Głównym, najważniejszym elementem potencjału naukowego są ludzie, naukowcy.

Przed wojną Polska była potęga naukową

Rz

…..Niejedynym, ale głównym, najważniejszym elementem potencjału naukowego są ludzie, naukowcy. W okresie międzywojennym pod tym względem Polska znajdowała się w sytuacji gorszej niż zła. W okresie zaborów siłą rzeczy brakowało opieki własnego państwa nad badaniami naukowymi. Ale Polacy nieukami nie byli, nasi badacze studiowali i odnosili sukcesy w europejskich ośrodkach naukowych. Gdy powstała odrodzona, niepodległa ojczyzna, natychmiast porzucali intratne i prestiżowe stanowiska, powracali powodowani patriotyzmem i od tego momentu z ogromną energią pracowali dla własnego, nie dla obcego kraju. Wszystkich wymienić nie sposób, ale kilku, na początek, warto….

…..* * *

Takich naukowców miała międzywojenna Polska. A przecież była jeszcze słynna na cały świat lwowska szkoła matematyczna, notabene konkurująca ze szkołą warszawską. Kraj, który wyłonił się z niebytu, dopiero stający na nogach, zaczynający tworzyć przemysł, ustawy, armię, miał jednak już na starcie naukowców na światowym poziomie.

Nie ludziom oceniać niektóre czyny, zjawiska, postawy; bywa, że należą do osądu historii. We współczesnej Polsce w ciągu dwóch dekad po rzeczywistym wyzwoleniu (1989) tendencja jest dokładnie odwrotna: najlepsi naukowcy wyjeżdżają z kraju.