Prof. Jerzy Duszyński będzie nowym prezesem Polskiej Akademii Nauk

Prof. Jerzy Duszyński wybrany na stanowisko prezesa PAN

PAP

Prof. Jerzy Duszyński będzie nowym prezesem Polskiej Akademii Nauk – zdecydowali w czwartek w głosowaniu zebrani w Warszawie członkowie Zgromadzenia Ogólnego PAN. Duszyński funkcję będzie pełnił przez cztery lata, do 2018 r. Zastąpi na stanowisku prof. Michała Kleibera…….”Serdecznie gratuluję nowemu Panu Prezesowi – powiedziała minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska cytowana w przesłanym PAP komunikacie resortu nauki. – PAN w obecnym niezmienionym kształcie trwa od kilkudziesięciu lat. Nadszedł obecnie dobry moment do istotnych reform strukturalnych i organizacyjnych. Zwłaszcza, że potencjał instytutów PAN jest ogromny. Pracuje tam prawie 5,5 tys. wybitnych naukowców, a wiele instytutów ma kategorię A lub A+”……Duszyński sporo miejsca w swoim programie poświęcił m.in. temu, jak istotne musi być pozyskiwanie przez PAN coraz większych środków unijnych – m.in. w ramach programu Horyzont 2020. Wśród bolączek polskiej nauki wymieniał zaś małą mobilność kadry naukowej. Jego zdaniem z braku mobilności kadry wynikają tak szkodliwe zjawiska jak: słaba efektywność w konkursach europejskich czy ograniczony rozwój kadry wielu krajowych instytucji naukowych. Według niego powinny powstać programy wspólnej wymiany pracowników między uczelniami i instytutami PAN.

Ministerstwo Nauki a Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej

Spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej

serwis MNiSW

Komitet postulował, aby jeszcze w tym roku budżetowym zwiększyć nakłady na naukę o 800 mln zł. Jest to jednak nierealne ze względu na to, że budżet został przyjęty i jest w trakcie realizacji. Natomiast, jak podkreślił sekretarz stanu Marek Ratajczak, minister Lena Kolarska-Bobińska będzie zdecydowanie zabiegała o zwiększenie nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe w przyszłorocznym budżecie. Dodał też, że pomimo spadku liczby studentów nakłady rosną: w tym roku o 10% na naukę i o 6% na szkolnictwo wyższe.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowuje się obecnie do zaproponowania zasad dotyczących polityki zatrudnienia na uczelniach, ze szczególnym naciskiem na zatrudnianie młodej kadry.

Ministerstwo na wszystkie postulaty Komitetu, te przesłane wcześniej i te dziś przekazane, niebawem odpowie pisemnie.

MNiSW gotowe jest też do dalszych rozmów z przedstawicielami Komitetu na temat toczących się prac zmieniających sytuację polskiej humanistyki.

Działania podjęte przez MNiSW na rzecz humanistyki polskiej

  1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego świadome potrzeb oraz odrębności humanistyki przygotowało program – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) – dotyczący finansowania badań humanistycznych. NPRH działa od 2010 r. To specjalna pula pieniędzy na rozwój humanistyki. W latach 2011 – 2015 na program przeznaczono 360 mln W tym roku – 80 mln zł.
  2. Na początku 2014 MNiSW przygotowało Pakiet dla humanistyki – zadania z Pakietu zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji:

Na liście światowego rankingu nie ma polskiej uczelni

Ranking: W Europie najlepsze uniwersytety ma Wielka Brytania, ale na świecie prowadzą USA

Dziennik Gazeta Prawna

Najwięcej renomowanych uniwersytetów w Europie znajduje się w Wielkiej Brytanii. Takie wyniki przynosi prestiżowy, globalny ranking opublikowany przez dodatek edukacyjny do dziennika „The Times”.

W skali globalnej dominują Stany Zjednoczone. Na obejmującej sto pozycji liście Amerykanie mogą się pochwalić 43 uczelniami. W pierwszej dziesiątce jest ich osiem. Wygrywa Harvard, czwarte jest MIT, a piątą pozycję zajmuje Stanford. Ale Cambridge i Oxford zajmują odpowiednio drugie i trzecie miejsce. W sumie na liście znajduje się 12 uczelni brytyjskich.

Po USA i Wielkiej Brytanii najlepszą reputacją cieszą się uczelnie Niemieckie. W zestawieniu znalazło się sześć placówek zza naszej zachodniej granicy. Pięcioma uczelniami mogą się pochwalić Francuzi….Na liście nie ma polskiej uczelni

Rząd przeznaczy ponad 330 milionów złotych na opłacenie studentom nauki na renomowanych zagranicznych uniwersytetach.

Studia w Oksfordzie za grosze

Dziennik Polski

Rząd przeznaczy ponad 330 milionów złotych na opłacenie studentom nauki na renomowanych zagranicznych uniwersytetach. I tylko teoretycznie zobowiąże ich do odpracowania tej pomocy w kraju. Finansowaniu wyjazdów przeciwne są polskie uczelnie. Najzdolniejsi polscy studenci od przyszłego roku będą mogli bezpłatnie kształcić się na najlepszych uniwersytetach za granicą. Rządowym projektem takiej ustawy w przyszłym tygodniu mają się zająć posłowie. Absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich) będą mogli uzyskać stopień magistra m.in. na renomowanych uczelniach w Wielkiej Brytanii, Francji czy Stanach Zjednoczonych. Ministerstwo Nauki opłaci im czesne, a także pokryje koszty zakwaterowania i utrzymania w trakcie nauki. To nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie.

 

Genialni matematycy z kawiarni Szkockiej

Doskonały matematyk, z pewnością Polak!

Radio Wnet

O genialnych matematykach z XX wieku, na których dorobku do dzisiaj opierają się światowi naukowcy, opowiadał w Poranku Wnet Mariusz Urbanek, autor książki „Genialni”

– Ta książka opowiada o Lwowskiej Szkole Matematycznej, czyli grupie dwudziestu kilku matematyków. Ludzi o wyjątkowych umysłach, o bardzo szczególnej wyobraźni, którzy w tym szczególnym mieście jakim był Lwów, w bardzo szczególnym miejscu jakim była kawiarnia Szkocka, zebrali się, rozmawiali i tworzyli matematykę, i efekt ich prac do dzisiaj znajduje się właściwie we wszystkich encyklopediach na świecie….

 

Akcja solidarności i pomocy dla osób poszkodowanych w III RP!

Komitet Obrony Prześladowanych – Pomóż oskarżonym po proteście w PKW!

ewastankiewicz.wordpress.com

Okaż solidarność i wsparcie osobom protestującym w PKW. Zapadły pierwsze wyroki i kary finansowe. Powołujemy Komitet Obrony Prześladowanych. Podajemy konto do wpłat.

W obronie demokracji w Polsce! Akcja solidarności i pomocy dla osób poszkodowanych w III RP!……Stowarzyszenie Solidarni 2010 w obronie wolności wyboru i suwerenności Polski, w głębokim sprzeciwie wobec naruszania podstawowych praw i swobód obywatelskich ogłasza akcję solidarności i pomocy dla osób poszkodowanych w III RP……..

Witoldowi Zielińskiemu relacjonującemu dla portalu niepoprawneradio.pl policja skasowała zapis magnetyczny kopii relacji z tamtych dni, który był nagrany na karcie rejestratora. Usuwanie dowodów, zatrzymania i sankcje policji oraz szykany sądowe nakierowane nie na fałszerzy ale na osoby upominające się o uczciwe wybory to próba zastraszania i represje wobec obywateli tego samego systemu przemocy władzy, który na wielką skalę, fałszuje wybory w Polsce.

Wszyscy zatrzymani nocą z 20 na 21 listopada w Państwowej Komisji Wyborczej są oskarżeni w procesach karnych i sądzeni jak przestępcy.

Włącz myślenie

Cały system jest zły

Prof. Legutko: Kluzik-Rostkowska powinna prowadzić świetlicę, a nie szkolnictwo dużego kraju europejskiego

wpolityce.pl

…Cały system jest zły; począwszy od kryteriów poprzez sposób, metody i tak dalej. To kieruje naszą uwagę ku problemowi, który jest problemem systemowym czyli dotyczy samego sedna systemu edukacyjnego – czyli to czemu edukacja służy i co jest w tej edukacji kryterium sprawdzającym. Już my wiemy na przykład, że można skończyć gimnazjum, szkołę średnią i dostać się na studia, będąc kompletnym ignorantem. Ignorantem w dziedzinie historii, ignorantem w literaturze polskiej, ignorantem matematycznym, a nawet ignorantem jeżeli chodzi o języki obce, bo tutaj też kryteria sprawdzające są szczególne. Cały system jest chory…

 

Przepaść między podejściem uczonych i decydentów politycznych

Bezradność profesorów. Przepaść między podejściem uczonych i decydentów politycznych

Andrzej Zybertowicz– wpolityce.pl

….Badacz chce napisać tekst, który przejdzie procedurę recenzyjną i ukaże się w dobrym czasopiśmie naukowym. W tym celu synchronizuje swoje myślenie z poznawczymi schematami swego środowiska badawczego. Polityk, który chce utrzymać się w grze, stoi w obliczu wyzwań innego rodzaju. To nie schematy myślenia typowe dla narracji akademickiej są dla niego głównym punktem odniesienia…..By opublikować tekst, „zaliczyć” rozprawę na stopień, często wystarczy po prostu trafić w oczekiwania recenzentów. Pobłażliwość recenzentów bywa po stokroć większa od pobłażliwości materii społecznej….