Uczelnia nie może uniemożliwiać udziału w konkursie na stanowisko profesora uczelni osobom posiadającym stopień naukowy doktora

Odpowiedź na interpelację nr 5181 potwierdza stanowisko RMN

serwis RMN

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajęło stanowisko w podnoszonej od dawna w środowisku naukowym sprawie ogłaszanych przez uczelnie publiczne konkursów na stanowiska profesora uczelni ……podsekretarz stanu w MNiSW Sebastian Skuza napisał, że „Uczelnia nie może uniemożliwiać udziału w konkursie na stanowisko profesora uczelni osobom posiadającym stopień naukowy doktora, a decydującym kryterium wyboru najlepszego kandydata na omawiane stanowisko powinno być doświadczenie i dorobek naukowy, dydaktyczny lub artystyczny, dzięki któremu pracownik przyczyni się do zapewnienia przez uczelnię możliwie najwyższej jakość kształcenia, co jest jej podstawowym zadaniem i obowiązkiem”….

Wprowadzenie Polityki Otwartego Dostępu w Narodowym Centrum Nauki

Wprowadzenie Polityki Otwartego Dostępu w Narodowym Centrum Nauki

ncn.gov.pl

Polityka OA została wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora nr 40/2020 w dniu 31 maja br.

Polityka OA została oparta na założeniach Planu S i w bardzo podobnym kształcie będzie wprowadzona także przez pozostałych członków cOAlition S. Niniejsza Polityka OA wchodzi w życie z dniem jej podpisania, a obowiązywać będzie od konkursów ogłaszanych 15 czerwca br., w przypadku których umowy o realizację i finansowanie badań zostaną podpisane po 1 stycznia 2021 r…..

KPN dementuje pogłoski o likwidacji PAN

Oświadczenie MNiSW w sprawie Polskiej Akademii Nauk

gov.pl

W związku z artykułem na stronie poznan.wyborcza.pl pt. „PiS chce zlikwidować PAN. A naukowcy? Tworzą jeszcze lepszy test koronawirusa” dementujemy informację, że Polska Akademia Nauk ma zostać zlikwidowana. Jest to teza, która nie ma najmniejszego pokrycia w rzeczywistości….