Prof. Jerzy Duszyński będzie nowym prezesem Polskiej Akademii Nauk

Prof. Jerzy Duszyński wybrany na stanowisko prezesa PAN

PAP

Prof. Jerzy Duszyński będzie nowym prezesem Polskiej Akademii Nauk – zdecydowali w czwartek w głosowaniu zebrani w Warszawie członkowie Zgromadzenia Ogólnego PAN. Duszyński funkcję będzie pełnił przez cztery lata, do 2018 r. Zastąpi na stanowisku prof. Michała Kleibera…….”Serdecznie gratuluję nowemu Panu Prezesowi – powiedziała minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska cytowana w przesłanym PAP komunikacie resortu nauki. – PAN w obecnym niezmienionym kształcie trwa od kilkudziesięciu lat. Nadszedł obecnie dobry moment do istotnych reform strukturalnych i organizacyjnych. Zwłaszcza, że potencjał instytutów PAN jest ogromny. Pracuje tam prawie 5,5 tys. wybitnych naukowców, a wiele instytutów ma kategorię A lub A+”……Duszyński sporo miejsca w swoim programie poświęcił m.in. temu, jak istotne musi być pozyskiwanie przez PAN coraz większych środków unijnych – m.in. w ramach programu Horyzont 2020. Wśród bolączek polskiej nauki wymieniał zaś małą mobilność kadry naukowej. Jego zdaniem z braku mobilności kadry wynikają tak szkodliwe zjawiska jak: słaba efektywność w konkursach europejskich czy ograniczony rozwój kadry wielu krajowych instytucji naukowych. Według niego powinny powstać programy wspólnej wymiany pracowników między uczelniami i instytutami PAN.

Ministerstwo Nauki a Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej

Spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej

serwis MNiSW

Komitet postulował, aby jeszcze w tym roku budżetowym zwiększyć nakłady na naukę o 800 mln zł. Jest to jednak nierealne ze względu na to, że budżet został przyjęty i jest w trakcie realizacji. Natomiast, jak podkreślił sekretarz stanu Marek Ratajczak, minister Lena Kolarska-Bobińska będzie zdecydowanie zabiegała o zwiększenie nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe w przyszłorocznym budżecie. Dodał też, że pomimo spadku liczby studentów nakłady rosną: w tym roku o 10% na naukę i o 6% na szkolnictwo wyższe.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowuje się obecnie do zaproponowania zasad dotyczących polityki zatrudnienia na uczelniach, ze szczególnym naciskiem na zatrudnianie młodej kadry.

Ministerstwo na wszystkie postulaty Komitetu, te przesłane wcześniej i te dziś przekazane, niebawem odpowie pisemnie.

MNiSW gotowe jest też do dalszych rozmów z przedstawicielami Komitetu na temat toczących się prac zmieniających sytuację polskiej humanistyki.

Działania podjęte przez MNiSW na rzecz humanistyki polskiej

  1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego świadome potrzeb oraz odrębności humanistyki przygotowało program – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) – dotyczący finansowania badań humanistycznych. NPRH działa od 2010 r. To specjalna pula pieniędzy na rozwój humanistyki. W latach 2011 – 2015 na program przeznaczono 360 mln W tym roku – 80 mln zł.
  2. Na początku 2014 MNiSW przygotowało Pakiet dla humanistyki – zadania z Pakietu zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji: