Genialni matematycy z kawiarni Szkockiej

Doskonały matematyk, z pewnością Polak!

Radio Wnet

O genialnych matematykach z XX wieku, na których dorobku do dzisiaj opierają się światowi naukowcy, opowiadał w Poranku Wnet Mariusz Urbanek, autor książki „Genialni”

– Ta książka opowiada o Lwowskiej Szkole Matematycznej, czyli grupie dwudziestu kilku matematyków. Ludzi o wyjątkowych umysłach, o bardzo szczególnej wyobraźni, którzy w tym szczególnym mieście jakim był Lwów, w bardzo szczególnym miejscu jakim była kawiarnia Szkocka, zebrali się, rozmawiali i tworzyli matematykę, i efekt ich prac do dzisiaj znajduje się właściwie we wszystkich encyklopediach na świecie….

 

Akcja solidarności i pomocy dla osób poszkodowanych w III RP!

Komitet Obrony Prześladowanych – Pomóż oskarżonym po proteście w PKW!

ewastankiewicz.wordpress.com

Okaż solidarność i wsparcie osobom protestującym w PKW. Zapadły pierwsze wyroki i kary finansowe. Powołujemy Komitet Obrony Prześladowanych. Podajemy konto do wpłat.

W obronie demokracji w Polsce! Akcja solidarności i pomocy dla osób poszkodowanych w III RP!……Stowarzyszenie Solidarni 2010 w obronie wolności wyboru i suwerenności Polski, w głębokim sprzeciwie wobec naruszania podstawowych praw i swobód obywatelskich ogłasza akcję solidarności i pomocy dla osób poszkodowanych w III RP……..

Witoldowi Zielińskiemu relacjonującemu dla portalu niepoprawneradio.pl policja skasowała zapis magnetyczny kopii relacji z tamtych dni, który był nagrany na karcie rejestratora. Usuwanie dowodów, zatrzymania i sankcje policji oraz szykany sądowe nakierowane nie na fałszerzy ale na osoby upominające się o uczciwe wybory to próba zastraszania i represje wobec obywateli tego samego systemu przemocy władzy, który na wielką skalę, fałszuje wybory w Polsce.

Wszyscy zatrzymani nocą z 20 na 21 listopada w Państwowej Komisji Wyborczej są oskarżeni w procesach karnych i sądzeni jak przestępcy.