.Czy władze szacownej krakowskiej uczelni opamiętają się?

Niebywałe! Uniwersytet Jagielloński organizuje wykład ambasadorowi putinowskiej Rosji!

wpolityce.pl

Zupełnie jakby Rosja nie dokonała agresji na Ukrainę i nie prowadziła wrogiej nam politykę, najstarsza w Polsce uczelnia organizuje wykład rosyjskiemu ambasadorowi!

Do prelekcji Siergieja Adriejewa, dotyczącej – jak oficjalnie podano – rosyjskiej polityki zagranicznej (tytuł wykładu: „Russian Foreign Policy”) ma dojść 31 marca na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wydział informuje, że wykład „Jego Ekscelencji” będzie przeprowadzony w języku angielskim…….

Czy władze szacownej krakowskiej uczelni opamiętają się?!

xxxxxxxxxxx

Jaką wizję Rosji przedstawi na UJ ambasador Andriejew

GW

31 marca na Uniwersytecie Jagiellońskim ambasador Federacji Rosyjskiej Siergiej Andriejew wygłosi wykład o polityce zagranicznej Rosji. Będzie przekonywał, że jego kraj to ostoja demokracji i dialogu.

Wykład ambasadora Federacji Rosji to kontynuacja cyklu Jagiellońskich Spotkań Dyplomatycznych organizowanych przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Formuła spotkania przewiduje 20-minutowy wykład ambasadora o rosyjskiej polityce zagranicznej, a następnie panel dyskusyjny……
….KOMENTARZ. Andrzej Brzeziecki, Redaktor naczelny „Nowej Europy Wschodniej”:
Sytuacja jest trudna i dwuznaczna. Ale powołaniem uniwersytetu jest badanie spraw trudnych. Mówiąc cynicznie, język drugiej strony trzeba poznać, najlepiej bezpośrednio. Nie jesteśmy w stanie wojny z Rosją, dlatego broniłbym decyzji uniwersytetu o zaproszeniu kogoś, kto jest oficjalnym przedstawicielem państwa rosyjskiego. Jednocześnie nie widzę przeszkód, by studenci krakowscy zorganizowali pokojową (bez zrywania wykładu) demonstrację i w sposób kulturalny pokazali ambasadorowi, co myślą o agresywnej polityce Moskwy.

Zapowiedź nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Zmiany w szkolnictwie wyższym: Zamiast dotacji na rok – pieniądze na kilka lat

Dziennik Gazeta Prawna

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) zapowiada nową ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym.– Ustawa miałaby być krótsza, prostsza. Możliwe, że pierwsze inicjatywy w tej sprawie zostaną przez nas podjęte jesienią albo wiosną przyszłego roku – mówi prof. Marek Ratajczak, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego….To odpowiedź na postulaty środowiska akademickiego. O opracowanie założeń do nowej ustawy zabiega Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Określenie głównych tez zleciła Fundacji Rektorów Polskich (FRP), która powołała specjalny zespół ekspertów. Ten ukończył już prace, a ich wyniki zostały dostarczone KRASP…– Chcemy, aby państwo polskie określiło długofalową politykę naszego kraju, której priorytetem jest edukacja, w tym szkolnictwo wyższe, i nauka. W tym celu potrzebny jest wspólny program rozwoju, który byłby realizowany ponad partyjnymi podziałami przez ten i kolejne rządy. Dlatego na ręce pani minister złożyliśmy nasz program rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki – potwierdza prof. Wiesław Banyś, przewodniczący KRASP…..prace nad nową ustawą powinny być prowadzone spokojnie od 2015 r. w partnerstwie z gremiami, które je reprezentują, tak aby zderegulowane przepisy weszły w życie w latach 2017–2018.

Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub wizytującego już obecnie można zatrudnić osobę nieposiadającą habilitacji czy tytułu naukowego.

Dwa lata stażu wystarczy, by pracować jako profesor

Dziennik Gazeta Prawna

Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub wizytującego już obecnie można zatrudnić osobę nieposiadającą habilitacji czy tytułu naukowego. Rektor może zaangażować na nim doktora, który ma znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej.

