Zapowiedź nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Zmiany w szkolnictwie wyższym: Zamiast dotacji na rok – pieniądze na kilka lat

Dziennik Gazeta Prawna

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) zapowiada nową ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym.– Ustawa miałaby być krótsza, prostsza. Możliwe, że pierwsze inicjatywy w tej sprawie zostaną przez nas podjęte jesienią albo wiosną przyszłego roku – mówi prof. Marek Ratajczak, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego….To odpowiedź na postulaty środowiska akademickiego. O opracowanie założeń do nowej ustawy zabiega Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Określenie głównych tez zleciła Fundacji Rektorów Polskich (FRP), która powołała specjalny zespół ekspertów. Ten ukończył już prace, a ich wyniki zostały dostarczone KRASP…– Chcemy, aby państwo polskie określiło długofalową politykę naszego kraju, której priorytetem jest edukacja, w tym szkolnictwo wyższe, i nauka. W tym celu potrzebny jest wspólny program rozwoju, który byłby realizowany ponad partyjnymi podziałami przez ten i kolejne rządy. Dlatego na ręce pani minister złożyliśmy nasz program rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki – potwierdza prof. Wiesław Banyś, przewodniczący KRASP…..prace nad nową ustawą powinny być prowadzone spokojnie od 2015 r. w partnerstwie z gremiami, które je reprezentują, tak aby zderegulowane przepisy weszły w życie w latach 2017–2018.

Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub wizytującego już obecnie można zatrudnić osobę nieposiadającą habilitacji czy tytułu naukowego.

Dwa lata stażu wystarczy, by pracować jako profesor

Dziennik Gazeta Prawna

Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub wizytującego już obecnie można zatrudnić osobę nieposiadającą habilitacji czy tytułu naukowego. Rektor może zaangażować na nim doktora, który ma znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej.