Prof. Wojciech Rypniewski na spotkaniu Andrzeja Dudy z naukowcami

Prof. Wojciech Rypniewski na spotkaniu Andrzeja Dudy z naukowcami

Prof. Andrzej Nowak na spotkaniu Andrzeja Dudy z naukowcami

Prof. Andrzej Nowak na spotkaniu Andrzeja Dudy z naukowcami

Andrzej Duda do naukowców

Andrzej Duda na spotkaniu z Akademickim Komitetem Honorowym popierającym jego kandydaturę na urząd Prezydenta RP. Poznań, 26 marca 2015.

Średnia wieku wśród członków rzeczywistych Polskiej Akademii Nauk wynosi teraz ponad 81 lat

Starsi PAN-owie

PAP

Średnia wieku wśród członków rzeczywistych Polskiej Akademii Nauk wynosi teraz ponad 81 lat - wynika z moich obliczeń. Na 180 członków są tylko cztery kobiety. Z kolei wśród członków korespondentów PAN średnia wieku jest niższa - według moich rachunków to 68 lat.......

Andrzej Duda – polska nauka pracuje do szuflady

Andrzej Duda wśród profesorów w Poznaniu: Trzeba bardziej korzystać z dorobku polskiej nauki!

wpolityce.pl

Kandydat PiS na prezydenta Andrzej Duda uważa, że nie korzysta się z dorobku polskiej nauki. Mam poczucie, że polska nauka pracuje do szuflady – powiedział. Duda w czwartek spotkał się w Poznaniu z przedstawicielami środowiska akademickiego i wyborcami.

Jeżeli mówimy o zysku, jaki ma być z polskiej nauki i dla polskiej nauki, to zadaniem władzy, a nią jest też prezydent RP, jest sprzężenie nauki z gospodarką – myślę tu przede wszystkim o naukach technicznych – i działanie w ten sposób, abyśmy pozyskiwali technologie z własnych zasobów, a nie kupowali licencji na wszystko z zagranicy

— mówił Duda.

Kandydat PiS wziął udział w konferencji „Polska – Polscy uczeni – Nauka”. Zaproszenie na konferencję wystosował Akademicki Komitet Honorowy Andrzeja Dudy. Spotkanie odbyło się w sali poznańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk.

Według Dudy wielkonakładowe projekty powinny być realizowane przez solidne konsorcja badawczo-rozwojowe, których nie powinno być wiele……

Głównym, najważniejszym elementem potencjału naukowego są ludzie, naukowcy.

Przed wojną Polska była potęga naukową

Rz

…..Niejedynym, ale głównym, najważniejszym elementem potencjału naukowego są ludzie, naukowcy. W okresie międzywojennym pod tym względem Polska znajdowała się w sytuacji gorszej niż zła. W okresie zaborów siłą rzeczy brakowało opieki własnego państwa nad badaniami naukowymi. Ale Polacy nieukami nie byli, nasi badacze studiowali i odnosili sukcesy w europejskich ośrodkach naukowych. Gdy powstała odrodzona, niepodległa ojczyzna, natychmiast porzucali intratne i prestiżowe stanowiska, powracali powodowani patriotyzmem i od tego momentu z ogromną energią pracowali dla własnego, nie dla obcego kraju. Wszystkich wymienić nie sposób, ale kilku, na początek, warto….

…..* * *

Takich naukowców miała międzywojenna Polska. A przecież była jeszcze słynna na cały świat lwowska szkoła matematyczna, notabene konkurująca ze szkołą warszawską. Kraj, który wyłonił się z niebytu, dopiero stający na nogach, zaczynający tworzyć przemysł, ustawy, armię, miał jednak już na starcie naukowców na światowym poziomie.

Nie ludziom oceniać niektóre czyny, zjawiska, postawy; bywa, że należą do osądu historii. We współczesnej Polsce w ciągu dwóch dekad po rzeczywistym wyzwoleniu (1989) tendencja jest dokładnie odwrotna: najlepsi naukowcy wyjeżdżają z kraju.

Szkoły wyższe przed wyborami

Teraz kolej na szkolnictwo wyższe?

pressmania.pl/

Czy rząd Ewy Kopacz (z domu Lis) za cel postawił sobie likwidację Państwa? Po grudniowo-styczniowej próbie „wygaszania” kopalń przyszła kolej na szkolnictwo wyższe…

Do problemów konsolidacji i pytań postawionych w referatach Pani Minister odniosła się krótko, w końcowej części wypowiedzi i stwierdziła, że z powodów politycznych i obawy przed niepokojami społecznymi oraz spadkiem poparcia „władzy w terenie” nie jest możliwe zamykanie publicznych wyższych szkół oraz wprowadzenie odpłatności. Należy natomiast rozważyć możliwość wnoszenia majątku publicznych szkół wyższych do podmiotów prywatnych i tworzenia w ten sposób podmiotów prywatnych.

