!

wpolityce.pl

Kandydat PiS na prezydenta Andrzej Duda uważa, że nie korzysta się z dorobku polskiej nauki. Mam poczucie, że polska nauka pracuje do szuflady – powiedział. Duda w czwartek spotkał się w Poznaniu z przedstawicielami środowiska akademickiego i wyborcami.

Jeżeli mówimy o zysku, jaki ma być z polskiej nauki i dla polskiej nauki, to zadaniem władzy, a nią jest też prezydent RP, jest sprzężenie nauki z gospodarką – myślę tu przede wszystkim o naukach technicznych – i działanie w ten sposób, abyśmy pozyskiwali technologie z własnych zasobów, a nie kupowali licencji na wszystko z zagranicy

— mówił Duda.

Kandydat PiS wziął udział w konferencji „Polska – Polscy uczeni – Nauka”. Zaproszenie na konferencję wystosował Akademicki Komitet Honorowy Andrzeja Dudy. Spotkanie odbyło się w sali poznańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk.

Według Dudy wielkonakładowe projekty powinny być realizowane przez solidne konsorcja badawczo-rozwojowe, których nie powinno być wiele……

Głównym, najważniejszym elementem potencjału naukowego są ludzie, naukowcy.

Przed wojną Polska była potęga naukową

Rz

…..Niejedynym, ale głównym, najważniejszym elementem potencjału naukowego są ludzie, naukowcy. W okresie międzywojennym pod tym względem Polska znajdowała się w sytuacji gorszej niż zła. W okresie zaborów siłą rzeczy brakowało opieki własnego państwa nad badaniami naukowymi. Ale Polacy nieukami nie byli, nasi badacze studiowali i odnosili sukcesy w europejskich ośrodkach naukowych. Gdy powstała odrodzona, niepodległa ojczyzna, natychmiast porzucali intratne i prestiżowe stanowiska, powracali powodowani patriotyzmem i od tego momentu z ogromną energią pracowali dla własnego, nie dla obcego kraju. Wszystkich wymienić nie sposób, ale kilku, na początek, warto….

…..* * *

Takich naukowców miała międzywojenna Polska. A przecież była jeszcze słynna na cały świat lwowska szkoła matematyczna, notabene konkurująca ze szkołą warszawską. Kraj, który wyłonił się z niebytu, dopiero stający na nogach, zaczynający tworzyć przemysł, ustawy, armię, miał jednak już na starcie naukowców na światowym poziomie.

Nie ludziom oceniać niektóre czyny, zjawiska, postawy; bywa, że należą do osądu historii. We współczesnej Polsce w ciągu dwóch dekad po rzeczywistym wyzwoleniu (1989) tendencja jest dokładnie odwrotna: najlepsi naukowcy wyjeżdżają z kraju.

Szkoły wyższe przed wyborami

Teraz kolej na szkolnictwo wyższe?

pressmania.pl/

Czy rząd Ewy Kopacz (z domu Lis) za cel postawił sobie likwidację Państwa? Po grudniowo-styczniowej próbie „wygaszania” kopalń przyszła kolej na szkolnictwo wyższe…

Do problemów konsolidacji i pytań postawionych w referatach Pani Minister odniosła się krótko, w końcowej części wypowiedzi i stwierdziła, że z powodów politycznych i obawy przed niepokojami społecznymi oraz spadkiem poparcia „władzy w terenie” nie jest możliwe zamykanie publicznych wyższych szkół oraz wprowadzenie odpłatności. Należy natomiast rozważyć możliwość wnoszenia majątku publicznych szkół wyższych do podmiotów prywatnych i tworzenia w ten sposób podmiotów prywatnych.

Następnie Przewodniczący udzielił głosu prof. dr. hab. Maciejowi Żyliczowi, Prezesowi FNP.

Prof. M. Żylicz krytycznie odniósł się do wypowiedzi Pani Minister; argumentował, że publiczne szkoły wyższe bezwzględnie trzeba zamykać, bo jest ich za dużo i szkoda na nie wydawać pieniądze, a studia powinny być płatne. Jeżeli istnieją jakieś bariery prawne bądź inne, które uniemożliwiają urzeczywistnienie tych planów, to należy je natychmiast usunąć, bądź omijać.