Prof. Jerzy Duszyński będzie nowym prezesem Polskiej Akademii Nauk

Prof. Jerzy Duszyński wybrany na stanowisko prezesa PAN

PAP

Prof. Jerzy Duszyński będzie nowym prezesem Polskiej Akademii Nauk – zdecydowali w czwartek w głosowaniu zebrani w Warszawie członkowie Zgromadzenia Ogólnego PAN. Duszyński funkcję będzie pełnił przez cztery lata, do 2018 r. Zastąpi na stanowisku prof. Michała Kleibera…….”Serdecznie gratuluję nowemu Panu Prezesowi – powiedziała minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska cytowana w przesłanym PAP komunikacie resortu nauki. – PAN w obecnym niezmienionym kształcie trwa od kilkudziesięciu lat. Nadszedł obecnie dobry moment do istotnych reform strukturalnych i organizacyjnych. Zwłaszcza, że potencjał instytutów PAN jest ogromny. Pracuje tam prawie 5,5 tys. wybitnych naukowców, a wiele instytutów ma kategorię A lub A+”……Duszyński sporo miejsca w swoim programie poświęcił m.in. temu, jak istotne musi być pozyskiwanie przez PAN coraz większych środków unijnych – m.in. w ramach programu Horyzont 2020. Wśród bolączek polskiej nauki wymieniał zaś małą mobilność kadry naukowej. Jego zdaniem z braku mobilności kadry wynikają tak szkodliwe zjawiska jak: słaba efektywność w konkursach europejskich czy ograniczony rozwój kadry wielu krajowych instytucji naukowych. Według niego powinny powstać programy wspólnej wymiany pracowników między uczelniami i instytutami PAN.

Ministerstwo Nauki a Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej

Spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej

serwis MNiSW

Komitet postulował, aby jeszcze w tym roku budżetowym zwiększyć nakłady na naukę o 800 mln zł. Jest to jednak nierealne ze względu na to, że budżet został przyjęty i jest w trakcie realizacji. Natomiast, jak podkreślił sekretarz stanu Marek Ratajczak, minister Lena Kolarska-Bobińska będzie zdecydowanie zabiegała o zwiększenie nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe w przyszłorocznym budżecie. Dodał też, że pomimo spadku liczby studentów nakłady rosną: w tym roku o 10% na naukę i o 6% na szkolnictwo wyższe.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowuje się obecnie do zaproponowania zasad dotyczących polityki zatrudnienia na uczelniach, ze szczególnym naciskiem na zatrudnianie młodej kadry.

Ministerstwo na wszystkie postulaty Komitetu, te przesłane wcześniej i te dziś przekazane, niebawem odpowie pisemnie.

MNiSW gotowe jest też do dalszych rozmów z przedstawicielami Komitetu na temat toczących się prac zmieniających sytuację polskiej humanistyki.

Działania podjęte przez MNiSW na rzecz humanistyki polskiej

  1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego świadome potrzeb oraz odrębności humanistyki przygotowało program – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) – dotyczący finansowania badań humanistycznych. NPRH działa od 2010 r. To specjalna pula pieniędzy na rozwój humanistyki. W latach 2011 – 2015 na program przeznaczono 360 mln W tym roku – 80 mln zł.
  2. Na początku 2014 MNiSW przygotowało Pakiet dla humanistyki – zadania z Pakietu zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji:

Na liście światowego rankingu nie ma polskiej uczelni

Ranking: W Europie najlepsze uniwersytety ma Wielka Brytania, ale na świecie prowadzą USA

Dziennik Gazeta Prawna

Najwięcej renomowanych uniwersytetów w Europie znajduje się w Wielkiej Brytanii. Takie wyniki przynosi prestiżowy, globalny ranking opublikowany przez dodatek edukacyjny do dziennika „The Times”.

W skali globalnej dominują Stany Zjednoczone. Na obejmującej sto pozycji liście Amerykanie mogą się pochwalić 43 uczelniami. W pierwszej dziesiątce jest ich osiem. Wygrywa Harvard, czwarte jest MIT, a piątą pozycję zajmuje Stanford. Ale Cambridge i Oxford zajmują odpowiednio drugie i trzecie miejsce. W sumie na liście znajduje się 12 uczelni brytyjskich.

Po USA i Wielkiej Brytanii najlepszą reputacją cieszą się uczelnie Niemieckie. W zestawieniu znalazło się sześć placówek zza naszej zachodniej granicy. Pięcioma uczelniami mogą się pochwalić Francuzi….Na liście nie ma polskiej uczelni

Rząd przeznaczy ponad 330 milionów złotych na opłacenie studentom nauki na renomowanych zagranicznych uniwersytetach.

Studia w Oksfordzie za grosze

Dziennik Polski

Rząd przeznaczy ponad 330 milionów złotych na opłacenie studentom nauki na renomowanych zagranicznych uniwersytetach. I tylko teoretycznie zobowiąże ich do odpracowania tej pomocy w kraju. Finansowaniu wyjazdów przeciwne są polskie uczelnie. Najzdolniejsi polscy studenci od przyszłego roku będą mogli bezpłatnie kształcić się na najlepszych uniwersytetach za granicą. Rządowym projektem takiej ustawy w przyszłym tygodniu mają się zająć posłowie. Absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich) będą mogli uzyskać stopień magistra m.in. na renomowanych uczelniach w Wielkiej Brytanii, Francji czy Stanach Zjednoczonych. Ministerstwo Nauki opłaci im czesne, a także pokryje koszty zakwaterowania i utrzymania w trakcie nauki. To nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie.