Nauka, by się rozwijać, potrzebuje zmian.

Prof. Lena Kolarska-Bobińska spotkała się z Obywatelami Nauki

Dziennik Gazeta Prawna

Przedstawiciele Obywateli Nauki wręczyli minister nauki i szkolnictwa wyższego Lenie Kolarskiej-Bobińskiej „Pakt dla Nauki”. To dokument przygotowany przez przedstawicieli środowiska. Zawiera on propozycje zmian w nauce i szkolnictwie wyższym – Nauka, by się rozwijać,  potrzebuje zmian. Konieczne jest tu zaangażowanie samego środowiska zajmującego się nauką. Cieszę się, że pozytywnie odpowiadacie na jej potrzeby. Państwa dokument zawiera konkretne rozwiązania i  jest dobrą podstawą do dyskusji – mówiła minister do przedstawicieli Obywateli Nauki…..

Emigracja z Polski

Co trzeci uczeń i magister chce emigrować z Polski

Dziennik Gazeta Prawna

Młodzi Polacy, którzy będą zarabiali poniżej swoich oczekiwań – wyjadą. Tak wynika z badania Bilansu Kapitału Ludzkiego przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości….

Pakt dla nauki po wykluczeniu tych, którzy zaczynali debatę nad przyszłością nauki i uczelni w Polsce

Obywatele Nauki – 29 KWIETNIA 2015 ROKU OFICJALNIE PUBLIKUJEMY TEKST PAKTU DLA NAUKI

Pakt dla nauki to dokument, który nie kończy, lecz zaczyna – w naszym przekonaniu – debatę nad przyszłością nauki i uczelni w Polsce……

Bogaty rząd sfinansuje studia na Harvardzie zarówno obywatelom polskim, jak i Unii Europejskiej

Nauka na Harvardzie dla najlepszych coraz bliżej

Dziennik Gazeta Prawna

Już od przyszłego roku najzdolniejsi studenci będą mogli skorzystać z programu „Studia dla wybitnych”. Naukę na najlepszych uczelniach na świecie sfinansuje im bowiem budżet państwa. Będzie to możliwe dzięki nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych….Z programu będą mogli skorzystać absolwenci studiów licencjackich albo studenci, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich nie wcześniej niż w roku poprzedzającym ich zgłoszenie. Rząd sfinansuje takie studia zarówno obywatelom polskim, jak i Unii Europejskiej.,…..

Mamy niż demograficzny a uczelnie zabiegają o zwiększenie limitu przyjęć

Bezpłatne studia dla wszystkich chętnych. Uczelnie walczą o kandydatów

Dziennik Gazeta Prawna

Co czwarta uczelnia publiczna zabiega o zwiększenie limitu przyjęć. Dzieje się tak, mimo że mamy niż demograficzny, a liczba kandydatów będzie spadać.

Rośnie liczba osób, które podjęły naukę na bezpłatnych studiach. W tym roku akademickim jest ich ponad 4 tys. więcej niż w ubiegłym. Ta tendencja może się utrzymać, bo kolejne uczelnie domagają się zwiększenia limitów przyjęć. Eksperci przestrzegają, że jeśli resort nauki ulegnie ich presji, niedługo na darmowych kierunkach znajdzie się miejsce dla każdego chętnego…

Uczelnie niemedyczne chcą kształcić lekarzy

Uczelnie niemedyczne chcą kształcić lekarzy

Rz

Kolejne trzy szkoły czekają na zgodę minister nauki. Bez niej nie można uruchomić kierunku lekarskiego. Uniwersytet w Rzeszowie, Uniwersytet w Zielonej Górze i Akademia Frycza-Modrzewskiego – prywatna uczelnia z Krakowa – otrzymały właśnie pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczącą uruchomienia kierunku lekarskiego. – Uczelnie te wykazały, że spełniają standardy kształcenia i zapewnią studentom dostęp do szpitala klinicznego – mówi prof. Marek Rocki, przewodniczący PKA……

Amerykańskie uniwersytety kłamią

Pietrzak: Trzeba nawymyślać Amerykanom

stefczyk.pl

……fałszowana jest historia Polski na amerykańskich uniwersytetach. Źródłem tych patologii są amerykańskie uczelnie. One wszystkie kłamią na temat polskiej historii. Wiem na ten temat sporo, często jeżdżę do USA, niektóre moje dzieci się uczyły w tym kraju. Amerykańskie uniwersytety kłamią, trzeba uderzyć w źródło tych kłamstw. I powinien to zrobić ktoś na odpowiednio wysokim szczeblu……Jeśli chcemy coś zmienić w USA, najpierw powinniśmy zmienić rząd w Polsce na rząd propolski. Taki, który będzie uczył polskiej historii i ją promował

Szef PAN w Trójce

Habilitacja Marka Migalskiego na medialnym topie

Migalski bez habilitacji

Rz

Rada Wydziału Politologii UMCS odmówiła dziś przyznania stopnia naukowego doktora habilitowanego Markowi Migalskiemu – dowiedziała się „Rzeczpospolita”….

– W sprawach dotyczących procedury nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, w naszej uczelni brane są pod uwagę tylko i wyłącznie czynniki merytoryczne, dotyczące dorobku naukowego, dydaktycznego, organizacyjnego i popularyzatorskiego osoby aplikującej o stopień naukowy lub „tytuł” – podkreśla prof. Janusz.

Marek Migalski problemy z habilitacją ma od kilku lat. Najpierw Uniwersytet Wrocławski, a potem Jagielloński odmówił mu prawa do otwarcia przewodu habilitacyjnego. Potem zgodził się na to Instytutu Nauk Politycznych PAN……

Resort nauki wdrażając postulaty NFA sprzed 10 lat zachęca do podpisywania Europejskiej Karty Naukowca

Resort nauki zachęca do podpisywania Europejskiej Karty Naukowca

PAP Nauka w Polsce

Zasady określające m.in. zakres obowiązków i uprawnienia naukowców zawiera Europejska Karta Naukowca. Do tej pory podpisało ją zaledwie 16 polskich instytucji, dlatego resort nauki rozpoczyna kampanię zachęcającą do jej podpisywania i wdrażania jej zasad.

„Zaczynamy dużą kampanię promowania Europejskiej Karty Naukowca, której częścią integralną jest +Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych+. Dla nas wdrażanie tych dokumentów jest bardzo ważne, bo mamy bardzo wiele sygnałów, że warunki pracy czy rozwoju kariery naukowej nie wszędzie spełniają te kryteria, których byśmy oczekiwali” – powiedziała w środę podczas konferencji prasowej minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska…Te instytucje, które podpiszą Kartę i będą stosowały zawarte w niej zasady mogą się również ubiegać o znak HR Excellence in Research, przyznawany przez Komisję Europejską….działania upowszechniające wdrażanie zarówno Europejskiej Karty Naukowca, jak i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.