Kudrycka: doczekamy się w Polsce naukowego Nobla

Kudrycka: doczekamy się w Polsce naukowego Nobla

Onet.pl

Także dzięki świeżo uchwalonej reformie szkolnictwa wyższego doczekamy się w Polsce naukowego Nobla. Uczelnie będą mogły samodzielnie definiować programy studiów. Proceder studiowania na wielu kierunkach zostanie ukrócony, chyba że student będzie się mógł pochwalić świetnymi wynikami. Podobnie multietatowi wykładowcy będą musieli się ograniczyć. Między innymi o tym w pierwszej części wywiadzie dla portalu Onet.pl mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka.

 

Kolejny etap prac nad reformą szkolnictwa wyższego

Kolejny etap prac nad reformą szkolnictwa wyższego

sewis MNiSW

W dniu 4 sierpnia 2010 r. przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw został skierowany do rozpatrzenia przez komitet stały Rady Ministrów.

Kolejnym krokiem legislacyjnym będzie przekazanie projektu na posiedzenie Rady Ministrów.

Projekt Ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Uzasadnienie do projektu Ustawy

Czwarty etap konsultacji społecznych reformy szkolnictwa wyższego

Czwarty etap konsultacji społecznych reformy szkolnictwa wyższego

serwis MNiSW

Prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego zaprezentowała dziś projekt nowelizacji ustawy reformującej szkolnictwo wyższe i karierę akademicką.

Teraz proponowane zmiany trafią już po raz czwarty do konsultacji społecznych, a po przyjęciu przez rząd skierowane zostaną do Sejmu.

Materiał prasowy z dn. 29 marca 2010 r.:

Finalna wersja reformy szkolnictwa wyższego ujrzy światło dzienne

Rektorzy czekają na reformę

tvn.24

Finalna wersja reformy szkolnictwa wyższego, autorstwa minister Barbary Kudryckiej, ujrzy w poniedziałek światło dzienne. Według „Dziennika Gazety Prawnej”, choć okryta w resorcie ogromną tajemnicą, reforma na pewno będzie łagodniejsza od tej, która kilkanaście miesięcy temu doprowadziła do wojny z rektorami akademickimi.

O reformie szkolnictwa wyższego

O reformie szkolnictwa wyższego

Maciej Żylicz

serwis FNP

„..nie możemy sobie pozwolić na dobre samopoczucie w kwestii kondycji polskiego szkolnictwa wyższego i myślenie, że jego jedyną bolączką jest niedoinwestowanie…”

„Sytuacja jest zła i samo podniesienie nakładów finansowych na szkolnictwo wyższe – oczywiście niezbędne – nie spowoduje jej uzdrowienia”

Zmiany w uczelniach

Zmiany w uczelniach

Dziennik Polski

EDUKACJA. Rząd przyjął już reformę szkolnictwa wyższego. Choć proponowane zmiany mają zacząć obowiązywać od roku akademickiego 2010/2011, już teraz wywołują wiele emocji.

Barbara Kudrycka o reformie szkolnictwa wyższego

 

Będziemy wspierać najlepszych

Rz: Co pani zdaniem jest najważniejsze w tej reformie?

prof. Barbara Kudrycka: Premiowanie jakości, koniec przyzwolenia na bylejakość – to jej filar. Będziemy wspierać najlepszych na każdym poziomie: uczelni, jednostek badawczych, wykładowców, doktorantów, studentów.

Talent, pasja badawcza, innowacyjne rozwiązania – takie wartości w szkolnictwie wyższym zasługują na systemowe wsparcie, nie tylko jednorazowe dofinansowanie.

To dlatego zaproponowaliśmy uruchomienie nowego mechanizmu. Powstanie fundusz projakościowy, na który będą wpływać dodatkowe pieniądze z budżetu państwa. Trafią one do najlepszych jednostek, wydziałów, które uzyskają status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego lub ocenę wyróżniającą od Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Zdaniem rektorów zmiany są kosmetyczne.

Ta reforma to efekt półtorarocznych konsultacji społecznych i środowiskowych, rzetelnie wypracowany kompromis. Na pewno nie nazwałabym tych zmian rewolucją, raczej solidnym, zdecydowanym krokiem we właściwym kierunku…..

KNOW-how Kudryckiej

KNOW-how Kudryckiej

GW

Dla naukowca najwyżej dwa etaty, dla studenta – tylko jeden kierunek bezpłatny. Minister Kudrycka niesie reformę studiów do rządu. Po dwóch latach dyskusji i kłótni z naukowcami minister nauki Barbara Kudrycka we wtorek przedstawi rządowi gotową propozycję reformy szkolnictwa wyższego. „Gazeta” poznała jej główne założenia.

ZOBACZ TAKŻE

 • Sens ma tylko głęboka reforma szkolnictwa wyższego
 • Rektor Filmówki: Minister Kudrycka wykończy nam uczelnie
 • Kudrycka: Habilitacja do kas(tr)acji
 • Kudrycka: Polska nauka, czyli jak dogonić Europę
 • Kudrycka objeżdża uczelnie
 • Minister nauki odpowiada
 • Konsultacje PSRP w sprawie reformy szkolnictwa wyższego

  Konsultacje PSRP w sprawie reformy szkolnictwa wyższego

  Serwis PSRP

  Parlament Studentów RP, jako ustawowy przedstawiciel środowiska studenckiego, w ostatnim czasie nie raz zabierał głos w sprawie koniecznych zmian w szkolnictwie wyższym, także w kontekście propozycji MNiSW zawartych w pakiecie „Partnerstwo dla wiedzy”. wśród głównych dokumentów należy wymienić:

  1. Stanowisko Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie pakietu „Partnerstwo dla wiedzy – reforma studiów i praw studenckich”, będące pierwszą reakcją na propozycje zmian zawarte w pierwszej części pakietu „Partnerstwo dla Wiedzy”
  2. Opinia PSRP w sprawie rozporządzenia MNiSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, wprowadzającego możliwość zniesienia indeksów
  3. Stanowisko w sprawie większego upodmiotowienia studentów w szkolnictwie wyższym
  4. Stanowisko w sprawie pilnego nadania priorytetu pracom nad Krajową Ramą Kwalifikacji.
  5. Stanowisko w zakresie zmian w systemie pomocy materialnej dla studentów, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kredytów studenckich i stypendiów za osiągnięcia uczelniane, które miały się stać alternatywą dla wcześniejszej propozycji MNiSW dotyczącej wporwadzenia nagród rektora w miejsce stypendiów za wyniki w nauce.
  6. Stanowisko w sprawie drugiej części pakietu Partnerstwo dla wiedzy „Nowy model kariery akademickiej”
  7. Stanowisko w sprawie trzeciej części pakietu Partnerstwo dla wiedzy „Nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym”
  8. Wystąpienie Przewodniczącego PSRP na Zgromadzeniu Plenarnym KRASP „Proces Boloński oczami studentów”, podczas którego zostało przedstawionych wiele postulatów środowiska studenckiego mających związek z wdrażaniem Procesu Bolońskiego, który obecnie obejmuje już zdecydowaną większość zagadnień dotyczących szkolnictwa wyższego

  Warto również zwrócić uwagę w kontekście debaty nad reformą szkolnictwa wyższego na stanowisko w sprawie odpłatności i finansowania studiów przyjętego przez aklamację podczas XIV Krajowej Konferencji Tematycznej (Kościelisko, luty 2008r), w której uczestniczyło ponad 300 delegatów samorządów studenckich z całego kraju oraz stanowisko wobec projektu założeń reformy przedstawionych podczas konferencji w Kancelarii Premiera 16 kwietnia 2008r. („4+ dla Pani Minister”)

  Parlament Studentów RP został poproszony o wydanie opinii w sprawie założeń w terminie 30 dni. Obecny okres konsultacji jest bardzo ważny, gdyż poprzedza bezpośrednio proces legislacyjny.

  Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce – krok w dobrym kierunku!

  Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce – krok w dobrym kierunku!

  Liberte nr.7, Daria A. Hejwosz

  W poniedziałek 15 czerwca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło założenia do reformy systemu szkolnictwa wyższego. Jednak w debacie publicznej podjęto wątek odpłatności za drugi kierunek studiów. Przeciwnicy tego pomysłu twierdzą, że jest to pierwszy krok ku wprowadzeniu płatnej edukacji na poziomie wyższym. W krajach zachodnich już kilkunastu lat toczy się debata, czy przywrócić odpłatność za studia. W Stanach Zjednoczonych bez względu na to, czy uczelnia jest publiczna czy państwowa student ponosi koszty kształcenia (oczywiście oponenci podkreślą, że w dobie kryzysu gospodarczego amerykańskie uczelnie mają również kłopoty, ja natomiast twierdzę, że europejskie uniwersytety przeżywają kryzys od wielu lat).

  Pomysł Ministerstwa, by wprowadzić odpłatność za drugi kierunek na tym etapie jest propozycją kosmetyczną. Jednak jest też pierwszym krokiem ku pozytywnym zmianom. Mam nadzieję, że początek reformy nie zostanie zatrzymany. Potrzebujemy debaty publicznej jakiego szkolnictwa wyższego potrzebujemy. Jeśli chcemy być konkurencyjni na arenie międzynarodowej musimy wpierw zainwestować. Jednak proszę wszystkich, zwolenników, jak i przeciwników wprowadzenia odpłatności za studia, by nie sądzili, że pieniądze od studentów będą w stanie pokryć wszystkie potrzeby uczelni wyższych w Polsce.

  I na koniec, coś dla populistów. Badacze przedmiotu zauważyli, że na ekspansji szkolnictwa wyższego zyskała jedynie klasa średniej. Wprowadzenie w życie idei merytokracji spowodowało liczny napływ osób pochodzących z tejże warstwy społecznej. Klasa niższa (zwana także robotniczą) jest nadal nielicznie reprezentowana w szkolnictwie wyższym. Odpowiedź dlaczego tak się dzieje jest złożona i wymagałaby napisania oddzielnego artykułu. Badacze przedmiotu widzą silny związek między pochodzeniem społecznym, kapitałem kulturowym a wyborem edukacyjnym. Co więcej obserwuje się, że dawna klasa robotnicza pod względem zarobków dorównuje klasie średniej (zjawisko to zostało nazwane zburżuazyjnieniem się klasy robotniczej). Zatem to nie kwestie finansowe decydują o tym, czy jednostka pójdzie na uniwersytet, czy nie. Ważniejszy jest kapitał kulturowy, który ulega reprodukcji. C. Patten w publikacji pt: Funding and Freedom: where we are going wrong (zob. Can the prizes still glitter? The future of British universities in a changing world, red. H. de Burgh, A. Fazackerley, J. Black, The University of Buckingham Press, Buckingham 2007) stwierdził, że nie ma żadnych dowodów na to, iż wprowadzenie odpłatności za studia wykluczy osoby z niższych warstw społecznych. Jeśli bowiem spojrzy się na udział dzieci z rodzin robotniczych i klasy średniej w szkolnictwie wyższym na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat, można zaobserwować, że te proporcje są stałe.