Następnie Przewodniczący udzielił głosu prof. dr. hab. Maciejowi Żyliczowi, Prezesowi FNP.

Prof. M. Żylicz krytycznie odniósł się do wypowiedzi Pani Minister; argumentował, że publiczne szkoły wyższe bezwzględnie trzeba zamykać, bo jest ich za dużo i szkoda na nie wydawać pieniądze, a studia powinny być płatne. Jeżeli istnieją jakieś bariery prawne bądź inne, które uniemożliwiają urzeczywistnienie tych planów, to należy je natychmiast usunąć, bądź omijać.

.Czy władze szacownej krakowskiej uczelni opamiętają się?

Niebywałe! Uniwersytet Jagielloński organizuje wykład ambasadorowi putinowskiej Rosji!

wpolityce.pl

Zupełnie jakby Rosja nie dokonała agresji na Ukrainę i nie prowadziła wrogiej nam politykę, najstarsza w Polsce uczelnia organizuje wykład rosyjskiemu ambasadorowi!

Do prelekcji Siergieja Adriejewa, dotyczącej – jak oficjalnie podano – rosyjskiej polityki zagranicznej (tytuł wykładu: „Russian Foreign Policy”) ma dojść 31 marca na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wydział informuje, że wykład „Jego Ekscelencji” będzie przeprowadzony w języku angielskim…….

Czy władze szacownej krakowskiej uczelni opamiętają się?!

xxxxxxxxxxx

Jaką wizję Rosji przedstawi na UJ ambasador Andriejew

GW

31 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim ambasador Federacji Rosyjskiej Siergiej Andriejew wygłosi wykład o polityce zagranicznej Rosji. Będzie przekonywał, że jego kraj to ostoja demokracji i dialogu.

Wykład ambasadora Federacji Rosji to kontynuacja cyklu Jagiellońskich Spotkań Dyplomatycznych organizowanych przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Formuła spotkania przewiduje 20-minutowy wykład ambasadora o rosyjskiej polityce zagranicznej, a następnie panel dyskusyjny……
….KOMENTARZ. Andrzej Brzeziecki, Redaktor naczelny „Nowej Europy Wschodniej”:
Sytuacja jest trudna i dwuznaczna. Ale powołaniem uniwersytetu jest badanie spraw trudnych. Mówiąc cynicznie, język drugiej strony trzeba poznać, najlepiej bezpośrednio. Nie jesteśmy w stanie wojny z Rosją, dlatego broniłbym decyzji uniwersytetu o zaproszeniu kogoś, kto jest oficjalnym przedstawicielem państwa rosyjskiego. Jednocześnie nie widzę przeszkód, by studenci krakowscy zorganizowali pokojową (bez zrywania wykładu) demonstrację i w sposób kulturalny pokazali ambasadorowi, co myślą o agresywnej polityce Moskwy.

Zapowiedź nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Zmiany w szkolnictwie wyższym: Zamiast dotacji na rok – pieniądze na kilka lat

Dziennik Gazeta Prawna

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) zapowiada nową ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym.– Ustawa miałaby być krótsza, prostsza. Możliwe, że pierwsze inicjatywy w tej sprawie zostaną przez nas podjęte jesienią albo wiosną przyszłego roku – mówi prof. Marek Ratajczak, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego….To odpowiedź na postulaty środowiska akademickiego. O opracowanie założeń do nowej ustawy zabiega Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Określenie głównych tez zleciła Fundacji Rektorów Polskich (FRP), która powołała specjalny zespół ekspertów. Ten ukończył już prace, a ich wyniki zostały dostarczone KRASP…– Chcemy, aby państwo polskie określiło długofalową politykę naszego kraju, której priorytetem jest edukacja, w tym szkolnictwo wyższe, i nauka. W tym celu potrzebny jest wspólny program rozwoju, który byłby realizowany ponad partyjnymi podziałami przez ten i kolejne rządy. Dlatego na ręce pani minister złożyliśmy nasz program rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki – potwierdza prof. Wiesław Banyś, przewodniczący KRASP…..prace nad nową ustawą powinny być prowadzone spokojnie od 2015 r. w partnerstwie z gremiami, które je reprezentują, tak aby zderegulowane przepisy weszły w życie w latach 2017–2018.

Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub wizytującego już obecnie można zatrudnić osobę nieposiadającą habilitacji czy tytułu naukowego.

Dwa lata stażu wystarczy, by pracować jako profesor

Dziennik Gazeta Prawna

Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub wizytującego już obecnie można zatrudnić osobę nieposiadającą habilitacji czy tytułu naukowego. Rektor może zaangażować na nim doktora, który ma znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej.